Bán iPad 2, 3G, 16Gb, 32GB, 64GB,linh kiện iPad, bao da iPad, cài ứng dụng game iPa

Thảo luận trong 'MUA BÁN ĐIỆN THOẠI' bắt đầu bởi Nguyen Tu, 17/4/10.

 1. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][SIZE=5][COLOR=#ff0000][B]CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG[/B][/COLOR][/SIZE]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=blue][SIZE=7]NGUYÊN TÚ MOBILE[/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi872.photobucket.com%2Falbums%2Fab285%2Fraybanxachtay%2Fdot1_27_01_update%2FChu-ky.gif"][COLOR=#0066cc][IMG]http://i872.photobucket.com/albums/ab285/raybanxachtay/dot1_27_01_update/Chu-ky.gif[/IMG][/COLOR][/URL]
  [SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=red]CHUYÊN MUA BÁN & TRAO ĐỔI, THÂU CÁC LOẠI ĐTDĐ CAO CẤP, BÌNH DÂN[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE]

  [URL="http://baniphone.vn"][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]Chuyên iPhone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B], [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]chuyên ipad[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B], [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]chuyên bán iphone 4[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B], [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]chuyên bán iphone 4s[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B], [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]bán iphone 5[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B], [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]bán iphone 5 16g, [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]bán iphone 5 32g,[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]bán iphone 5 64g,[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] bán ipad 2 16GB[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B],[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] ipad 2 32GB[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B], [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]ipad 2 64GB[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B],[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] bán ipad 2 3G[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B], [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]iphone 2G[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B],[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] iphone 3G[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B], [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]iphone 3GS[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B],[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] iphone 4 16GB[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B], [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]iPhone 4 32GB[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B], [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]iphone 4s 16GB[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B], [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]iphone 4s 32GB[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B],[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]iphone 4s 64GB[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]Chuyên cài game iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B], [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]chuyên cài game ipad[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][COLOR=blue][FONT=Garamond][SIZE=2][B],[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] ipod[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B],[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] touch[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B],[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] cài ứng dụng iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=blue][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]cài ứng dụng ipad[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]ipod[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B],[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] touch[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=blue]
  [FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]Bán tai nghe Bluetooth[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]đàm thoại và nghe nhạc[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]Bao da iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]bao da iphone 4[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B],[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]bao da iphone 4s[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B],[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]bao iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]tui iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]case iphone 4[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]case iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]op lưng iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]khay nhựa iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]nắp lưng iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]bao da[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] ipad 2[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B],[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]bao da ipad[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B],[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] bao ipad[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]bao ipad 2[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]túi ipad[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]túi ipad 2[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B],[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#800080][B] linh kiện iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]linh kiện[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] ipad[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B],[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#800080][B]phụ kiện iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]phụ kiện[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] ipad[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]unlock iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B],[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] sửa iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]sửa ipad[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]
  Trang trí iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT]
  [COLOR=blue][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]trang trí ipad[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]skin hình[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B],[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B] dán da ipad[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]làm đẹp iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]dán màn hình iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]dán màn hình ipad[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][COLOR=#0066cc][B]bao da iphone[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Garamond][SIZE=2][B], [/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][/URL][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][URL="http://baniphone.vn"][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=2][COLOR=blue][B][FONT=Garamond][COLOR=#0066cc]đồ chơi ipad[/COLOR][/FONT][/B][B][FONT=Garamond], [/FONT][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][URL="http://baniphone.vn"][SIZE=2][FONT=Garamond][COLOR=#800080][B]đồ chơi iphone[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/URL]


  [SIZE=4][B][SIZE=5][URL="http://baniphone.vn/"][COLOR=blue]www.BaniPhone.Vn
  [/COLOR][/URL][URL="http://shopapplesg.vn"][COLOR=blue]www.Shop Apple SG.Vn[/COLOR][/URL][URL="http://www.baniphone.vn/"]
  [/URL][COLOR=#800080][URL="http://www.nguyentumobile.com/"]www.NguyenTuMobile.Com[/URL][/COLOR]
  [/SIZE]
  [/B][/SIZE]
  [/COLOR][/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][CENTER][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][SIZE=2][B][COLOR=#000000]ĐỊA CHỈ :[/COLOR][/B][/SIZE][COLOR=blue][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue]
  [SIZE=5]379 Cách Mạng Tháng 8 F.13 Q.10[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][B]( gần Lan Anh, góc ngã 3 Hòa Hưng & CMT8 )
  [/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=#ff0000][B][SIZE=3]( kế nha khoa Việt Mỹ )
  [/SIZE]
  [/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=2][B][B][COLOR=#0000ff][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]Liên hệ số :[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]
  0969.555555 - Mr.Tú
  0936.456789 - Mr.Tú
  0986.28.28.79 - Ms.My[/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B]

  [B][B][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B][B][COLOR=Blue]Thời gian mở cửa :[/COLOR][/B][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][B][COLOR=#FF0000][COLOR=Blue]
  Thứ 2 -- 7 [/COLOR] : 9h30 - 22h30[/COLOR][COLOR=#FF0000]
  [/COLOR][COLOR=#FF0000][COLOR=Blue]Chủ Nhật [/COLOR] : 9h30 - 22h30[/COLOR][/B][/SIZE][/B][/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/853859.jpg[/IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=4][B][COLOR=black][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199425.jpg[/IMG][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=3][B][COLOR=red]***[/COLOR][/B][B][COLOR=black][COLOR=blue]CHUYÊN BÁN HÀNG[/COLOR] [COLOR=red]iPHONE APPLE[/COLOR] [/COLOR][COLOR=blue]XÁCH TAY TỪ MỸ, [/COLOR][/B][B][COLOR=red]CAM[/COLOR][/B][B][COLOR=black][COLOR=red] KẾT BÁN ĐÚNG[/COLOR] [COLOR=blue]HÀNG[/COLOR] [COLOR=red]APPLE USA[/COLOR] [/COLOR][COLOR=blue]CỦA MỸ[/COLOR][/B]

  [/SIZE] [SIZE=3][B][COLOR=red]***[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]TIỀN NÀO CỦA NẤY, ĐỪNG HAM RẺ MÀ MUA NHẰM HÀNG TRUNG QUỐC(ĐÃ CÓ NHIỀU NGƯỜI BỊ MUA LẦM)[/COLOR][/B]

  [/SIZE] [SIZE=4][SIZE=3][B][COLOR=red]*** [/COLOR][/B][/SIZE][B][COLOR=blue][SIZE=3]KO BÁN HÀNG TRUNG QUỐC, AI MUỐN MUA HÀNG TRUNG QUỐC VUI LÒNG ĐẾN CHỖ KHÁC
  [/SIZE]
  [/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=4][B][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=red]LƯU Ý[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
  [LEFT][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=blue][COLOR=red]+++>>>[/COLOR] [COLOR=green]CHÚNG TÔI [COLOR=Red] KO BÁN[/COLOR] [COLOR=green]HÀNG DỰNG,HÀNG THAY NẮP LƯNG [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=blue][COLOR=green]
  [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=blue][COLOR=red]+++>>>[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=blue][COLOR=green]TẤT CẢ MÁY MỚI 100% CHÚNG TÔI BÁN ĐỀU ĐÚNG HÀNG NẮP LƯNG ZIN[/COLOR] [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
  [/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/COLOR] [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [CENTER][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=red]***T[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ấ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]T C[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ả[/COLOR][/B][B][COLOR=red] iPHONE Đ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ề[/COLOR][/B][B][COLOR=red]U CÓ KHUY[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ế[/COLOR][/B][B][COLOR=red]N[/COLOR][/B][B][COLOR=red] MÃI T[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ặ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]NG***[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=red]+++ [COLOR=blue]MI[/COLOR][/COLOR][/B][COLOR=#0000ff][B]Ế[/B][B]NG DÁN B[/B][B]Ả[/B][B]O V[/B][B]Ệ[/B][B] MÀN HÌNH 3 L[/B][B]Ớ[/B][B]P LO[/B][B]Ạ[/B][B]I T[/B][B]Ố[/B][B]T[/B][/COLOR]
  [B][COLOR=#ff0000]+++[/COLOR][COLOR=blue] BAO [/COLOR][COLOR=blue]SILICON B[/COLOR][COLOR=blue]ẢO VỆ MÁY[/COLOR][/B]
  [B][COLOR=red]+++ [COLOR=blue]BAO CÀI NH[/COLOR][/COLOR][/B][COLOR=#0000ff][B]Ạ[/B][B]C, [/B][B]Ứ[/B][B]NG[/B][B] D[/B][B]Ụ[/B][B]NG, GAME, HÌNH, NH[/B][B]Ạ[/B][B]C, FIM…CH[/B][B]Ấ[/B][B]T L[/B][B]ƯỢ[/B][B]NG[/B][B] CAO[/B][/COLOR]
  [COLOR=blue][B][COLOR=red]+++[/COLOR][COLOR=#0000ff] CÀI GIAO DIỆN TIẾNG VIỆT, CHÁT YAHOO MESSENGER, TỪ ĐIỂN ANH VIỆT, BẢN ĐỒ VIỆT NAM...[/COLOR][/B][/COLOR]

  [CENTER][B][COLOR=red][B][COLOR=red]***[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]T[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]Ấ[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]T C[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]Ả[/COLOR][/B][B][COLOR=blue] iPHONE Đ[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]Ề[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]U [/COLOR][/B][B][COLOR=blue]UNLOCK MIỄN PHÍ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]***[/COLOR][/B][/COLOR][/B][/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2483/3727545666_43b675146c.jpg?v=0[/IMG][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/CENTER]
  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][COLOR=red]LO[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ạ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]I[/COLOR][/B][B][COLOR=red] 3G:[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][COLOR=red]+ 8GB : [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=3][B][COLOR=black]bán[/COLOR] [/B][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3G [/COLOR][/B][B][COLOR=red]8GB[/COLOR][/B][B][COLOR=black] m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black] đã [/COLOR][/B][B][COLOR=red]ngưng sản xuất[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=3][B]
  [COLOR=black]bán[/COLOR] [/B][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3G [/COLOR][/B][B][COLOR=red]8GB[/COLOR][/B][B][COLOR=black] m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i[/COLOR][/B][B][COLOR=red] 98%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá [COLOR=Red]đã bán[/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullnobox[/COLOR][/B][B][COLOR=red][COLOR=Black])[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/CENTER]


  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][COLOR=red]+ 16GB :[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=3][COLOR=black][B]bán [/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3G [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB[/COLOR][/B][B][COLOR=black] m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]đã [/COLOR][/B][B][COLOR=red]ngưng sản xuất[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=3][B]
  [COLOR=black]bán [/COLOR][/B][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3G [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB[/COLOR][/B][B][COLOR=black] m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]98%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá [COLOR=Red]4tr5[/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]Fullnobox[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/CENTER]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black]
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2483/3727545666_43b675146c.jpg?v=0[/IMG][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][COLOR=red]LO[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ạ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]I [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3GS [/COLOR][/B][B][COLOR=red]:[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black][B][COLOR=red]+ 16GB :[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=3][B][COLOR=black]bán[/COLOR] [/B][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3GS [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100% [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]đã [/COLOR][/B][B][COLOR=red]ngưng sản xuất[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=3][B][COLOR=black]bán[/COLOR] [/B][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3GS [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]98%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=Red][B]đã bán[/B][/COLOR][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullnobox[/COLOR][/B][B][COLOR=red][COLOR=Black])[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/CENTER]


  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#ff0000][B]+ 32GB : [/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=3][B][COLOR=black]bán[/COLOR] [/B][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3GS 32[/COLOR][/B][B][COLOR=red]GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100% [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]đã [/COLOR][/B][B][COLOR=red]ngưng sản xuất[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=3][COLOR=black][B]bán [/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3GS [/COLOR][/B][B][COLOR=red]32GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]98%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=Red][B]đã bán[/B][/COLOR][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullnobox[/COLOR][/B][B][COLOR=red][COLOR=Black])[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [/CENTER]


  [CENTER][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199424.jpg[/IMG]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#ff0000][B]iPhone 4[/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [/CENTER]
  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#ff0000][B] iPhone 4 bản Unlock :[/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=3][COLOR=black][B]bán [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4 [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE] [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=Red][B]call[/B][/COLOR][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][B][COLOR=red][COLOR=Black])[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=3][B][COLOR=black]bán[/COLOR] [/B][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4 [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [COLOR=Red]98%[/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá [COLOR=Red]8tr2[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=3][COLOR=black][B]bán [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4 [/COLOR][/B][B][COLOR=red]32GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=Red][B]call[/B][/COLOR][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][B][COLOR=red][COLOR=Black])
  [/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=3][COLOR=black][B]bán [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4 [/COLOR][/B][B][COLOR=red]32GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]98%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE] [COLOR=Red][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B]10tr5[/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][B][COLOR=red][COLOR=Black])[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/CENTER]
  [SIZE=3]
  [/SIZE][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#ff0000][B]iPhone 4 bản Quốc tế :[/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=3][COLOR=black][B]bán [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4s [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là[COLOR=Red] call[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=3]
  [/SIZE][SIZE=3][COLOR=black][B]bán [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4s [/COLOR][/B][B][COLOR=red]32GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [COLOR=Red]call[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=3][COLOR=black][B]bán [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4s[/COLOR][/B][B][COLOR=red] 64GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [COLOR=Red]call[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [IMG]http://sieuthihangcu.com/producti/Ipod_touch_gen_4.jpg[/IMG]

  [SIZE=3][B][COLOR=black]bán[/COLOR] [/B][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iPod Gen [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4[/COLOR][/B][B][COLOR=red] 64GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [COLOR=Red]6tr3[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]  [LEFT][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black][B][SIZE=5]Giá mới luôn cập nhật tại đây >>[/SIZE][URL="http://shopiphone.vn/product/cate/1/Ban_iPhone"] http://shopiphone.vn/product/cate/1/Ban_iPhone[/URL]

  [/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/LEFT]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199422.jpg[/IMG]
  [CENTER] [B][FONT=Arial][SIZE=3][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199423.jpg[/IMG]
  [/SIZE][/FONT][/B]

  [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Blue][B][SIZE=5]*** Dịch vụ nhận [COLOR=Red]mạ vàng[/COLOR] iPhone 4 ***[/SIZE]

  Tùy theo độ dày micron
  [COLOR=Red]1[/COLOR] micron giá[COLOR=Red] 2tr2[/COLOR] (luôn công)
  [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]2 [/COLOR]micron giá [COLOR=Red]4tr2 [/COLOR](luôn công)[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]3[/COLOR] micron giá [COLOR=Red]6tr2[/COLOR] (luôn công)[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Blue][B]Từ [COLOR=Red]1 - 2[/COLOR] ngày

  [COLOR=Red]Lưu ý[/COLOR] : Chỉ nhận viền và linh kiện mạ, board mạch khách giữ nên các bạn cứ yên tâm ko sợ gì hết nhé

  [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Blue][B] Thay [COLOR=Red]vỏ trắng[/COLOR] cho iPhone 4 giá [COLOR=Red]1tr[COLOR=Red]6[/COLOR] [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Blue][B](luôn công)
  Thời gian [COLOR=Red]1 tiếng [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/241189.jpg[/IMG]
  [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Blue][B][COLOR=Red][COLOR=Blue]Nhận mạ vàng + bạch kim đính hột đá iPhone 4 tuyệt đẹp
  Luôn công giá [/COLOR]3tr[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/241190.jpg[/IMG]
  [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Blue][B][COLOR=Red][COLOR=Blue]Nguyên bộ sườn mạ vàng đính hột đá giá [/COLOR]3tr[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [CENTER][B][B][URL="http://ipadviet.com/wp-content/uploads/2010/02/ipad-stats-public-0.jpg"]
  [/URL][/B][/B][/CENTER]
  [/CENTER]
  [LEFT]
  [CENTER][CENTER]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/211009.jpg[/IMG]
  [B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=red]
  [/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]
  iPad 3G + WiFi[/COLOR][/SIZE][/B]

  [B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=black]bán iPad[/COLOR] [COLOR=red]2 16GB[/COLOR] [COLOR=black]mới 100% giá là[/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=red] 13tr
  [/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=black]bán iPad[/COLOR] [COLOR=red]2 32GB[/COLOR] [COLOR=black]mới 100% giá là[/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=red]15tr
  [/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=black]bán iPad[/COLOR] [COLOR=red]2 64GB[/COLOR] [COLOR=black]mới 100% giá là[/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=red]17tr

