DONG HO GUESS CUA NU, DAM BAO HANG CHINH HANG, CO BAO HANH, CO HOP, SACH HUONG DAN, GIA 110$. MOI CHI TIET XIN LIEN HE 0906687795, HOAC EMAIL: YENMI_88@YAHOO.COM