  [/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/553828.jpg[/IMG]
  [COLOR=Blue][B]Máy đọc sách [COLOR=Red]Nook Color[/COLOR] giá [COLOR=Red]4tr[/COLOR][/B][/COLOR]
  [B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=red]
  [/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][CENTER][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][SIZE=5][COLOR=#0000ff]$$$ [B]Dịch vụ cài đặt phần mềm iPhone, iPad, iPod chuyên nghiệp $$$[/B][/COLOR][/SIZE]

  [/SIZE] [B][U][COLOR=#ff0000][SIZE=4]CÀI ĐẶT SOFTWARE==NHẠC HÌNH ==THEME+GAME[/SIZE]
  [/COLOR][/U][/B][/SIZE][/SIZE]
  [CENTER][SIZE=4][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Blue]*** [/COLOR][B][COLOR=Black]Unlock iPhone 4, iPhone 3G , 3GS ([/COLOR][COLOR=red]phần mềm[/COLOR][COLOR=Black]) [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=Blue]***[/COLOR][/SIZE][SIZE=4]
  [B][COLOR=Black]
  [/COLOR][/B][/SIZE] [/CENTER]
  [CENTER][SIZE=4][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][B][COLOR=blue]*** [/COLOR][COLOR=Black]Nhận sửa lỗi iPhone 3GS[/COLOR][COLOR=red] [COLOR=Black]iPhone[/COLOR] [COLOR=Black]4S[/COLOR] tắt máy treo cáp[/COLOR] [COLOR=Black]tuần cao bằng phần mềm tại chỗ láy lền.Giá[/COLOR] [COLOR=red]100k[/COLOR][COLOR=blue] ***[/COLOR][/B][/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][B][COLOR=blue]*** [/COLOR][COLOR=Black]Nhận Active kích hoạt cho tất cả iPhone vừa mới retore. Giá [COLOR=Red]5[/COLOR][/COLOR][COLOR=blue][COLOR=Red]0k[/COLOR] ***[/COLOR][/B][/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]
  [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu lựa chọn >>>[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black] [URL]http://shopiphone.vn/product/cate/12/Cai_dat_iPhone_iPad_iPod[/URL]

  [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/204065.jpg[/IMG]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow] [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [SIZE=4][B][COLOR=blue]
  *** NHẬN UNLOCK iPHONE 3G + 3GS + 4 bằng SOFTWARE (tất cả firmware,phần mềm và sóng rất ổn định)[/COLOR][/B][/SIZE]

  [SIZE=3][B][COLOR=red]***UPDATE[/COLOR][/B][B][COLOR=black] iPhone thừơng lên version mới giống [COLOR=red]3G[/COLOR] [/COLOR][/B][/SIZE]

  [SIZE=3][B][COLOR=red]***Nâng cấp[/COLOR][/B][B][COLOR=black] iPhone iPad iPod lên mọi phiên bản mới nhất[/COLOR][/B][/SIZE]

  [SIZE=3][B][COLOR=red]***Cài[/COLOR][/B][B][COLOR=black] GAME +NHẠC+HÌNH+VIDEO chất lượng cao với giá cả hợp lí

  [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [CENTER] [B][B] [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/204068.jpg[/IMG]
  [/B][/B] [/CENTER]
  [SIZE=5][COLOR=Blue][B][SIZE=4]Nhận cắt, làm sim thường thành [/SIZE][SIZE=4][COLOR=Red]-->>>[/COLOR][/SIZE][SIZE=4] Micro sim để sử dụng[/SIZE][SIZE=4][COLOR=Red] iPhone 4, iPad 3G[/COLOR][/SIZE][SIZE=4] .Làm bằng thiết thiết bị hỗ trợ nên rất gọn và đẹp. Giá [/SIZE][SIZE=4][COLOR=Red]10k[/COLOR][/SIZE]
  [/B][/COLOR][/SIZE] [CENTER][SIZE=5]
  [/SIZE] [SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue]*** [/COLOR][B][COLOR=Red]Đồ chơi iPad [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=Blue][B]***[/B][/COLOR][/SIZE]
  [/CENTER]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][LEFT][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [COLOR=Blue][URL]http://shopiphone.vn/products/sub/27/Linh_kien_iPad_do_choi_iPad[/URL][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/LEFT]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=4][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#800080][COLOR=#0000cc][B][COLOR=#cc0000]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE] [CENTER][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/525902.jpg[/IMG]
  [SIZE=6][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red]Dock iPad speak xoay 360 có loa[COLOR=Black] .Giá[/COLOR] 1tr450[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://www.thegerar.com/images/0905_product/s-ipad2-0714.jpg[/IMG]
  [SIZE=6][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red]Dock Metal Speaker Stand ipad [COLOR=Blue]có loa giá[/COLOR] 900k[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE]

  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/27_1332409567_1.jpg[/IMG]
  [COLOR=Blue][B]Loa [COLOR=Red]HouseParty Rise[/COLOR] cho iPad iPhone iPod
  Giá [COLOR=Red]3tr3[/COLOR][/B][/COLOR]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/27_1332409074_1.jpg[/IMG]
  [COLOR=Blue][B]Loa [/B][/COLOR][COLOR=Red][B]House Party 4 - Evo[/B][/COLOR][COLOR=Blue][B] cho iPad iPhone iPod
  Giá [COLOR=Red]3tr3[/COLOR][/B][/COLOR]

  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000][SIZE=5][SIZE=4]Loa cao cấp iPhone iPod iPad >>[/SIZE] [/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][SIZE=4][URL="http://shopiphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone"]http://shopiphone.vn/product/cate/27/Linh_kien_iPad_do_choi_iPad[/URL][/SIZE][/B] [COLOR=Red][B]<<[/B][/COLOR]
  [SIZE=6][COLOR=Blue][B][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/204072.jpg[/IMG]
  [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#800080][COLOR=#0000cc][B][COLOR=#cc0000]Dock iPad[/COLOR] chính hãng [COLOR=Red]Zin[/COLOR] Apple giá [COLOR=Red]600k[/COLOR][COLOR=#cc0000]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE]

  [/CENTER]
  [CENTER][B][B][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/204063.jpg[/IMG]
  [/B][/B][/CENTER]
  [B][B] [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B] [SIZE=4]Bàn phím [/SIZE][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Mini Bluetooth Keyboard[/COLOR][/SIZE][SIZE=4] sử dụng được cho tất cả các thiết bị [/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][SIZE=4]
  [/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B]điện thoại có hệ điều hành và cả máy tính có kết nối[/B][/COLOR][/SIZE]
  [/B][/B][B][B][COLOR=blue][B][LEFT][SIZE=3][B]Product Descriptio[/B][/SIZE][/LEFT]
  [/B][/COLOR][/B][/B]
  [LEFT][B][B][SIZE=3][B] [COLOR=Blue]Giá là [COLOR=Red]650k[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]

  [/B][/B][/LEFT]
  [LEFT]
  [/LEFT]
  [CENTER][B][B][IMG]http://img827.imageshack.us/img827/3289/desacipad.jpg[/IMG][/B][/B]
  [/CENTER]
  [SIZE=6][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red]
  [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE] [CENTER][SIZE=6][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red] Keyboard Dock iPad [COLOR=Black]dính liền với nhau .Giá[/COLOR] 1tr5[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE]

  [IMG]http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Pu96eUfBL._SL500_AA300_.jpg[/IMG]

  [SIZE=6][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red]Bao da bàn phím Bluetooth iPad hiệu Rock [COLOR=Black]dính liền với nhau .Giá[/COLOR] 1tr3[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE]

  [/CENTER]

  [CENTER] [URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/326538.jpg"][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/326538.jpg[/IMG][/URL]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]
  Biến iPad 2 thành MacBook Air
  [COLOR=Red]Case Keyboard Bluetooth iPad 2[/COLOR] giá [COLOR=Red]1tr150[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]

  [URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/309688.jpg"][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/309688.jpg[/IMG][/URL]
  [SIZE=3][COLOR=blue][B][COLOR=blue]Bao da iPad 2 case iPad[/COLOR][COLOR=red] 2 keyboard [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Red][B]Bluetooth Pro[/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=3][COLOR=blue][COLOR=black][B][COLOR=Blue]Bàn phím[/COLOR] [/B][B][COLOR=blue]kết nối với iPad qua Bluetooth[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=3][COLOR=blue][COLOR=black][B][COLOR=blue]Giá[/COLOR] [/B][COLOR=red][B]1tr [/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
  [URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/26_1319012522_1.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/26_1319012522_1.jpg[/IMG][/URL]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bàn phím [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]Bluetooth [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B]+ điện thoại bàn
  [COLOR=Red]Case Keyboard Bluetooth iPad 1+2 case[/COLOR] giá [COLOR=Red]1tr3[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/450025.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bàn phím [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]Bluetooth [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B]xếp đôi
  [COLOR=Red]Case Keyboard Bluetooth iPad+iPhone+Galaxy tab[/COLOR] giá [COLOR=Red]1tr1[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]


  [URL="http://shopiphone.vn/product/view/1912/Ban_phim_bluetooth_deo"] [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/553827.jpg[/IMG][/URL]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bàn phím [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]Bluetooth ZAGG chính hãng[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B]
  [COLOR=Red][COLOR=Blue]Case Keyboard Bluetooth[/COLOR]
  iPad[COLOR=Blue]+[/COLOR]iPhone[COLOR=Blue]+[/COLOR]Galaxy tab[COLOR=Blue]+[/COLOR]Android...[/COLOR] giá [COLOR=Red]1tr950[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://www.1wow.com.au/catalog/ICONIATABBTKB_400.jpg[/IMG][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/27_1328954156_1.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bàn phím [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]Bluetooth Acer [COLOR=Blue]chính hãng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B]
  [COLOR=Red][COLOR=Blue]Case Keyboard Bluetooth[/COLOR]
  iPad[COLOR=Blue]+[/COLOR]iPhone[COLOR=Blue]+[/COLOR]Galaxy tab[COLOR=Blue]+[/COLOR]Android...[/COLOR] giá [COLOR=Red]1tr2[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/464024.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]
  Fling[/COLOR] phím chơi game iPad [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B] giá [COLOR=Red]250k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/204070.jpg[/IMG]
  [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=#000000][SIZE=4]Đế bợ iPad treo xe hơi Giá:[/SIZE][/COLOR][COLOR=red] 300k[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/204071.jpg[/IMG]
  [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=#000000][SIZE=4]Đế bợ[COLOR=red] Galaxy, iPad[/COLOR] đa năng treo xe hơi Giá:[/SIZE][/COLOR][COLOR=red] 350k
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/223757.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/223760.jpg[/IMG]
  [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=4][COLOR=#000000][SIZE=4]Đế bợ[COLOR=red] iPad[/COLOR] Giá:[/SIZE][/COLOR][COLOR=red] 400k[/COLOR][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=4][COLOR=red][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/223809.jpg[/IMG]
  [COLOR=Black]
  Chân chóng nhôm đa năng giá[/COLOR] 450k

  [/COLOR][/SIZE][/B][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/499454.jpg[/IMG]

  [B][SIZE=4][COLOR=red]Charging stand ipad[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=Black] đa năng iPad iPhone iPod giá[/COLOR] 450k[/COLOR][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=4][COLOR=red]
  [/COLOR][/SIZE][/B][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/470364.jpg[/IMG]
  [B][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=Black]Apple TV giá[/COLOR] 3tr[/COLOR][/SIZE][/B]
  [/CENTER]


  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/27_1321600725_1.jpg[/IMG]

  [SIZE=4][B][COLOR=Red]Camera Connection Combo Kit[/COLOR] 5 in 1 Giá: [COLOR=Red]800k
  [/COLOR][/B][/SIZE][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/525903.jpg[/IMG]
  [SIZE=6][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red]
  [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=6][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red] Dock iPad [COLOR=Black]All in one .Giá[/COLOR] 1tr5[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE]
  [LEFT][SIZE=2][COLOR=black]
  [B][I]Hỗ trợ: Ipad1/Ipad2/Iphone/Ipod Touch
  Các tính năng cơ bản:[/I] [I]

  AV COMPONENT+HDMI+HUB+CARD READER+CHARGE+SYNC+VGA+STAND.

  -Hỗ trợ đọc các loại thẻ nhớ phổ biến của máy ảnh: SD(HC)/MMC/MS/M2/TF, upload trực tiếp lên Ipad
  -3 Cổng USB hỗ trợ Camera/iphone/ipod touch upload ảnh lên ipad[/I] [I]
  -Hỗ trợ (ipad/iphone/ipod) xuất video và photo độ phân giải cao[/I] [I]
  -Hỗ trợ Y/PB/PR component[/I] [I]
  -Hỗ trợ VGA output[/I] [I]
  -Hỗ trợ HDMI output(480P/720P/1080P)[/I] [I]
  -Giao tiếp HDMI hỗ trợ chức năng ánh xạ ipad2, như nhạc/game/video ánh xạ tới HD-Big Screen TV.[/I] [I]
  -PC Sync[/I] [I]
  -Sạc qua USB[/I] [I]
  -Hỗ trợ kết nối đồng bộ nhiều thiết bị USB tới ipad cùng một lúc[/I] [I]
  -Cắm Apple keyboard và Window keyboard đều dùng được cho ipad.[/I] [I]
  -Hỗ trợ các thiết bị cần dòng điện lớn như Apple Keyboard, U-disk..v.v[/I] [I]
  -Hỗ trợ điều khiển từ xa hồng ngoại, điều khiển nhạc/video[/I] [I]
  -Dock được thiết kế cho ipad1/ipad2/iphone/ipod, có thể đặt ngang hoặc đặt dọc.[/I] [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]
  [/COLOR][/SIZE] [/LEFT]
  [SIZE=2][COLOR=black]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/525901.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]
  [/COLOR][/SIZE] [SIZE=2][COLOR=black][B]Wireless AV Box iPad iPhone iPod
  Giá 1tr3[/B]

  [/COLOR][/SIZE] [LEFT][SIZE=2][COLOR=black][B]Wireless AV Box for Ipad/Iphone/Ipod Touch

  Thiết bị xuất hình không dây từ ipad/iphone/ipod touch ra màn hình LCD[/B][B]

  Tính năng:[/B] [B]

  -Hỗ trợ ipad1/ipad2/iphone/ipod touch xuất hình không dây ra TV[/B] [B]
  -Khoảng cách truyền tín hiệu không dây 10m[/B] [B]
  -Sử dụng tần số 2.4Ghz[/B] [B]
  -Hỗ trợ việc chọn 2 kênh song song[/B] [B]
  -Ipad1/Ipad2/Iphone/Ipod Touch hỗ trợ trực tiếp nguồn cho Transmitter[/B] [B]
  -Tranmitter power <150mW[/B] [B]
  -Receiver power<500mW[/B] [B]
  -Tín hiệu AV(CVBS) bao gồm ảnh, audio-L, audio-R.

  [/B][/COLOR][/SIZE] [/LEFT]
  [SIZE=2][COLOR=black][B][URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/223761.jpg"][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/223761.jpg[/IMG][/URL][/B]
  [B]Cáp out HDMI iPad + iPhone + iPod
  Giá: 1tr1[/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]


  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/204067.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]
  [/COLOR][/SIZE] [/CENTER]
  [SIZE=2][COLOR=black][B]Dock iPad connector to VGA Adapter, cap out tivi full HD iPad giá 1tr1

  [/B][/COLOR][/SIZE] [CENTER][SIZE=2][COLOR=black][U][URL="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2oZa_x4dOm-nwx8S6KNgf1e-aFVkAuLAcBTVqkACOLVyx9_jf"][IMG]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2oZa_x4dOm-nwx8S6KNgf1e-aFVkAuLAcBTVqkACOLVyx9_jf[/IMG][/URL]
  [URL="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIk8OwOB2cHSZ4UWcr37BNY00bJYUouyI64n2avjvSnuz4khmp"][IMG]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIk8OwOB2cHSZ4UWcr37BNY00bJYUouyI64n2avjvSnuz4khmp[/IMG][/URL]

  [/U][/COLOR][/SIZE] [SIZE=2][COLOR=black][B]handset compatible with iPhone iPad[/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black][B] .Giá là 550k[/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/485336.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]
  [/COLOR][/SIZE] [SIZE=2][COLOR=black][B]Thiết bị unlock, nghe gọi call cho iPhone 5.0, iPhone iPad ko có khe gắn sim, iPod iPad máy tính bảng giá 1tr6[/B][/COLOR][/SIZE]
  [LEFT]
  [LIST]
  [*] [SIZE=2][COLOR=black][B]Phụ kiện Gmate hỗ trợ cho các thiết bị di động chạy iOS & Andriod[/B][/COLOR][/SIZE]
  [*][SIZE=2][COLOR=black] Thêm tính năng[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black][B] gọi điện thoại[/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black], nhắn tin cho[B] iPad iPhone bị lock[/B], iPhone ko có khe gắn sim, iPod Touch và máy tính bảng iPad[/COLOR][/SIZE]
  [*][SIZE=2][COLOR=black] Hỗ trợ [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]2 sim c[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]ho iPhone và điện thoại Android[/COLOR][/SIZE]
  [*][SIZE=2][COLOR=black] Hỗ trợ kết nối internet 3g cho iPad và máy tính bảng chạy Andoid[/COLOR][/SIZE]
  [*][SIZE=2][COLOR=black] Gmate rất nhỏ gọn, có thể mạng theo trong người [/COLOR][/SIZE]
  [/LIST]
  [/LEFT]
  [SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue]*** [/COLOR][B][COLOR=Red]Cài nghe [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][B][COLOR=Red]gọi điện thoại [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][B][COLOR=Red]iPad [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=Blue][B]***[/B][/COLOR][/SIZE]
  [/CENTER]
  [SIZE=6][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red][COLOR=Black][COLOR=Red]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE]

  [B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=red]
  [/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B] [/CENTER]
  [SIZE=5][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=blue][COLOR=#ff0000]***[/COLOR] Túi đựng iPad 2, bao da iPad 2, case iPad 2 The new iPad 3[COLOR=red]***[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [/CENTER]
  [/LEFT]
  [/CENTER]
  [CENTER] [CENTER]

  [LEFT][SIZE=4][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][B][URL]http://shopiphone.vn/products/sub/26/Bao_da_iPad_case_iPad[/URL][/B][/LEFT]
  [B][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff0000]

  [/COLOR][/COLOR][/B] [CENTER][SIZE=5][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=blue]Túi đựng iPad 2, bao da iPad 2, The new iPad 3[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]


  [URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/570064.jpg"][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/570064.jpg[/IMG][/URL]

  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Túi đeo iPad[/COLOR][COLOR=Red]X-Doria [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]cao [/COLOR][COLOR=Blue]cấp[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=Blue][B].Giá[/B][/COLOR][COLOR=red][B] 850k
  [COLOR=Blue]Tặng dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/573195.jpg[/IMG]

  [COLOR=Blue][B][SIZE=4]Túi da iPad Galaxy [COLOR=Red]...đúng da nguyên con[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=4] cao cấp[/SIZE][/B] [/COLOR][COLOR=red][B][SIZE=4][COLOR=Blue]Giá [/COLOR]1tr
  [/SIZE][/B][/COLOR][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/414167.jpg[/IMG]
  [SIZE=5][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=blue]Túi đựng iPad 2, bao da iPad 2[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [IMG]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXQa2lyrcKlCSDQu6kKtfFGy3WsRW5_Jbocjv9eJwJ0TzEXeX4-w[/IMG]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Túi đeo iPad[/COLOR] [COLOR=Red]Nexxone[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue] cao [/COLOR][COLOR=Blue]cấp[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=Blue][B].Giá[/B][/COLOR][COLOR=red][B] 1tr
  [COLOR=Blue]Hàng nhái[/COLOR] 650k
  [COLOR=Blue]Tặng dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]  [/CENTER]
  [SIZE=5][COLOR=#ff0000][B]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=5][B][URL]http://shopiphone.vn/products/sub/26/Bao_da_iPad_case_iPad[/URL][/B][/SIZE]  [LEFT][SIZE=3][B][COLOR=#0000ff]Được làm bằng chất liệu da tốt, rất trẻ trung , sang trọng, nhiều mẫu model hợp [/COLOR][COLOR=#0000ff]thời trang cho cả nam và nữ[/COLOR][/B][/SIZE]

  [SIZE=3][B][COLOR=#0000ff]Mẫu mã sẽ có thể còn và hết theo từng đợt hàng, quí khách vui lòng đến[/COLOR][COLOR=#0000ff] trực tiếp cửa hàng để tiện cho việc lựa chọn[/COLOR][/B][/SIZE]

  [SIZE=3][COLOR=#0000ff][B]Giá dao động từ [COLOR=red]500 ngàn[/COLOR] --->> [COLOR=red]2tr[/COLOR]([COLOR=red]tùy sản phẫm[/COLOR])[/B][/COLOR][/SIZE]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Còn rất nhiều mẫu đẹp tại cửa hàng chưa kịp post lên[/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [/LEFT]
  [IMG]http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Pu96eUfBL._SL500_AA300_.jpg[/IMG]

  [SIZE=6][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red]Bao da bàn phím Bluetooth iPad hiệu Rock [COLOR=Black]dính liền với nhau .Giá[/COLOR] 1tr3[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/26_1336733476_3.jpg[/IMG]
  [SIZE=6][COLOR=#0000cd][B][SIZE=4]Bộ combo bao da iPad iPhone da cao cấp sang trọng[/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=#0000cd][B][SIZE=4]Giá[/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red] 1tr2[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=4][B][B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][B][B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/628366.jpg[/IMG]

  [SIZE=6][COLOR=#0000cd][B][SIZE=4]Bao da iPad 2 The New iPad 3 hiệu[/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red] Rock [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=#0000cd][B][SIZE=4]Giá[/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red] 800k
  [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][B][B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][B][B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][SIZE=6][COLOR=Blue][B][SIZE=4][COLOR=Red]
  [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/566442.jpg[/IMG]
  [SIZE=4][COLOR=Blue][B]Bao da iPad 2 case iPad 2 The New iPad 3[COLOR=Red] Evouni Leather Arc Cover[/COLOR]
  [COLOR=Red]Da nguyên miếng[/COLOR] mềm dẻo giá [COLOR=Red]750k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=4]
  [B][B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][B][B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE]


  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/26_1326711375_2.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bao da iPad 2 case iPad 2 The New iPad 3 [COLOR=Red]Viva Lujo[/COLOR] cao cấp [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B]giá [COLOR=Red]1tr250[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [IMG]http://i01.i.aliimg.com/img/pb/796/016/388/388016796_724.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bao da iPad 2 case iPad 2 The New iPad 3 [COLOR=Red]da đà điểu[/COLOR] cao cấp [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B]giá [COLOR=Red]900k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/533249.jpg[/IMG]
  [COLOR=Blue][B][SIZE=4]Bao da iPad 2 case iPad 2 The New iPad 3 [COLOR=Red]ThinBook[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=Blue][B][SIZE=4] cùa nhật[/SIZE][/B][B][SIZE=4] cao cấp[/SIZE][/B] [/COLOR][COLOR=red][B][SIZE=4][COLOR=Blue]Giá [/COLOR]650
  [/SIZE][/B][/COLOR][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/459430.jpg[/IMG]
  [COLOR=Blue][B][SIZE=4]Bao da iPad 2 case iPad 2 [COLOR=Red]The Core Snow Leopard[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=Blue][B][SIZE=4] chính hãng[/SIZE][/B][B][SIZE=4] cao cấp[/SIZE][/B] [/COLOR][COLOR=red][B][SIZE=4][COLOR=Blue]Giá [/COLOR]1tr250
  [/SIZE][/B][/COLOR][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]


  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/529830.jpg[/IMG]
  [B][B] [SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]Bao da iPad 2 [/COLOR][COLOR=red][COLOR=Blue]case iPad 2 The New iPad 3[/COLOR] Puro Golf Booklet Cover[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=Blue][B] hàng [COLOR=Red]Italia[/COLOR] cao cấp.Giá[/B][/COLOR][COLOR=red][B] 1tr050 ( nhái 750k )[/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue]Chung bộ với[COLOR=Red] iPhone 4[/COLOR] cực đẹp[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/573196.jpg[/IMG]
  [B][B] [SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]Bao da iPad [/COLOR][COLOR=Blue]2 [/COLOR][COLOR=Blue]case iPad [/COLOR][COLOR=Blue]2 The New iPad 3 [/COLOR][COLOR=Blue][COLOR=Red]Viva[/COLOR] cao cấp có khe để[/COLOR] [COLOR=Red]thẻ card[/COLOR] [COLOR=Blue].Giá[/COLOR][/B][COLOR=red][B] 900k[/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/501582.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][COLOR=blue][B]Túi chống sốc iPad [COLOR=Red]Angry Birds[/COLOR] giá [COLOR=red]350k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/26_1319036384_1.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][COLOR=blue][B]Túi chống sốc iPad [COLOR=Red]Ultra-thin Faux Leather[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=blue][B] giá [COLOR=red]600k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/450171.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][COLOR=blue][B][COLOR=blue]Bao iPad [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=blue][B][COLOR=Red]Hama bì thư 2 mặt[/COLOR] giá [COLOR=red]650k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]


  [URL="http://shopiphone.vn/product/view/1711/Bao_da_iPad_2_case_iPad_2_Angry_Birds"] [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/424082.jpg[/IMG][/URL]
  [SIZE=3][COLOR=blue][B][COLOR=blue]Bao da iPad 2 case iPad[/COLOR][COLOR=red] 2 The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=blue][B][COLOR=Red]Angry Birds[/COLOR] giá [COLOR=red]400k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://gadgetsin.com/uploads/2011/09/zrtn_002nf697501_tn.jpg[/IMG]

  [SIZE=3][COLOR=blue][B][COLOR=blue]Bao da iPad 2 case iPad[/COLOR][COLOR=red] 2 The New Ipad 3 Grooving giống Viva[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=blue][B] giá [COLOR=red]450k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/414744.jpg[/IMG]
  [SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Bao da iPad[/COLOR][COLOR=Blue] 2[/COLOR] [COLOR=red]case iPad[COLOR=Blue] 2[/COLOR][/COLOR][COLOR=red] The New iPad 3 Borofone[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=black][B]cao cấp[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue] .Giá [/COLOR][COLOR=red]80[/COLOR][/B][COLOR=red][B]0k[/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/414755.jpg[/IMG]
  [SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Bao da iPad[/COLOR] [COLOR=Blue]2[/COLOR] [COLOR=red]case iPad [COLOR=Blue]2[/COLOR][/COLOR] [COLOR=Blue]The New iPad 3[/COLOR] [COLOR=red]Moshi case silicon [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=black][B]cao cấp[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue] .Giá[/COLOR] [COLOR=red]65[/COLOR][/B][COLOR=red][B]0k[/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]


  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/426131.jpg[/IMG]
  [SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Bao da iPad[/COLOR] 2 [COLOR=red]case iPad 2[/COLOR] [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red]TuneFoli Urban[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=black][B]cao cấp[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B] .Giá [COLOR=red]650[/COLOR][/B][COLOR=red][B]k[/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [IMG]http://www.case2case.net/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/o/polka_dots_ipad_2_smart_cover_red_dots_1.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][COLOR=blue][B][COLOR=blue]Bao da iPad 2 case iPad[/COLOR][COLOR=red] 2 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][SIZE=3][COLOR=blue][B][COLOR=Red]chấm bi[/COLOR] giá [COLOR=red]450k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/309719.jpg[/IMG]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]Bao da iPad [/COLOR][COLOR=Blue]2 [/COLOR][COLOR=Blue]case iPad [/COLOR][COLOR=Red][COLOR=Blue]2 [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red]Smart Cover[/COLOR] chính hãng [/COLOR]Zin Apple [COLOR=Blue]gía[/COLOR] 900k
  ([COLOR=Blue][COLOR=Red]tặng[/COLOR] Silicon óp sau sử dụng[/COLOR] chung [COLOR=Blue]với [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][COLOR=Blue][B][B][SIZE=6][SIZE=4][SIZE=4][B]Smart Cover[/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B][/B][/COLOR][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red])
  Nhái cao cấp 500k
  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/442/Bao_Silicon_iPad_2_case_iPad_2_gan_chung_Smart_Cover_1"] [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/309586.jpg[/IMG][/URL]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red][COLOR=Blue]Hiện đã có [COLOR=Red]silicon back cover[/COLOR] bọc sau lưng sử dụng chung với[/COLOR] [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red][COLOR=Blue] [COLOR=Red]Smart Cover [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red][COLOR=Blue]đủ màu giá[/COLOR] 200k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/35_1309155578_1.jpg[/IMG]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red][COLOR=Blue]Hiện đã có [COLOR=Red]back Cover[/COLOR] cao cấp của [COLOR=Red]Nexxone[/COLOR] bọc sau lưng sử dụng chung với[/COLOR] [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red][COLOR=Blue] [COLOR=Red]Smart Cover [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red][COLOR=Blue]đủ màu giá[/COLOR] 550k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/309581.jpg[/IMG]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]Bao iPad [/COLOR][COLOR=Blue]2 [/COLOR][COLOR=Blue]case iPad [/COLOR][COLOR=Red][COLOR=Blue]2 [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red]Smart Cover[/COLOR] bọc luôn mặt sau lưng [COLOR=Red]nhiều màu[/COLOR] giá [/COLOR]800k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/26_1303387878_1.jpg[/IMG]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]Bao da iPad [/COLOR][COLOR=Blue]2 [/COLOR][COLOR=Blue]case iPad [/COLOR][COLOR=Red][COLOR=Blue]2 [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red]Smart Cover[/COLOR] như zin iPad 1bọc luôn mặt sau lưng giá [/COLOR]600k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue]dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/520204.jpg[/IMG]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]Bao da iPad [/COLOR][COLOR=Blue]2 [/COLOR][COLOR=Blue]case iPad [/COLOR][COLOR=Red][COLOR=Blue]2 [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red]Lention[/COLOR] giá [COLOR=Red]6[/COLOR][/COLOR]50k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/309710.jpg[/IMG]
  [B][B] [SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Bao da iPad[/COLOR] 2, [COLOR=red]case iPad[/COLOR] 2 [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red]Yoobao[/COLOR].Giá[/B][COLOR=red][B] 750k[/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue]Tặng dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/309683.jpg[/IMG]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Bao da iPad[/COLOR] 2, [COLOR=red]case iPad[/COLOR] 2 [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red]Procase[/COLOR] [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=black][B]cao cấp[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B].Giá[/B][COLOR=red][B] 800k
  [/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue]dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/309685.jpg[/IMG]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Bao da iPad[/COLOR] 2, [COLOR=red]case iPad[/COLOR] 2 [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B]Icarer [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=black][B]cao cấp[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B].Giá[/B][COLOR=red][B] 650k
  [/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [CENTER]
  [/CENTER]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/459738.jpg[/IMG]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Bao da iPad[/COLOR] 2, [COLOR=red]case iPad[/COLOR] 2 [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B]Icarer loại mới [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=black][B]cao cấp[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B].Giá[/B][COLOR=red][B] 800k
  [/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]

  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/26_1304401785_1.jpg[/IMG]

  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Bao da iPad[/COLOR] 2, [COLOR=red]case iPad[/COLOR] 2 [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B]LV.Giá[/B][COLOR=red][B] 550k[/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]


  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/309686.jpg[/IMG]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Bao da iPad[/COLOR] 2, [COLOR=red]case iPad[/COLOR] 2[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Red]incase[/COLOR] siêu mỏng.Giá[/B][COLOR=red][B] 450k[/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]

  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/26_1320893897_1.jpg[/IMG]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Bao da iPad[/COLOR] 2 [COLOR=red]case iPad[/COLOR] 2 [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B] xoay 360.Giá[/B][COLOR=red][B] 650k[/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]


  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/26_1310032027_1.jpg[/IMG]
  [COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=red]Bao da iPad[/COLOR] cao cấp, túi da iPad cao cấp nhiều mẫu.Giá từ [COLOR=red]250k - 650k
  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]

  [CENTER]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199366.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=Blue]Bao da [/COLOR][COLOR=Blue]iPad case iPad 2 [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][SIZE=3][B][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=Blue][COLOR=Red]Leafon[/COLOR] giá [/COLOR][COLOR=red]650[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [/CENTER]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199381.jpg[/IMG]
  [CENTER][SIZE=3][B][COLOR=blue]Bao da iPad 2 case iPad[/COLOR] [COLOR=red]2 [/COLOR][/B][/SIZE][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][SIZE=3][B][COLOR=red]Vintage Leahter[COLOR=blue] Case for[/COLOR] iPad[/COLOR][COLOR=blue] bằng[/COLOR] [COLOR=red]da cao cấp[/COLOR] [/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=blue]Giá[/COLOR] [COLOR=red]800k[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B] [LEFT][B]web chính hãng >>[/B][FONT=Arial][SIZE=3][B][URL]http://www.zenuscase.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=29786[/URL][/B][/SIZE][/FONT][/LEFT]

  [CENTER][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199388.jpg[/IMG]

  [SIZE=3][B][B][B][COLOR=blue]Bao da iPad case iPad [/COLOR][/B][/B][/B][/SIZE][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][SIZE=3][COLOR=red][B]Color Layered Leather[/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=red][COLOR=black]Giá [/COLOR]900k[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]

  [LEFT][URL="http://www.zenuscase.com/index.php?dispatch=products.view&"][B][SIZE=4]
  [/SIZE][/B][/URL][/LEFT]
  [CENTER][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199383.jpg[/IMG]

  [SIZE=3][COLOR=blue][B]Bao da iPad case[/B][/COLOR][COLOR=red][B] iPad Zipbook Sena,hàng USA[/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=red][COLOR=blue]Giá[/COLOR] 1tr5[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]

  [LEFT][SIZE=2][COLOR=#0000ff][B]Giá web chính hãng >> [/B][B][URL]http://www.senacases.com/apple/apple-ipad-cases/zipbook-cases/[/URL][/B][/COLOR][/SIZE][/LEFT]  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199382.jpg[/IMG]
  [CENTER] [B][SIZE=4][FONT=Arial][COLOR=blue]Bao da [/COLOR][COLOR=red]iPad case iPad [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][SIZE=4][FONT=Arial][COLOR=red]Utilitium [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=4][FONT=Arial][COLOR=blue]Giá[/COLOR] [COLOR=red]1tr[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/CENTER]
  [B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Tặng[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=red][B][COLOR=Blue] dán màn hình iPad[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B]


  [CENTER][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff0000][B]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [/B][COLOR=blue][B][URL]http://shopiphone.vn/products/sub/26/Bao_da_iPad_case_iPad[/URL][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Còn rất nhiều mẫu đẹp tại cửa hàng chưa kịp post lên[/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199352.jpg[/IMG]
  [SIZE=6][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][SIZE=3][SIZE=4][COLOR=black][B]Miếng dán bảo vệ màn hình[COLOR=red] iPad[/COLOR] [COLOR=Red]iPad 2[/COLOR] [/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][SIZE=6][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][SIZE=3][SIZE=4][COLOR=black][B] loai [/B][URL="http://farm4.static.flickr.com/3484/3841184205_82aa6b9238.jpg"][COLOR=blue][SIZE=5][B][COLOR=red]3[/COLOR][COLOR=#0000ff] [SIZE=4]lớp [/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

  [LEFT][SIZE=3][B][COLOR=#000000]Giá[/COLOR] [COLOR=red]100k[COLOR=#0000ff](hàng nhập)[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=#000000]Giá [/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=#ff0000]300k[/COLOR][/COLOR][COLOR=#0000ff](hàng nhập, cao cấp)[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][COLOR=#0000ff][B]+ Che toàn bộ màn hình iphone, vừa khít[/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff]+ Chống bụi.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue]+ Chống trầy (do sự tiếp xúc giữa ngón tay với màn hình).[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#ff0000]*** Giữ cho độ nhạy cảm ứng màn hình luôn tốt***[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/LEFT]  [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=black]Miếng dán bảo vệ màn hình[/COLOR][COLOR=red] iPad[/COLOR] [COLOR=Red]iPad 2 [/COLOR][/SIZE][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][SIZE=4][COLOR=black]([/COLOR][/SIZE][SIZE=6][SIZE=3][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=black]mờ chống,[SIZE=3] hạn chế[/SIZE] vân tay) [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B][/CENTER]

  [LEFT][SIZE=3][B][COLOR=#000000]Giá[/COLOR] [COLOR=red]130k[COLOR=#0000ff](hàng nhập)[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=#000000]Giá [/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=#ff0000]300k[/COLOR][/COLOR][COLOR=#0000ff](hàng nhập, cao cấp)[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=#0000ff]- Thiết kế siêu mỏng[/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=blue]- [COLOR=red]Chống[/COLOR] chói khi ở ngoài trời[/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=blue][COLOR=#0000ff]- [/COLOR][COLOR=red]Chống[/COLOR][COLOR=#0000ff] dấu vân tay vì được thiết kế với nhiều lỗ li ti siêu nhỏ[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=#0000ff]- Dễ dàng lau chùi bằng bất bất cứ vải gì[/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=red]*** Giữ cho độ nhạy cảm ứng màn hình luôn tốt***[/COLOR][/B][/SIZE][/LEFT]  [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=#000000]Miếng dán bảo vệ màn hình[/COLOR][COLOR=red] iPad[/COLOR][/SIZE][COLOR=#000000][SIZE=4][COLOR=Red] iPad 2[/COLOR] [/SIZE][/COLOR][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][COLOR=#000000][SIZE=4] giá[/SIZE] [/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=red]150k [COLOR=black](kim tuyến ,loại tốt )[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][/CENTER]


  [LEFT][SIZE=3][B][COLOR=#000000]Miếng dán màn hình [/COLOR]>> [/B][COLOR=blue][B][URL]http://shopiphone.vn/products/sub/25/Dan_man_hinh_iPad[/URL][/B][/COLOR][/SIZE][/LEFT]


  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/309580.jpg[/IMG]
  [B][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=black]Nắp lưng [COLOR=red]iPad 2[/COLOR], khay nhựa[COLOR=red] iPad 2[/COLOR], [COLOR=red]case iPad 2 [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][B][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=black][COLOR=red] back cover[/COLOR] cao cấp [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][COLOR=Black][SIZE=6][SIZE=4][SIZE=4]sử dụng chung cho [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=Red][COLOR=Blue] [COLOR=Red]Smart Cover [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=Red][COLOR=Black]đủ màu giá[/COLOR] [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=black]đủ màu.Giá [COLOR=red]250k[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/426114.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=black]Nắp lưng [COLOR=red]iPad 2[/COLOR], [COLOR=red]case iPad 2 [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][B][B][SIZE=6][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=black][B][COLOR=Blue]The New iPad 3 [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][SIZE=3][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=black][COLOR=red]back cover[/COLOR] giọt nước [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][B][COLOR=Red]Durable Plastic Drop[/COLOR] 2 [/B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=black]cao cấp [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=Black]sử dụng chung cho [/COLOR][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=black][COLOR=Red][COLOR=Blue] [COLOR=Red]Smart Cover [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black][COLOR=black][COLOR=Red][COLOR=Black]đủ màu giá[/COLOR] [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=black]đủ màu.Giá [COLOR=red]350k[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B]


  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/32_1305548813_1.jpg[/IMG]
  [SIZE=4][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=black]Dán Skin [COLOR=red]iPad[/COLOR] .Giá [COLOR=red]150k[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]

  [SIZE=5]
  [/SIZE][CENTER][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff][B][COLOR=red]Dán da[/COLOR] mặt lưng iPad cực đẹp ,bảo vệ lưng iPad.Giá[/B][COLOR=red][B] 350k[/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

  [/CENTER]
  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][CENTER][LEFT][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff0000][B]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [/B][COLOR=blue][B][URL]http://shopiphone.vn/products/sub/30/Nap_lung_iPad_case_iPad[/URL][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/LEFT]
  [SIZE=5]
  [/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black]Còn tiếp bên dưới....[URL="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:cOJyaBQHIt81UM:http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/155714aa92e85f26d2.jpg"][IMG]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:cOJyaBQHIt81UM:http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/155714aa92e85f26d2.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/CENTER]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
   
 2. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue] [URL="http://shopiphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone"]***[/URL][/COLOR][URL="http://shopiphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone"][B][COLOR=Red]Đồ chơi i[/COLOR][/B][/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][URL="http://baniphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone"]***[/URL][/COLOR][URL="http://baniphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone"][B][COLOR=red]Đồ chơi iPhone[/COLOR][/B][/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]***

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [URL="http://baniphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone"][COLOR=blue]http://baniphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone[/COLOR][/URL]

  [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]


  Loa
  JBL On Stage Micro III cho iPhone iPod
  Giá
  2tr550
  [​IMG]
  Loa SoundYou Micro Addon cho iPhone iPad iPod
  Giá
  900k


  [​IMG]

  Loa Sound kết nối Bluetooth Addon cho iPhone iPad iPod
  Giá
  900k
  [​IMG]

  iFash cho iPad iPhone iPod ...
  cực sáng. Giá 450k
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black]Loa [COLOR=red]SPORE Nexxone[/COLOR] giá [COLOR=red]600k [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black]Loa [COLOR=red]SHOQTune FM Nexxone[/COLOR] giá [COLOR=red]1tr [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black]Loa [COLOR=red]Spore Portable Speaker[/COLOR] giá [COLOR=red]600k [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue]Loa[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=red] Altec Lansing Octiv Mini M112 [COLOR=blue]iPhone iPod iPad[/COLOR][/COLOR][COLOR=blue]giá [/COLOR][COLOR=red]1tr2 [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B]

  [IMG]http://cdn101.iofferphoto.com/img3/item/520/384/181/ollcollp-three-in-one-lens-for-iphone-4-4s-a6a9.jpg[/IMG]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=3][B]Lens 3 in one[/B][/SIZE][/COLOR][COLOR=#0000cd][SIZE=3][B] photo lens iPhone 4 4S
  Giá [/B][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=3][B]500k[/B][/SIZE][/COLOR]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/550956.jpg[/IMG]

  [B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue]Loa[/COLOR] [COLOR=blue][COLOR=red]Logitech Pure-Fi Express Plus[/COLOR] iPhone iPad iPod [/COLOR][COLOR=blue]giá [/COLOR][COLOR=red]2tr1[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B]
  [IMG]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_btJbwrZPp_o5rPpu_bQ8mOXlely9tmPKQaJmPWFRjnpN6jMDWg[/IMG]
  [B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue]Loa[/COLOR] [COLOR=blue][COLOR=red]Altec Lansing Octiv Dou có 2 dock cho[/COLOR] iPhone iPad iPod [/COLOR][COLOR=blue]
  giá [/COLOR][COLOR=red]2tr4[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B]


  [IMG]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPO-ze9rylTla2mejKyRG2xKnxVHv2W8wQKjAhAl4eW0OARafZ[/IMG]
  [B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue]Loa[/COLOR] [COLOR=red][COLOR=red]Sport Music[/COLOR][COLOR=blue] iPhone[/COLOR][COLOR=blue] iPod iPad[/COLOR][/COLOR] [COLOR=blue]giá[/COLOR] [COLOR=red]650k[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B]


  [IMG]http://stat.olcsobbat.hu/static/product_images/400x400/10807/1807291.jpg[/IMG]
  [LEFT][SIZE=4][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000]Loa cao cấp iPhone iPod iPad >> [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][B][URL="http://baniphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone"]http://baniphone.vn/products/sub/36/...do_choi_iPhone[/URL][/B] [COLOR=red][B]<<[/B][/COLOR]
  [/LEFT]
  [SIZE=4]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/612275.jpg[/IMG]

  [COLOR=blue][B]Xạc xe hơi logo xe hơi cho iphone ipad ipod .Giá [COLOR=red]500k[/COLOR][/B][/COLOR]
  [/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]


  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][B]Tai nghe [COLOR=Red]Bluetooth jawbone 2[/COLOR]
  Hàng cao cấp.Giá [COLOR=Red]1tr2[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][B]Tai nghe [COLOR=Red]Bluetooth [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][B][COLOR=Red]Plantronics 665[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][B]
  Hàng cao cấp.Giá [COLOR=Red]1tr3[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/204100.jpg[/IMG]
  [COLOR=Black][B]Tai nghe [COLOR=Red]Bluetooth Plantronics VOYAGER PRO[/COLOR] Stereo Headset
  Hàng cao cấp.Giá [COLOR=Red]2tr4
  [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][B][COLOR=Red] [IMG]http://img709.imageshack.us/img709/2682/tainghebluetoothplantro.jpg[/IMG]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][B]Tai nghe [COLOR=Red]Bluetooth Plantronics Discovery 975[/COLOR][/B][/COLOR]
  [COLOR=Black]Hàng cao cấp. Giá [COLOR=Red]2tr2[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][B]Tai nghe [COLOR=Red]Bluetooth BACKBEAT PLANTRONICS 903[/COLOR] Stereo
  Hàng cao cấp. Giá[COLOR=Red] 2tr1[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][B][B][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/38_1287297314_1.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/_k5moyJYCRqQ/R82j8h8UH_I/AAAAAAAAASI/TILgnTyWM84/s320/s60_nokia_bh-503.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Blue][B]Tai nghe [COLOR=#ff0000]Bluetooth BH 503[/COLOR]
  [/B][/COLOR] [B][COLOR=Blue]Giá [COLOR=Red]750k[/COLOR][/COLOR][/B]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B] [LEFT][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff][B]Sử dụng được cho tất cả điệnn thoại có bluetooth như iPhone, Nokia,[/B][/COLOR]
  [COLOR=#0000ff][B]Samsung, Motorola, HTC, BlackBerry....[/B][/COLOR]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Blue][B]Tai nghe Bluetooth A-02
  [/B][/COLOR] [B][COLOR=Blue]Giá [COLOR=Red]450k
  [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]

  Tai nghe Beats by dr.dre Tour [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=Blue]cao cấp cón nút chỉnh volume nghe nhạc cực hay Giá [COLOR=Red]600k[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]
  [​IMG]
  Tai nghe Monster Beats by Dr.Dre Studio cao cấp. Giá 3tr4  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff][B][FONT=Arial][COLOR=#ff0000]Bumper iPhone 4 4S chống mất sóng [/COLOR][/FONT][FONT=Arial]giá [/FONT][FONT=Arial][COLOR=Red]500k
  [/COLOR][/FONT][/B][/COLOR][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff][B][FONT=Arial]Bumper linh kiện giá [COLOR=Red]150k[/COLOR][/FONT][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B]
  [COLOR=#0000ff][B][FONT=Arial] Bumper lô giá [/FONT] [FONT=Arial][COLOR=Red]70k[/COLOR][/FONT][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [​IMG][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bumper iPhone 4 4S [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]Aluminium[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE] [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]Vapor [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B]giá [COLOR=Red]40[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Red][B]0k[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5] [SIZE=3][COLOR=Blue][B][IMG]http://www.tradecheckout.com/product_images/h/zodiac_small__99067_250.jpg[/IMG]
  [/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bumper iPhone 4 4S [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]Aluminium[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE] [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]Vapor [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Zodiac 12 cung ngày tháng sinh giá [COLOR=Red]55[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Red][B]0k[/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Red] [SIZE=3][COLOR=Blue][B]Case iPhone 4 4S [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][SIZE=3][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Metal Bumper BLADE[/COLOR] [/COLOR][COLOR=Blue]giá[/COLOR] [COLOR=Red]400k[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [​IMG]
  [​IMG]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bumper iPhone 4 4S [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][SIZE=3][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]Element Vapor Pro[/COLOR] [/COLOR][COLOR=Blue]giá[/COLOR] [COLOR=Red]600k[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]
  [​IMG]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bumper [COLOR=Red]Cleave[/COLOR] iPhone 4 4S [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][SIZE=3][B][COLOR=Blue]giá[/COLOR] [COLOR=Red]400k[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  Đế sạc iPhone 4 Dock iPhone 4S chính hãng Apple . Giá là 450k

  [​IMG]

  Len chụp nhiều hiệu ứng xinh
  Giá
  250k

  [​IMG]  Đế Icrado Plus kết nối ss giá 450k

  [​IMG]  Đế ReflexDock kết nối loa và cho ra nhiều cổng giá 650k  [​IMG]


  Giá đỡ + ống lens chụp hình iPhone 4 giá 600k  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]***[/COLOR]Pin phụ,pin đa năng,pin back up iphone[COLOR=Red]***[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Blue][B][SIZE=3]Thiết bị rất hữu dụng trong các chuyến đi chơi xa.Thiết bị bao gồm 1 pin dung lượng cao. Dù ở bất kỳ đâu với thiết bị này, sẽ tự sạc cho máy của bạn mà không cần đến bất kỳ nguồn điện nào, sạc cực nhanh và cực tiện lợi cho iphone, có đèn báo khi pin đầy.[/SIZE]

  [/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Fling phím chơi game iPhone giá 250k

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow] [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Blue][B]Đế xạc [/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=Blue][B]trữ pin iphone,[COLOR=Red] backup battery iphone[/COLOR],sử dụng cho[/B][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Blue][B] , iphone 3G, iphone 3GS..[/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=Blue][B][COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Blue].[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Blue][B]Giá [COLOR=Red]600k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]
  [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu lựa chọn >>>[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000][COLOR=SandyBrown][URL="http://shopiphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone"]http://shopiphone.vn/products/sub/36...do_choi_iPhone[/URL][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][FONT=arial][SIZE=2][URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/525903.jpg"][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/525903.jpg[/IMG][/URL]
  [/SIZE][SIZE=2][COLOR=blue][B][COLOR=red]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=blue][B][COLOR=red][SIZE=3]Dock iPad [/SIZE][SIZE=3][COLOR=black]All in one .Giá[/COLOR][/SIZE][SIZE=3] 1tr5[/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR]
  [/SIZE][/FONT]

  [LEFT][FONT=arial][SIZE=2][COLOR=black]
  [B][I]Hỗ trợ: Ipad1/Ipad2/Iphone/Ipod Touch
  Các tính năng cơ bản:[/I] [I]

  [COLOR=red]AV COMPONENT+HDMI+HUB+CARD READER+CHARGE+SYNC+VGA+STAND.[/COLOR]

  -Hỗ trợ đọc các loại [COLOR=red]thẻ nhớ [/COLOR]phổ biến của máy ảnh: SD(HC)/MMC/MS/M2/TF, upload trực tiếp lên Ipad
  -3 Cổng [COLOR=red]USB hỗ trợ Camera[/COLOR]/iphone/ipod touch upload ảnh lên ipad[/I] [I]
  -Hỗ trợ (ipad/iphone/ipod) [COLOR=red]xuất video và photo độ phân giải cao[/COLOR][/I] [I]
  -Hỗ trợ Y/PB/PR component[/I] [I]
  -Hỗ trợ[COLOR=red] VGA output[/COLOR][/I] [I]
  -Hỗ trợ HDMI output(480P/720P/1080P)[/I] [I]
  -Giao tiếp [COLOR=red]HDMI [/COLOR]hỗ trợ chức năng ánh xạ ipad2, như nhạc/game/video ánh xạ tới HD-Big Screen TV.[/I] [I]
  -PC Sync[/I] [I]
  -Sạc qua USB[/I] [I]
  -Hỗ trợ kết nối đồng bộ [COLOR=red]nhiều thiết bị USB [/COLOR]tới ipad cùng một lúc[/I] [I]
  -Cắm Apple keyboard và Window keyboard đều dùng được cho ipad.[/I] [I]
  -Hỗ trợ các thiết bị cần dòng điện lớn như Apple Keyboard, U-disk..v.v[/I] [I]
  -Hỗ trợ [COLOR=red]điều khiển từ xa [/COLOR]hồng ngoại, điều khiển nhạc/video[/I] [I]
  -Dock được thiết kế cho ipad1/ipad2/iphone/ipod, có thể đặt ngang hoặc đặt dọc.[/I] [/B][/COLOR][/SIZE]
  [/FONT][/LEFT]
  [FONT=arial]
  [URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/525901.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/36_1325241144_3.jpg[/IMG][/URL]
  [/FONT][SIZE=4][B][COLOR=red]Wireless AV Box iPad iPhone iPod[/COLOR]
  [COLOR=black]Giá[/COLOR] [COLOR=red]1tr3[/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=black]
  [/COLOR][/SIZE][LEFT][SIZE=2][COLOR=black][B]Wireless AV Box for Ipad/Iphone/Ipod Touch[/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=black][B]Thiết bị [COLOR=red]xuất hình không dây [/COLOR]từ ipad/iphone/ipod touch [COLOR=red]ra màn hình LCD[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=black][B]Tính năng:[/B] [/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=black][B]-Hỗ trợ ipad1/ipad2/iphone/ipod touch [COLOR=red]xuất hình không dây ra TV[/COLOR][/B] [/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=black][B]-Khoảng cách truyền tín hiệu không dây 10m[/B] [/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=black][B]-Sử dụng tần số 2.4Ghz[/B] [/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=black][B]-Hỗ trợ việc chọn 2 kênh song song[/B] [/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=black][B]-Ipad1/Ipad2/Iphone/Ipod Touch hỗ trợ trực tiếp nguồn cho Transmitter[/B] [/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=black][B]-Tranmitter power <150mW[/B] [/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=black][B]-Receiver power<500mW[/B] [/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=black][B]-Tín hiệu [COLOR=red]AV(CVBS) bao gồm ảnh, audio-L, audio-R.[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][FONT=arial]

  [/FONT][/LEFT]
  [CENTER][LEFT][CENTER][FONT=arial][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]
  [URL="http://www.varologic.com/blog/Images/iPhone-3G-in-car-Holder.jpg"][IMG]http://www.varologic.com/blog/Images/iPhone-3G-in-car-Holder.jpg[/IMG][/URL]

  [SIZE=3][B][B][COLOR=blue]Khung đế [/COLOR][/B][B][COLOR=red]Holder Suction Mount[/COLOR] [COLOR=blue]for Apple [/COLOR][/B][/B][COLOR=blue][B]sử dụng cho[/B][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B] iphone 2G, iphone 3G, iphone 3GS, ipod...[/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT][SIZE=3][B][B][COLOR=blue].Hít dính vào kiếng.Giá [COLOR=red]250k[/COLOR][/COLOR][/B][/B]
  [U]
  [IMG]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2oZa_x4dOm-nwx8S6KNgf1e-aFVkAuLAcBTVqkACOLVyx9_jf[/IMG]
  [IMG]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIk8OwOB2cHSZ4UWcr37BNY00bJYUouyI64n2avjvSnuz4khmp[/IMG]

  [/U][COLOR=red][B]handset compatible with iPhone [COLOR=red]iPad[/COLOR][/B][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B][COLOR=red] .[/COLOR]Giá là [COLOR=red]550k
  [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [B][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/_fqWuNGBfNsw/SeQYt32VYSI/AAAAAAAAAAc/d2vuLTZdCyY/s320/2.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/_fqWuNGBfNsw/SeQYt32VYSI/AAAAAAAAAAc/d2vuLTZdCyY/s320/2.jpg[/IMG][/URL]
  [/B][/B]
  [COLOR=blue][COLOR=red]iphone - ipod Shuffle - USB Cabl[/COLOR]e đúng chính hãng [COLOR=red]Apple[/COLOR]. sử dụng cho iphone - ipod 1 [COLOR=red]đầu USB[/COLOR], 1 [COLOR=red]đầu jac cắm[/COLOR] .Loại ngắn giá [COLOR=red]100k[/COLOR]. Loại dài giá[COLOR=red] 200k[/COLOR][/COLOR][B][B][COLOR=blue][B][COLOR=red]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/LEFT]
  [/CENTER]
  [SIZE=3][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER]
  [/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][LEFT][CENTER][CENTER][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][URL="http://i155.photobucket.com/albums/s303/shcodon/accessory_cables20070905.png"][IMG]http://i155.photobucket.com/albums/s303/shcodon/accessory_cables20070905.png[/IMG][/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][LEFT][SIZE=3][B][B][COLOR=black][B][B]+ Cáp out Video iphone lên tivi xem cực đẹp,cực nét.
  - Linh kiện [COLOR=red]3 [/COLOR]đầu giá [COLOR=red]450k[/COLOR], [COLOR=red]5[/COLOR] đầu giá [COLOR=red]650k[/COLOR]
  [/B][/B][/COLOR][/B]
  [/B][/SIZE][/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2508/3843902567_7841c46276.jpg[/IMG][/COLOR]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/LEFT]
  [SIZE=3][COLOR=black]
  [/COLOR][/SIZE][LEFT][SIZE=3][COLOR=black][B]+Tai nghe iphone 3GS iPhone 4 [COLOR=red]ZIN linh kiện[/COLOR] [/B]có nút chỉnh Volume[B].Giá là [COLOR=red]300k[/COLOR]
  +Tai nghe iphone 3GS iPhone 4[COLOR=red] Zin Apple[/COLOR].Giá là [COLOR=red]500k[/COLOR]([COLOR=red]nguyên hộp,có mã số seri hộp[/COLOR])[/B]
  [/COLOR][/SIZE][CENTER][SIZE=3][COLOR=black][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2619/3831948771_41761f5ae3_m.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/LEFT]
  [SIZE=3][COLOR=black]
  [/COLOR][/SIZE][LEFT][SIZE=3][COLOR=black][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]+Tai nghe i[/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]phone[COLOR=red] lô[/COLOR](có nút nghe gọi và micro ) âm thanh rất hay,bass đầy đủ.Giá là [/B][/B][/B][COLOR=red][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]50k[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
  [COLOR=black][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]+Tai nghe i[/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]phone [COLOR=red]Zin[/COLOR](có nút nghe gọi và micro luôn) âm thanh rất hay,bass đầy đủ.Giá là [/B][/B][/B][COLOR=red][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]200k

  [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [SIZE=3][COLOR=black][IMG]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqSS3MVZM2vLZe0aSkb6DOLNNdZQcrvkVI1uFHmjk-Ghds65bg[/IMG]
  Tai nghe[COLOR=red] in-ear iPhone ZIN[/COLOR] Giá [COLOR=red]850k[/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=black][IMG]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaCJMn8BXIdBR7MyvHj_bZEjwnw3pWKse9uYYAsQYgN3QAnpDg-Q[/IMG]
  [/COLOR][/SIZE][LEFT][SIZE=3][COLOR=black][B]+ Cáp iphone[COLOR=red] lô[/COLOR] giá là [COLOR=red]50k[/COLOR][/B]
  [B]+ Cáp iphone [COLOR=red]Zin linh kiện[/COLOR] giá là [COLOR=red]120k[/COLOR]
  [/B]+ Cáp iphone [COLOR=red]Zin Apple[/COLOR] giá là [COLOR=red]200k[/COLOR][B]([COLOR=red]nguyên hộp,có mã số seri hộp[/COLOR])[/B]
  [/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [SIZE=3][COLOR=black]
  [/COLOR][/SIZE][LEFT][SIZE=3]

  [/SIZE][CENTER][SIZE=3][COLOR=black][IMG]http://img.muare.vn/binladen8609/MB352AV1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGn0PY1xk2qnt_duA7FF6dA_vS66gnc5ba2ZG4SjUvJGhEXi-_GA[/IMG]
  [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [SIZE=3][COLOR=black]+ Sạc iphone [COLOR=red]lô[/COLOR] giá là[COLOR=red] 50k[/COLOR][/COLOR][/SIZE][LEFT][SIZE=3][COLOR=black]+ Sạ[B]c [/B][B]iphone 3G 3GS iPhone 4 4S [COLOR=red]Zin[/COLOR] [/B][B][COLOR=red]linh kiện[/COLOR] [/B][B]giá là [/B][B][COLOR=red]150k[/COLOR]
  [/B][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [SIZE=3][COLOR=black][B][B]+ Sạ[/B][B]c iphone [B]3G 3GS iPhone 4 4S[COLOR=red] Zin[/COLOR][/B][/B][B][COLOR=red] Apple[/COLOR] [/B][B]giá là [/B][COLOR=red][B]350k[/B][/COLOR]([COLOR=red]nguyên hộp,có mã số seri hộp[/COLOR])[/B][/COLOR]

  [/SIZE][/LEFT]
  [/CENTER]
  [SIZE=3]
  [COLOR=blue][B]*** Dán bảo vệ màn hình iphone *** [/B][/COLOR]
  [B][B][B][COLOR=red]
  [/COLOR][/B][/B][/B]
  [/SIZE][CENTER]
  [IMG]http://p.vatgia.vn/ir/pictures_fullsize/0/dHJvMTM0NjY2MDA2Ni5qcGc-/tam-dan-guong-man-hinh-ms226-cho-iphone-4-4s.jpg[/IMG][/CENTER]
  [LEFT][SIZE=3][B][COLOR=#000000]Miếng dán màn hình >> [URL="http://baniphone.vn/products/sub/34/Dan_man_hinh_iPhone"][COLOR=blue]http://baniphone.vn/products/sub/34/Dan_man_hinh_iPhone[/COLOR][/URL][/COLOR][/B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][URL="http://farm4.static.flickr.com/3484/3841184205_82aa6b9238.jpg"][CENTER][SIZE=3][COLOR=blue][B][COLOR=#0000ff]***Miếng dán màn hình iphone [/COLOR][COLOR=red]3[/COLOR][COLOR=#0000ff] lớp [/COLOR][COLOR=#0000ff]***[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/URL][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][CENTER][SIZE=3][IMG]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSk-WDJ1_uTvrgL3nD_j6HQgLFhBFhy6dfavxwOGMZTVOO63jfQ[/IMG]
  [IMG]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxYQy8rShGCUf6XRLfVTRvyYQCuVINm21UwVIV5sE5H6MNXyb7dw[/IMG]


  [COLOR=blue]Dán nút home [COLOR=red]1 bộ 6[/COLOR] cái
  giá [COLOR=red]50k [/COLOR][/COLOR]
  [/SIZE][/CENTER]
  [SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][URL="http://farm4.static.flickr.com/3484/3841184205_82aa6b9238.jpg"][CENTER]
  [IMG]http://farm4.static.flickr.com/3484/3841184205_82aa6b9238.jpg[/IMG]
  [/CENTER]
  [/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][LEFT][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=blue][COLOR=#ff0000][COLOR=blue]Dán màn hình iPhone 2G 3G 3GS
  Dán màn hình iPhone 4 4S [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=blue]-[/COLOR][COLOR=blue] loại tốt [/COLOR][COLOR=red]50k[/COLOR][COLOR=blue]
  - hàng nhập cao cấp [/COLOR][COLOR=red]250k
  [/COLOR][COLOR=blue]- Thiết kế [/COLOR][/B][B][COLOR=red]siêu mỏng [/COLOR][/B][B][COLOR=blue]che toàn bộ màn hình iphone, [/COLOR][/B][B][COLOR=red]vừa khít
  - Chống chói[/COLOR][/B][B][COLOR=blue] + [/COLOR][/B][B][COLOR=red]Chống bụi[/COLOR][/B][B][COLOR=blue] + [/COLOR][/B][B][COLOR=red]Chống trầy[/COLOR][/B][B][COLOR=blue] (do sự tiếp xúc ngón tay với màn hình)[/COLOR][/B]
  [B][COLOR=blue]- Dễ dàng lau chùi bằng bất bất cứ vải gì[/COLOR][/B][B][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/B][B][COLOR=red]*** Giữ cho độ nhạy cảm ứng màn hình luôn tốt***[/COLOR][/B][/SIZE]

  [/LEFT]
  [CENTER][SIZE=3][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199473.jpg[/IMG]

  [COLOR=#0000ff][B]Hiện đã có miếng [COLOR=#ff0000]dán lưng[/COLOR] iPhone 4 [COLOR=#ff0000]chuẩn body skin[/COLOR] giá[COLOR=#ff0000] 50k[/COLOR][/B][/COLOR]
  [IMG]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLDxGcCAdVJVRHgl8g4s0pKtTQYQvIEiv3qsG2HNqfYA9ugxA5https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLDxGcCAdVJVRHgl8g4s0pKtTQYQvIEiv3qsG2HNqfYA9ugxA5[/IMG]

  [IMG]http://www.vienthongnam.com/image/userfiles/dan-bao-ve-man-hinh-iphone-4s.jpg[/IMG][COLOR=black] [COLOR=blue]
  Dán màn hình [COLOR=red]iPhone 4 4S vân lập thể [/COLOR]cao cấp [COLOR=red]Korea [/COLOR]giá[COLOR=red] 250k[/COLOR][/COLOR]
  [/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][COLOR=blue]Loại thường[/COLOR] 150k[/COLOR]
  [/SIZE][/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][SIZE=3]
  [COLOR=blue][B][COLOR=#0000ff]***Miếng dán [/COLOR][COLOR=red]gương[/COLOR][COLOR=#0000ff] bảo vệ màn hình iphone giá [/COLOR][COLOR=red]60k[/COLOR][COLOR=#0000ff]***

  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][LEFT][LEFT][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue]Dán màn hình iPhone 2G 3G 3GS
  Dán màn hình iPhone 4 4S[/COLOR]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][B][COLOR=#ff0000][COLOR=blue]***[/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000][COLOR=blue]Miếng dán[/COLOR] nhám chống vân tay [/COLOR][COLOR=#0000ff]***
  [/COLOR][/B][/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][LEFT][COLOR=blue]Dán màn hình iPhone 2G 3G 3GS
  Dán màn hình iPhone 4 4S[/COLOR]
  [B][COLOR=red][COLOR=blue]-[/COLOR] [/COLOR][COLOR=blue]loại tốt [COLOR=red]6[/COLOR][/COLOR][COLOR=red]0k[/COLOR][COLOR=blue]
  - hàng nhập cao cấp [/COLOR][COLOR=red]250k[/COLOR][/B]
  [B][COLOR=blue]- [/COLOR][COLOR=red]Chống dấu vân tay[/COLOR][COLOR=blue] vì được thiết kế với nhiều lỗ li ti siêu nhỏ[/COLOR][/B]
  [B][COLOR=blue]- Thiết kế [/COLOR][COLOR=red]siêu mỏng [/COLOR][COLOR=blue]che toàn bộ màn hình iphone, [/COLOR][/B][B][COLOR=red]vừa khít[/COLOR][/B][B][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/B][B][COLOR=blue]- [/COLOR][/B][B][COLOR=red]Chống chói[/COLOR][/B][B][COLOR=blue] + [/COLOR][/B][B][COLOR=red]Chống bụi[/COLOR][/B][B][COLOR=blue] + [/COLOR][COLOR=red]Chống trầy[/COLOR][COLOR=blue] (do sự tiếp xúc ngón tay với màn hình)[/COLOR][/B]
  [B][COLOR=blue]- Dễ dàng lau chùi bằng bất bất cứ vải gì
  [/COLOR][COLOR=red]*** Giữ cho độ nhạy cảm ứng màn hình luôn tốt***[/COLOR][/B]

  [/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/B]
  [CENTER][CENTER][SIZE=3][B][COLOR=blue]***Miếng dán[/COLOR][COLOR=red] kim tuyến [/COLOR][COLOR=blue]cao cấp [COLOR=red]150k[/COLOR] ***

  [/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [SIZE=3][B][COLOR=blue]- Thiết kế siêu mỏng[/COLOR][COLOR=red] với ánh kim tuyến cực đep [/COLOR][COLOR=blue]che toàn bộ màn hình iphone[/COLOR][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/B][B][COLOR=blue]- [/COLOR][/B][B][COLOR=red]Chống chói[/COLOR][/B][B][COLOR=blue] + [/COLOR][/B][B][COLOR=red]Chống bụi[/COLOR][/B][B][COLOR=blue] + [/COLOR][/B][B][COLOR=red]Chống trầy[/COLOR][/B][B][COLOR=blue] (do sự tiếp xúc ngón tay với màn hình)[/COLOR][/B]
  [B][COLOR=blue]- Dễ dàng lau chùi bằng bất bất cứ vải gì
  [/COLOR][COLOR=red]*** Giữ cho độ nhạy cảm ứng màn hình luôn tốt***[/COLOR][/B]

  [B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=#ff0000]*** Dán Skin iphone 4 4S iPhone 3GS iPhone 3G iPhone 2G[/COLOR][COLOR=blue]: Làm tăng thêm vẻ đẹp và bảo vệ toàn diện iPhone của bạn[/COLOR][/B]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][B][COLOR=red][COLOR=blue]***[/COLOR]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][LEFT][SIZE=3]

  [/SIZE][/LEFT]
  [CENTER][SIZE=3][IMG]http://img228.imageshack.us/img228/6843/daniphone2.jpg[/IMG][/SIZE][/CENTER]
  [/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]  [​IMG]  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da iPhone 4 4S[COLOR=red] book card[/COLOR] giá [COLOR=red]600k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da iPhone 4 4S[COLOR=red] viva Homber [/COLOR]giá [/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]700k


  [​IMG]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da iPhone 4 4S[COLOR=red] Zneus new [/COLOR]giá[/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] 500k


  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da iphone 4 4S[COLOR=red] Accent Marware chính hãng[/COLOR] giá [COLOR=red]450k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da iphone [COLOR=red]Premiere Marware chính hãng[/COLOR] giá [COLOR=red]500k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da iphone [COLOR=red]Sobe Marware chính hãng[/COLOR] giá [COLOR=red]500k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da iphone [COLOR=red]Emmie Marware chính hãng[/COLOR] giá [COLOR=red]500k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da iphone [COLOR=red]Krusell chính hãng[/COLOR] giá [COLOR=red]500k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][LEFT][COLOR=blue][B][COLOR=red]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da iPhone 4 case iPhone 4S[COLOR=red] Viva Optica Collection[/COLOR].Giá [COLOR=red]550k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da iPhone 4 case iPhone 4S[COLOR=red] Viva Alegria Collection[/COLOR].Giá [COLOR=red]550k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da[COLOR=red] iPhone 4 4S 5 Procase [/COLOR].Giá là [COLOR=red]550k

  [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da[COLOR=red] iPhone 4 4S 5 Procase [/COLOR].Giá là [COLOR=red]500k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B][COLOR=red]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [​IMG]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da iPhone 4 case iPhone 4S[COLOR=red] Hoco Classic,[COLOR=blue] thấy màn hình giờ và người gọi đến[/COLOR][/COLOR].Giá [COLOR=red]550k
  [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B]Bao da iPhone 4 case iPhone 4S[COLOR=red] Hoco Marquess Fashion,[COLOR=blue] thấy màn hình giờ và người gọi đến[/COLOR][/COLOR].Giá [COLOR=red]550k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  Bao da iPhone 4 4S Zenus Masstige hàng cao cấp
  Giá 700k
  (hàng đặt dành cho VIP)


  [​IMG]

  Bao da iPhone 4 case iPhone 4S Gariz cao cấp
  Giá 600k

  [​IMG]  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=red][COLOR=black]Bao da iPhone 4 case iPhone 4[/COLOR]S Borofone cao cấp
  [COLOR=black]Giá[/COLOR] 500k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][SIZE=3]
  [/SIZE][IMG]http://baniphone.vn/upload/images/linh_kien_iphone/35_1301212190_1.jpg[/IMG]

  [SIZE=3]
  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black][COLOR=blue]Nắp lưng bọc da cao cấp iPhone 4 4S Zenus [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][SIZE=3]
  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=black]Giá[/COLOR][/COLOR][COLOR=black][COLOR=red] 500k[/COLOR]
  [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][LEFT][SIZE=3][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black][COLOR=red][COLOR=black]Web chính hãng >>[/COLOR] [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][B][FONT=Arial][URL="http://www.zenuscase.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=29794"]http://www.zenuscase.com/index.php?d...oduct_id=29794[/URL][/FONT][/B]
  [/LEFT]

  [IMG]http://www.carrymobile.com/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/e/melkco_leather_case_for_samsung_galaxy_notegt-n7000i9220_-_jacka_type_ostrich_pattern_-_khaki__1.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black][COLOR=blue]Bao da cao cấp iPhone 4 4S [COLOR=red]da đà điểu[/COLOR] [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][SIZE=3]
  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=black]Giá[/COLOR][/COLOR][COLOR=black][COLOR=red] 600k[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE]
  [IMG]http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/passageshop/cabinet/img57206401.jpg?_ex=240x240[/IMG]
  [SIZE=3][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black][COLOR=blue]Nắp lưng bọc da cao cấp iPhone 4 4S [COLOR=red]da đà điểu[/COLOR] [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][SIZE=3]
  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black][COLOR=blue][COLOR=black]Giá[/COLOR][/COLOR][COLOR=black][COLOR=red] 500k[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE]
  [IMG]http://www.soundtech.com.cy/3027-1661-large/carrying-case-for-iphone-4-krusell-coco-black.jpg[/IMG]

  [SIZE=3][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black][COLOR=blue]Nắp lưng iPhone 4 4S [COLOR=red]Krusell[/COLOR] chính hãng
  [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black][COLOR=blue]Giá[/COLOR][COLOR=red] 500k[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B]


  [SIZE=3][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199519.jpg[/IMG]

  [FONT=Arial][COLOR=red][B][COLOR=red][B][COLOR=red]Capdase Smart Pocket Callid (chính hãng)
  [/COLOR][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/FONT][FONT=Arial][B][COLOR=blue][COLOR=black]Dành cho [COLOR=red]iPhone 3G + 3GS + iPhone 4S[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/FONT][FONT=Arial][B]
  [COLOR=red][COLOR=black]có khe hở hiển thị Cuộc gọi đến. thời gian...[/COLOR][/COLOR][/B]
  [COLOR=red][B][COLOR=red][B][COLOR=black]Giá[/COLOR] 450k
  [COLOR=black]Hàng Trung Quốc giá[/COLOR] 200k
  [/B][/COLOR][/B][/COLOR][/FONT]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199520.jpg[/IMG]
  [FONT=Arial][COLOR=red][B][COLOR=red][B][COLOR=red]Capdase Smart Pocket Kraco (chính hãng)
  [/COLOR][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/FONT][FONT=Arial][B][COLOR=blue][COLOR=black]Dành cho[COLOR=red] iPhone 3G + 3GS + iPhone 4S[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/FONT][FONT=Arial]
  [COLOR=red][B][COLOR=red][B][COLOR=black]Giá[/COLOR] 400k[/B][/COLOR][/B][/COLOR][/FONT]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][FONT=Arial][COLOR=red][B][COLOR=red][B][COLOR=black]Hàng Trung Quốc giá[/COLOR] 200k[/B][/COLOR][/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B] [SIZE=3]
  [/SIZE][/B][/B][/B][/CENTER]
  [SIZE=3][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=#0000ff]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE][CENTER][SIZE=3]
  [/SIZE][/CENTER]
  [SIZE=3][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE][CENTER][SIZE=3][COLOR=yellow][B][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199555.png[/IMG][/B][/COLOR]
  [/SIZE][/CENTER]
  [SIZE=3][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [B][COLOR=#0000ff]Bao da đeo lưng iPhone giá[COLOR=red] 180k

  [/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE][CENTER][SIZE=3][COLOR=yellow][B][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199517.jpg[/IMG]

  [/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

  [SIZE=3][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=#0000ff]***Bao da iphone [/COLOR][COLOR=red]140k [COLOR=blue]đến[/COLOR] 180k[/COLOR][COLOR=#0000ff]***[/COLOR][/B]

  [B][COLOR=#0000ff]Túi đựng điện thoại,bao da [/COLOR][COLOR=red]iPhone ,ipod touch, nokia E71, E63 ,E66[/COLOR][COLOR=#0000ff]...[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
  [B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][URL="http://farm4.static.flickr.com/3146/3727743220_5c68f39a54.jpg?v=0"][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199518.jpg[/IMG][/URL]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/199543.jpg[/IMG]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B]
  [LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][LEFT][SIZE=3][B][COLOR=black][B][B][B][B][B][B][B]*** Nhiều mẫu chọn lựa >> [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][FONT=Arial][URL="http://baniphone.vn/products/sub/35/Bao_da_iPhone_case_iPhone_Bao_da_iPhone_4_case_iPhone_4"]http://baniphone.vn/products/sub/35..._case_iPhone_4[/URL][/FONT][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/LEFT]
  [/LEFT]
  [/LEFT]
  [/LEFT]
  [/LEFT]
  [/LEFT]
  [SIZE=3]
  [/SIZE][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][SIZE=4][COLOR=blue][URL="http://shopiphone.vn/product/cate/6/tui_xach_thoi_trang"]
  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/URL][/COLOR][/SIZE][URL="http://shopiphone.vn/product/cate/6/tui_xach_thoi_trang"][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow]
  [SIZE=5][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu khay nhựa iphone,nắp lưng iphone lựa chọn >>> [/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/URL][B][SIZE=5][COLOR=Blue][B][B][URL]http://baniphone.vn/products/sub/40/Bao_Silicon_iPhone[/URL][/B]

  [/B][/COLOR][/SIZE] [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][U][URL="http://farm3.static.flickr.com/2640/3726759705_8b5fbd9b78.jpg?v=0"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2640/3726759705_8b5fbd9b78.jpg?v=0[/IMG][/URL][/U][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][LEFT][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Sửa iphone [/COLOR][/SIZE][/B][/LEFT]

  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][LEFT][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=4][COLOR=#000000][B]Mình có lô hàng màn hình[COLOR=red] iphone 3G[/COLOR][COLOR=#000000] & màn hình [/COLOR][COLOR=red]iphone 3GS[/COLOR][COLOR=#000000] mới 100%[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/LEFT]

  [LEFT][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]+Màn hình [/COLOR][COLOR=red]iphone 3G[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/LEFT]

  [LEFT][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** Màn hình LCD iphone giá là [/COLOR][COLOR=red]500[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** Màn hình [/COLOR][COLOR=red]cảm ứng[/COLOR][COLOR=#000000] iphone + [/COLOR][COLOR=red]mặt kiếng[/COLOR][COLOR=#000000] giá là [COLOR=Red]500[/COLOR][/COLOR][COLOR=red](sử dụng rồi 250k)[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]*** Nguyên bộ màn hình + màn hình cảm ứng + mặt kiếng giá là 1tr[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]

  [LEFT][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]+Màn hình [/COLOR][COLOR=red]iphone 3GS[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]

  [LEFT][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** Màn hình LCD iphone giá là [COLOR=Red]600k[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** Màn hình [/COLOR][COLOR=red]cảm ứng[/COLOR][COLOR=#000000] iphone + [/COLOR][COLOR=red]mặt kiếng[/COLOR][COLOR=#000000] giá là [COLOR=red]600[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]*** Nguyên bộ màn hình + màn hình cảm ứng + mặt kiếng giá là 1tr [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][CENTER][SIZE=4][COLOR=blue][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][URL="http://farm3.static.flickr.com/2555/3820500576_f69c4867c5.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2555/3820500576_f69c4867c5.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR]
  [/COLOR][/SIZE]
  [CENTER][CENTER][CENTER][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][CENTER][B][COLOR=#800080][U][URL="http://farm3.static.flickr.com/2632/3936967496_ac90335c73.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2632/3936967496_ac90335c73.jpg[/IMG][/URL][/U][/COLOR][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][SIZE=3][COLOR=#0000ff]Khay nhựa[COLOR=red] trong suốt[/COLOR] có nhiều màu [COLOR=Red]80k[/COLOR][COLOR=yellow][SIZE=3]
  [/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][CENTER]
  [CENTER][CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][URL="http://www.gamekool.com/images/Others/speck01.jpg"][IMG]http://www.gamekool.com/images/Others/speck01.jpg[/IMG][/URL]
  [IMG]http://www.hightechdad.com/wp-content/uploads/2009/11/speck_candyshell2.png[/IMG]

  [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=Red][B][COLOR=Black]Nắp lưng[/COLOR] iPhone case iPhone Cady Speck [COLOR=Black]giá[/COLOR] 250k[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [CENTER][URL="http://img340.imageshack.us/img340/407/baodaiphone10.jpg"][IMG]http://img340.imageshack.us/img340/407/baodaiphone10.jpg[/IMG][/URL]
  [/CENTER]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [URL="http://img823.imageshack.us/img823/8535/baodaiphone11.jpg"][IMG]http://img823.imageshack.us/img823/8535/baodaiphone11.jpg[/IMG][/URL]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]
  Khay nhựa [COLOR=Red]iphone Moshi ,case Moshi iphone[/COLOR] cao cấp nhiều màu giá[COLOR=Red] 150k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][URL="http://img809.imageshack.us/img809/9616/baodaiphone12.jpg"][IMG]http://img809.imageshack.us/img809/9616/baodaiphone12.jpg[/IMG][/URL]
  [SIZE=3][B]
  [COLOR=Black][COLOR=Red]nincase iphone[/COLOR] cao cấp đủ màu .Giá [COLOR=Red]80K[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][COLOR=Red]
  [/COLOR] [SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][/color][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/color][/color][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/color][/color][/color][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/color][/color][/color][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=3][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3] [B][COLOR=Red]***[/COLOR][COLOR=Blue]Khay nhựa iphone giá[/COLOR] [/B][/SIZE][B][COLOR=red]80[/COLOR][COLOR=red]k[/COLOR][COLOR=Red]***[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  [B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B]

  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=blue][B]***Bao silicon iphone hình giá [COLOR=red]80[/COLOR][COLOR=red]k[/COLOR][COLOR=#0000ff]*** [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][SIZE=4][COLOR=blue]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/46_1330514916_3.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/46_1330514916_2.jpg[/IMG]

  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=Blue]Bao Silicon iPhone 4 4S[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=Red]Rilakkuma Nhật[/COLOR][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][SIZE=3][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=Blue]
  Giá [COLOR=Red]200k

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/CENTER]
  [/CENTER]
  [LEFT][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu khay nhựa iphone,nắp lưng iphone lựa chọn >>>[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=5][URL="http://baniphone.vn/products/sub/40/Bao_Silicon_iPhone"][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=#ff0000] [COLOR=Blue]http://baniphone.vn/products/sub/40/Bao_Silicon_iPhone[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/URL][/SIZE][/LEFT]

  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow] [URL="http://image.dhgate.com/upload/20102/79/ff80808122a14e5b0122a150eab00365/productimg1267163593469.jpg"][IMG]http://image.dhgate.com/upload/20102/79/ff80808122a14e5b0122a150eab00365/productimg1267163593469.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://img832.imageshack.us/img832/4425/siliconbelkin.jpg"][IMG]http://img832.imageshack.us/img832/4425/siliconbelkin.jpg[/IMG][/URL]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][U][COLOR=#800080]
  [/COLOR][/U][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][URL="http://www.numberxiv.com/wp-content/uploads/2009/07/chocolate-iphone-case.jpg"][IMG]http://www.numberxiv.com/wp-content/uploads/2009/07/chocolate-iphone-case.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://4.bp.blogspot.com/_DjindJJmUqo/Sr5PvxNEZpI/AAAAAAAAWNA/w9IDkd1xeic/s400/IMG_9493.JPG"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/_DjindJJmUqo/Sr5PvxNEZpI/AAAAAAAAWNA/w9IDkd1xeic/s400/IMG_9493.JPG[/IMG][/URL]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][B][COLOR=#0000ff]***Bao silicon giá [/COLOR][COLOR=red]6[/COLOR][COLOR=red]0k[/COLOR][COLOR=#0000ff]***[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [/CENTER]

  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/B][/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/CENTER]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=Blue][/COLOR][/SIZE] [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][U][URL="http://farm3.static.flickr.com/2640/3726759705_8b5fbd9b78.jpg?v=0"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2640/3726759705_8b5fbd9b78.jpg?v=0[/IMG][/URL][/U][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Sửa iphone [/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=4][COLOR=#000000][B][COLOR=#000000]Mình có lô hàng màn hình[/COLOR][COLOR=red] iphone 3G[/COLOR][COLOR=#000000] & màn hình [/COLOR][COLOR=red]iphone 3GS[/COLOR][COLOR=#000000] mới 100%[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]+Màn hình [/COLOR][COLOR=red]iphone 3G[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** Màn hình LCD iphone giá là [/COLOR][COLOR=red]500[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  *** Màn hình cảm ứng iphone + mặt kiếng giá là 500(sử dụng rồi 300k)
  *** Nguyên bộ màn hình + màn hình cảm ứng + mặt kiếng giá là 1tr2
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]+Màn hình [/COLOR][COLOR=red]iphone 3GS[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** Màn hình LCD iphone giá là [COLOR=Red]600k[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  *** Màn hình cảm ứng iphone + mặt kiếng giá là 600k
  *** Nguyên bộ màn hình + màn hình cảm ứng + mặt kiếng giá là 1tr3

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000][COLOR=Black]+Màn hình[/COLOR] [/COLOR][COLOR=red]iphone 4 4S

  [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** Màn hình iphone giá là [COLOR=Red]1tr3 (linh kiện)
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** Màn hình iphone giá là [COLOR=Red]1tr5[/COLOR] (zin theo máy)[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** [/COLOR][COLOR=Black]Nắp lưng sau[/COLOR][COLOR=red] 350k[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][B][SIZE=4][COLOR=#000000]Nếu lấy số lượng nhiều sẽ có giá tốt[/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#000000]
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
   
 3. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  [​IMG]
  [​IMG]

  Chuyên bán giày hiệu Gucci, D&G, LV, Dior thời trang loại 1 siêu chuẩn, túi xách da, cặp da, bóp da cầm tay, ví da, dây nịch thắt lưng da, quần áo thời trang cao cấp  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=6] [CENTER][B][COLOR=#ff0000][B]Shop Túi Xách[/B][/COLOR][COLOR=blue][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=blue] NTLion [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B]

  [SIZE=4][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=arial][B][COLOR=#013481][URL="http://www.shoptuixach.vn/"]www.ShopTuiXach.Vn[/URL][/COLOR][URL="http://www.marware.com/core/media/media.nl?id=31859&c=631249&h=4d6b9f85af239178d99e&resizeid=-2&resizeh=350&resizew=350"]
  [/URL]
  [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/SIZE][URL="http://www.marware.com/core/media/media.nl?id=31859&c=631249&h=4d6b9f85af239178d99e&resizeid=-2&resizeh=350&resizew=350"]
  [/URL] [/SIZE][/SIZE][CENTER][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=arial][B][URL="http://i872.photobucket.com/albums/ab285/raybanxachtay/dot1_27_01_update/Chu-ky.gif"][COLOR=#013481][IMG]http://i872.photobucket.com/albums/ab285/raybanxachtay/dot1_27_01_update/Chu-ky.gif[/IMG][/COLOR][/URL]

  [SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black]Liên hệ số [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=arial][B][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][SIZE=4][COLOR=#0000ff]0986.282879 - Ms.My[/COLOR]
  [COLOR=#0000ff]0969.555555[/COLOR][COLOR=blue]- Mr.Tú[/COLOR][/SIZE]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=red]Lưu ý :[/COLOR][COLOR=black] Ko nhắn tin [/COLOR][COLOR=red]SMS[/COLOR][COLOR=black] , gọi trực tiếp sẽ tiện hơn.[/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=#000000]Đ/C : [/COLOR][COLOR=blue]278 Cách Mạng Tháng 8 F10 Q3
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#FF0000][FONT=arial][B]( gần Lan Anh, góc ngã 3 CMT8 & Hòa Hưng )[/B][/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=arial][B][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/SIZE][URL="http://img153.imageshack.us/img153/1659/logobank.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1337834693_2.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  Chuyên bán giày hiệu Gucci, D&G, LV, Dior thời trang loại 1 siêu chuẩn loại 1

  ***Cung cấp hàng sỉ cho các shop giá tốt***


  Còn nhiều mẫu >> www.ShopTuiXach.Vn


  [​IMG]


  Giày Burberry 10332
  Giá
  2tr4


  [​IMG]

  Giày Burberry 10335
  Giá
  2tr2


  [​IMG]


  Giày Burberry 10331
  Giá
  2tr4


  [​IMG]


  Giày Burberry 10334
  Giá
  2tr2


  [​IMG]


  Giày Gucci 10670

  Giá 1tr450

  [​IMG]


  Giày Gucci 08061

  Giá 1tr550

  [​IMG]


  Giày Gucci 10451

  Giá 1tr6


  [​IMG]


  Giày LV 10438
  Giá
  1tr7


  [​IMG]


  Giày Gucci 81739
  Giá
  1tr250

  [​IMG]


  Giày Burberry 83321
  Giá
  1tr250


  [​IMG]


  Giày D&G 9961
  Giá
  1tr650


  [​IMG]


  Giày D&G 5691
  Giá
  1tr350


  [​IMG]


  Dép Gucci 10497
  Giá
  700k

  [​IMG]


  Dép Gucci 10501
  Giá
  700k


  [​IMG]


  Dép Gucci 10500
  Giá
  700k


  [​IMG]


  Dép Gucci 10598
  Giá
  700k


  [​IMG]


  Dép Gucci 10498
  Giá
  700k


  [​IMG]


  Dép Gucci 10550
  Giá
  750k


  [​IMG]

  Giày Gucci 29671
  Giá 1tr6

  [​IMG]

  Giày Gucci 20908

  Giá 1tr6


  [​IMG]


  Giày Gucci 10118

  Giá 1tr450


  [​IMG]


  Giày Gucci 10524

  Giá 1tr150


  [​IMG]


  Giày Gucci 10158

  Giá1tr650


  [​IMG]


  Giày Gucci 10478

  Giá 1tr450


  [​IMG]


  Giày Gucci 10315

  Giá 1tr450


  [​IMG]


  Giày Gucci 10154

  Giá 1tr450


  [​IMG]


  Giày Gucci 10157

  Giá 1tr350


  [​IMG]

  Giày Gucci 10156

  Giá 1tr350


  [​IMG]


  Giày Gucci 10574

  Giá 850k
  [​IMG]


  Giày Gucci 10707

  Giá 1tr350


  [​IMG]

  Giày Gucci 10495

  Giá 1tr250


  [​IMG]

  Giày Gucci 10495

  Giá 1tr250

  [​IMG]


  Giày Gucci 10495

  Giá 1tr250

  [​IMG]

  Giày Gucci 10495

  Giá 1tr250
  [​IMG]

  Giày Gucci 10149

  [​IMG] Hết hàng

  [​IMG]
  Giày LV 10626
  Giá 1tr7  [​IMG]

  Giày LV 10715

  Giá 1tr650

  [​IMG]

  Giày LV 10714

  Giá 1tr650
  [​IMG]

  Giày LV 10625

  Giá 1tr650

  [​IMG]

  Giày LV 10622

  Giá 1T350

  [​IMG]

  Giày LV 10619

  Giá 1tr550

  [​IMG]

  Giày LV 10517

  Giá 1T050

  [​IMG]


  Giày LV 10319

  Giá 1tr150
  [​IMG]

  Giày LV 10295

  Giá 1T2


  [​IMG]

  Giày LV 10226

  Giá 1tr750

  [​IMG]

  Giày LV 10225

  Giá 1tr650  [​IMG]
  Giày Dior 10353

  Giá 1tr150  [​IMG]

  Giày Dior 10351

  Giá 1tr150

  Còn nhiều mẫu >> [COLOR=blue]www.ShopTuiXach.Vn[/COLOR]

  so sánh giống siêu chuẩn


  web chính hãng Gucci >> Gucci - men's shoes


  Lưu ý :
  mẫu nào web www.Gucci.com ko có mẫu tức là ko phải hàng loại 1 mà là loại 2-3 nha các bạn

  ***Cung cấp hàng sỉ cho các shop giá tốt***

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][B]Còn tiếp bên dưới...[/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][URL="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:cOJyaBQHIt81UM:http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/155714aa92e85f26d2.jpg"][IMG]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:cOJyaBQHIt81UM:http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/155714aa92e85f26d2.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
   
 4. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000FF][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1321710505_1.jpg"][B][FONT=Arial][SIZE=5][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1321710505_1.jpg[/IMG][/SIZE][/FONT][/B][/URL]

  [B]Gia 2tr9[/B]

  [/COLOR][URL="http://cdn103.iofferphoto.com/img3/item/385/661/528/2-color-men-s-purse-bag-handbag-shoulder-bag-8945.jpg"][COLOR=#0000FF][IMG]http://cdn103.iofferphoto.com/img3/item/385/661/528/2-color-men-s-purse-bag-handbag-shoulder-bag-8945.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][URL="http://cdn101.iofferphoto.com/img3/item/385/661/528/2-color-men-s-purse-bag-handbag-shoulder-bag-a7de.jpg"][COLOR=#0000FF][IMG]http://cdn101.iofferphoto.com/img3/item/385/661/528/2-color-men-s-purse-bag-handbag-shoulder-bag-a7de.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][COLOR=#0000FF]

  [B]Gia 2tr8[/B]

  [/COLOR][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1321771221_3.jpg"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1321771221_3.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][COLOR=#0000FF]

  [B]Gia 3tr[/B]

  [/COLOR][URL="http://www.uphinh.vn/image/stream/476565.jpg"][COLOR=#0000FF][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/476565.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][COLOR=#0000FF]

  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1304311338_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1304311338_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [B]Gia 2tr5[/B]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577126_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577126_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577082_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577082_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [B]Gia 2tr2[/B]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577177_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577177_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [B]Gia 850k[/B]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577188_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577188_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577200_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577200_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577212_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577212_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [B]Gia 1tr5[/B]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577225_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577225_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577237_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577237_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577259_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577259_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577308_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577308_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577318_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577318_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577333_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577333_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [B]Gia 1tr8[/B]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577350_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577350_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577362_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577362_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577388_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301577388_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [B]Gia 1tr3[/B]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301634993_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301634993_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301635019_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301635019_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301635037_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301635037_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301635061_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301635061_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [B]Gia 1tr6[/B]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301635118_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301635118_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301636972_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301636972_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301636991_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301636991_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [B]Gia 750k[/B]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637013_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637013_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637023_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637023_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637034_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637034_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637079_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637079_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637135_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637135_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637189_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637189_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [B]Gia 1tr5[/B]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637207_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637207_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]

  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637494_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637494_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637484_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637484_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637502_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637502_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#0000FF]
  [/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637541_0.jpg&h=120&w=120"][COLOR=#0000FF][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637541_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR]

   
 5. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow] [CENTER][SIZE=3][COLOR=blue][B][FONT=arial][URL="http://shopiphone.vn/product/view/941/Tui_iPad_da_cao_cap"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1304311338_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/URL][/FONT][/B][B][FONT=arial]
  2tr3
  [/FONT][/B][B][FONT=arial][URL="http://shopiphone.vn/product/view/1143/Tui_xach_cap_da_cao_cap_139"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637568_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/URL][/FONT][/B][B][FONT=arial]
  1tr7[/FONT][/B]
  [B][FONT=arial][URL="http://shopiphone.vn/product/view/1138/Tui_xach_cap_da_cao_cap_134"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637653_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/URL][/FONT][/B]
  [B][FONT=arial]1tr2
  [URL="http://shopiphone.vn/product/view/1134/Tui_xach_cap_da_cao_cap_130"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637712_0.jpg&h=120&w=120[/IMG]
  [/URL][URL="http://shopiphone.vn/product/view/1132/Tui_xach_cap_da_cao_cap_128"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637769_0.jpg&h=120&w=120[/IMG]
  [/URL][/FONT][/B][B][FONT=arial][URL="http://shopiphone.vn/product/view/1129/Tui_xach_cap_da_cao_cap_125"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301637848_0.jpg&h=120&w=120[/IMG]
  [/URL][URL="http://shopiphone.vn/product/view/1127/Tui_xach_cap_da_cao_cap_123"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301660261_0.jpg&h=120&w=120[/IMG]
  [/URL][/FONT][/B][B][FONT=arial][URL="http://shopiphone.vn/product/view/1120/Tui_xach_cap_da_cao_cap_116"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301660389_0.jpg&h=120&w=120[/IMG]
  [/URL][URL="http://shopiphone.vn/product/view/1119/Tui_xach_cap_da_cao_cap_115"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301660406_0.jpg&h=120&w=120[/IMG]
  [/URL][URL="http://shopiphone.vn/product/view/1111/Tui_xach_cap_da_cao_cap_108"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301660587_0.jpg&h=120&w=120[/IMG]
  [/URL][/FONT][/B]
  [B][FONT=arial]1tr6
  [/FONT][/B][B][FONT=arial][URL="http://shopiphone.vn/product/view/1108/Tui_xach_cap_da_cao_cap_102"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301660679_0.jpg&h=120&w=120[/IMG]
  [/URL][/FONT][/B][B][FONT=arial][URL="http://shopiphone.vn/product/view/1097/Tui_xach_cap_da_cao_cap_94"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301661115_0.jpg&h=120&w=120[/IMG]

  [/URL][URL="http://shopiphone.vn/product/view/1093/Tui_xach_cap_da_cao_cap_90"][IMG]http://shopiphone.vn/resize.php?f=upload/shop/57_1301661192_0.jpg&h=120&w=120[/IMG][/URL][/FONT][/B][/COLOR]
  [/SIZE][/CENTER]
  [LEFT][SIZE=3]
  [SIZE=5][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/941/Tui_iPad_da_cao_cap"][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=red]Còn nhiều mẫu >>[/COLOR] [/COLOR][/COLOR][/FONT][/URL][URL="http://shoptuixach.vn"][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]www.ShopTuiXach.Vn[/COLOR][/COLOR][/FONT][/URL]

  [/B][/SIZE][B][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]Được làm bằng chất liệu da tốt, rất trẻ trung , sang trọng, nhiều mẫu model hợp thời trang cho cả nam và nữ[/COLOR][/COLOR][/FONT][/B]
  [B][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff0000]Mẫu mã sẽ có thể còn và hết theo từng đợt hàng, quí khách vui lòng đếntrực tiếp cửa hàng [/COLOR][COLOR=#0000ff]để tiện cho việc lựa chọn[/COLOR][/COLOR][/FONT][/B]
  [B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]Giá dao động từ [COLOR=#ff0000]500 ngàn [COLOR=#0000ff]--->>[/COLOR] 2tr5[/COLOR] tùy sản phẫm[/FONT][/COLOR][/B]
  [/SIZE][/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR] [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=3]
  [/SIZE][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1348405356_1.jpg[/IMG]

  [COLOR=#0000ff][SIZE=3][FONT=arial][B]Túi da handmade 30
  Giá[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=3][FONT=arial][B] 2tr3 - 2tr8
  [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=3][FONT=arial][B]có nhiều kích cỡ khác nhau[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]

  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1349003268_4.jpg[/IMG]

  [COLOR=#0000ff][SIZE=3][FONT=arial][B]Túi da handmade 31
  Giá[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=3][FONT=arial][B] 4tr5 - 5tr5
  có nhiều kích cỡ khác nhau[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1348943559_1.jpg[/IMG]

  [COLOR=#0000ff][SIZE=3][FONT=arial][B]Túi da handmade 27
  Giá [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=3][FONT=arial][B]2tr350 - 2tr8[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=3][FONT=arial][B]có nhiều kích cỡ khác nhau[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]

  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1347545357_1.jpg[/IMG][SIZE=3][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]
  [/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]Túi da handmade 26[/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]
  Giá [COLOR=#ff0000]3tr2[/COLOR][/FONT][/COLOR][/B]

  [B][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1347034703_1.jpg[/IMG][/B]

  [B][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]Túi da handmade 28[/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]
  Giá [COLOR=#ff0000]2tr8

  [/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][B][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1347034784_1.jpg[/IMG][/B][B][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]

  [SIZE=3]Túi da handmade 29[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][SIZE=3][FONT=arial]
  Giá [COLOR=#ff0000]2tr4 - 2tr8[/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/B]

  [B][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1347034561_1.jpg[/IMG][/COLOR][/COLOR][/B]
  [B][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]
  Túi da handmade 27[/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]
  Giá [COLOR=#ff0000]2tr4

  [/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][B][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1346062442_1.jpg[/IMG][/B]
  [B][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]
  Túi da handmade 24
  [/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]Giá [COLOR=#ff0000]1tr250

  [/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][B][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1346063014_1.jpg[/IMG][/B]
  [B][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]Túi da handmade 25
  [/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]Giá [COLOR=#ff0000]1tr650

  [/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][B][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1346061840_3.jpg[/IMG][/B]
  [B][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]
  [SIZE=3]Túi da handmade 22[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/B][SIZE=3][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]
  Giá [COLOR=#ff0000]2tr350 - 2tr8
  [/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#ff0000][FONT=arial][B]có nhiều kích cỡ khác nhau[/B][/FONT][/COLOR][/SIZE][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#ff0000]

  [/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][B][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1346060615_1.jpg[/IMG][/B][B][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]

  [SIZE=3]Túi da handmade 20
  [/SIZE][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][SIZE=3][COLOR=#0000ff][FONT=arial]Giá [COLOR=#ff0000]1tr550[/COLOR][/FONT][/COLOR] [COLOR=#ff0000]- 2tr[/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][FONT=arial]có nhiều kích cỡ khác nhau[/FONT][/COLOR][/SIZE][/B]

  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1347038666_3.jpg[/IMG][B][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]
  [SIZE=3]
  Túi da handmade đeo lưng 2[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/B][SIZE=3][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]
  Giá [COLOR=red]900k[/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][/SIZE]  [B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/941/Tui_iPad_da_cao_cap"][FONT=arial][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1341475938_3.jpg[/IMG][/FONT][/URL][/B]

  [COLOR=blue][B][FONT=arial]Túi xách cặp da cao cấp 230 [/FONT][/B][/COLOR][B][FONT=arial][COLOR=blue]Giá [/COLOR][COLOR=#ff0000]2tr450[/COLOR][/FONT][/B][B][COLOR=#ff0000][FONT=arial][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1341478176_1.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR][/B][B][FONT=arial]

  [COLOR=blue]Túi xách cặp da cao cấp 220
  [/COLOR][/FONT][/B][B][FONT=arial][COLOR=blue]Giá[/COLOR] [COLOR=#ff0000]2tr8

  [/COLOR][/FONT][/B][B][FONT=arial][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1341478495_2.jpg[/IMG][/FONT][/B]
  [COLOR=blue][B][FONT=arial]
  Túi xách cặp da cao cấp 219[/FONT][/B][/COLOR][B][FONT=arial][COLOR=blue]
  Giá[/COLOR] [COLOR=#ff0000]2tr450

  [/COLOR][/FONT][/B][B][COLOR=#ff0000][FONT=arial][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1341477359_1.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR][/B][B][FONT=arial]
  [COLOR=blue]
  Túi xách cặp da cao cấp 208
  GIá[/COLOR] [COLOR=#ff0000]2tr850

  [/COLOR][/FONT][/B][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/2270/Tui_xach_cap_da_cao_cap_233"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1342507635_1.jpg[/IMG][/URL][/B][B][FONT=arial] [COLOR=blue]

  Túi xách cặp da cao cấp[/COLOR] [COLOR=#ff0000]233
  [/COLOR][/FONT][/B][B][FONT=arial][COLOR=blue]Giá[/COLOR] [COLOR=#ff0000]3tr2

  [/COLOR][/FONT][/B][B][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1342507489_1.jpg[/IMG]
  [/B][B][FONT=arial][COLOR=#0000ff]
  Túi xách cặp da cao cấp 232
  [/COLOR][/FONT][/B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]Giá [COLOR=#ff0000]2tr5

  [/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][B][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1342506500_1.jpg[/IMG][/B][B][FONT=arial] [COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]

  Túi xách cặp da cao cấp 231[/COLOR][/COLOR][/FONT][/B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]
  Giá [COLOR=#ff0000]2tr5[/COLOR][/FONT][/COLOR][/B]

  [B][FONT=arial][URL="http://shopiphone.vn/product/view/2106/Tui_xach_cap_da_cao_cap_203"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1336560955_1.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/B][B][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]

  Túi xách cặp da cao cấp 203[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]
  Giá [COLOR=#ff0000]2tr2

  [/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/941/Tui_iPad_da_cao_cap"][COLOR=#0000ff][FONT=Arial][FONT=arial][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1336736464_1.jpg[/IMG][/FONT][/FONT][/COLOR][/URL][/B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]

  Túi xách cặp da cao cấp [COLOR=#ff0000]214
  [/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]Giá [COLOR=#ff0000]2tr1

  [/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/941/Tui_iPad_da_cao_cap"][COLOR=#0000ff][FONT=Arial][FONT=arial][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1340004974_3.jpg[/IMG][/FONT][/FONT][/COLOR][/URL][/B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]

  Túi xách cặp da cao cấp[COLOR=#ff0000] 222[/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial]
  Giá [COLOR=#ff0000]1tr7

  [/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/941/Tui_iPad_da_cao_cap"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1344595873_1.jpg[/IMG][/URL][/B][B][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/product/view/2083/Tui_da_handmade_3"]

  Túi da handmade 16
  [/URL][/COLOR][/B][B][COLOR=#0000ff]Giá [COLOR=#ff0000]1tr5

  [/COLOR][/COLOR][/B][B][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/624673.jpg[/IMG][/B][B]
  [COLOR=blue]
  Túi da handmade 1
  [/COLOR][/B][B][COLOR=blue]Giá[/COLOR] [COLOR=#ff0000]1tr550

  [/COLOR][/B][B][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/624674.jpg[/IMG][/B][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/2082/Tui_da_handmade_2"]

  Túi da handmade 2[/URL][/B][B]
  [COLOR=blue]Giá[/COLOR] [COLOR=#ff0000]1tr520

  [/COLOR][/B][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/941/Tui_iPad_da_cao_cap"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/57_1335763543_1.jpg[/IMG][/URL][/B][B][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][URL="http://shopiphone.vn/product/view/2082/Tui_da_handmade_2"]

  Túi da handmade 14[/URL][/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=#0000ff]
  Giá [COLOR=#ff0000]2tr4

  [/COLOR][/COLOR][/B]

  [B][COLOR=#ff0000][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/624675.jpg[/IMG][/COLOR][/B][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/2083/Tui_da_handmade_3"]

  Túi da handmade 3[/URL][/B][B]
  [COLOR=blue]Giá[/COLOR] [COLOR=#ff0000]1tr5
  [/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000]

  [/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/624677.jpg[/IMG][/COLOR][/B][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/2085/Tui_da_handmade_5"]

  Túi da handmade 5[/URL][/B][B]
  [COLOR=blue]Giá[/COLOR] [COLOR=#ff0000]1tr450

  [/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/624678.jpg[/IMG][/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000][URL="http://shopiphone.vn/product/view/2086/Tui_da_handmade_6"]

  Túi da handmade 6
  [/URL][/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000]Giá 1tr5

  [/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/624679.jpg[/IMG][/COLOR][/B][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/2088/Tui_da_handmade_7"]

  Túi da handmade 7[/URL][/B][B]
  [COLOR=blue]Giá [/COLOR][COLOR=#ff0000]4tr5

  [/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/624680.jpg[/IMG][/COLOR][/B][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/2089/Tui_da_handmade_8"]

  Túi da handmade 8[/URL][/B][B]
  [COLOR=blue]Giá [/COLOR][COLOR=#ff0000]1tr650

  [/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/624682.jpg[/IMG][/COLOR][/B][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/2092/Tui_da_handmade_9"]

  Túi da handmade 9[/URL][/B][B]
  [COLOR=blue]Giá [/COLOR][COLOR=#ff0000]1tr550

  [/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/624720.jpg[/IMG][/COLOR][/B][B][URL="http://shopiphone.vn/product/view/2093/Tui_da_handmade_10"]

  Túi da handmade 10
  [/URL][/B][B][COLOR=blue]Giá[/COLOR] [COLOR=#ff0000]1tr650[/COLOR][/B]
  [SIZE=4]
  [B][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=red]Còn nhiều mẫu >>[/COLOR] [/COLOR][/FONT][/COLOR][URL="http://shoptuixach.Vn"][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff]www.ShopTuiXach.Vn[/COLOR][/FONT][/COLOR][/URL][/B][/SIZE]
  [/CENTER]
  [LEFT][SIZE=3]
  [B][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff]Được làm bằng chất liệu [/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][URL="http://shopiphone.vn/product/view/941/Tui_iPad_da_cao_cap"][COLOR=#ff0000]da nguyên chất 100%[/COLOR][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff] và từng mẫu [/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]ko đụng hàng[/COLOR][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff] được làm [/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]bằng tay handmade 100% [/COLOR][COLOR=#0000ff]Mẫu mã sẽ có thể[/COLOR][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff0000] còn và hết theo từng đợt hàng, [/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#0000ff]quí khách vui lòng đến trực tiếp cửa hàng để [/COLOR][/URL][URL="http://shopiphone.vn/product/view/941/Tui_iPad_da_cao_cap"][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][FONT=arial][COLOR=#0000ff]tiện cho việc lựa chọn[/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/URL][/B][/SIZE][/LEFT]
  [CENTER][SIZE=3][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][FONT=Tahoma]Còn tiếp bên dưới....[/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][URL="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:cOJyaBQHIt81UM:http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/155714aa92e85f26d2.jpg"][IMG]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:cOJyaBQHIt81UM:http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/155714aa92e85f26d2.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
   
 6. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787


  [B][FONT=Arial][SIZE=5]Chuyên bóp da cầm tay, ví da, dây nịch da, thắt lưng da thời trang cao cấp[/SIZE][/FONT][/B]


  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666279.jpg[/IMG]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666267.jpg[/IMG]

  [B]Gia 1tr2[/B]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666270.jpg[/IMG]

  [B]Gia 750k[/B]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666271.jpg[/IMG]

  [B]Gia 1tr2[/B]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666273.jpg[/IMG]


  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666275.jpg[/IMG]


  [B]Gia 950k[/B]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666299.jpg[/IMG]


  [B]Gia 950k[/B]


  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666305.jpg[/IMG]

  [B]Gia 750k[/B]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666307.jpg[/IMG]  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666276.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666265.jpg[/IMG]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666266.jpg[/IMG]

  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1337421467_1.jpg[/IMG]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666268.jpg[/IMG]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666269.jpg[/IMG]  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666272.jpg[/IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]  [​IMG]  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  [SIZE=5][COLOR=black] Còn nhiều mẫu >> [URL="http://shoptuixach.vn"]www.ShopTuiXach.Vn[/URL][/COLOR][/SIZE]
   
 7. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][B][SIZE=5][COLOR=black]
  [/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][SIZE=5] [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1337422343_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666326.jpg[/IMG]

  [/SIZE][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1317118298_1.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1340019431_1.jpg[/IMG]
  [/URL][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1317118298_1.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1340004177_1.jpg[/IMG]

  [/URL][SIZE=5][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1317118298_1.jpg"] [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1338038002_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1338037787_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1317118298_1.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1317118320_1.jpg"][COLOR=#000000][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1317118320_1.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][COLOR=#000000]
  [/COLOR][COLOR=#000000]
  [/COLOR][/SIZE][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1317118414_1.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1340019402_1.jpg[/IMG][/URL][SIZE=5][COLOR=#000000]
  [/COLOR][/SIZE][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1340019458_1.jpg[/IMG][SIZE=5][COLOR=#000000]
  [/COLOR][/SIZE][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1317118402_1.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1340019680_1.jpg[/IMG][/URL][SIZE=5][COLOR=#000000]
  [/COLOR][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1317118393_1.jpg"][COLOR=#000000][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1317118393_1.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][COLOR=#000000]
  [/COLOR][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1317118364_1.jpg"][COLOR=#000000][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1317118364_1.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][COLOR=#000000]
  [/COLOR][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1306656246_1.jpg"][COLOR=#000000][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1306656246_1.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][COLOR=#000000]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/60_1306654396_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666325.jpg[/IMG]
  [/COLOR][COLOR=#000000]
  [/COLOR][URL="http://img220.imageshack.us/img220/9900/bopdavidaarmani23.jpg"][COLOR=#000000][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666311.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][COLOR=#000000]

  [B]Gia 650k[/B]
  [/COLOR][URL="http://img109.imageshack.us/img109/5708/bopdavidaarmani31.jpg"][COLOR=#000000][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666319.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][COLOR=#000000]

  [B]Gia 650k[/B]
  [/COLOR][/SIZE][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1344594285_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1344593356_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1344593254_1.jpg[/IMG]
  [SIZE=5] [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1338284716_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1338284629_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1338284852_1.jpg[/IMG]

  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1337309053_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1337309097_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1338288672_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://cdn100.iofferphoto.com/img3/item/474/531/620/fashion-slender-belt-adornment-belt-rings-waist-chains-8592.png[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1338286367_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1338286402_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1338286437_1.jpg[/IMG][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1336976493_1.jpg[/IMG]

  [B] [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1336734512_1.jpg[/IMG][/B]


  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1336734773_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1336734824_1.jpg[/IMG]

  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1321878382_1.jpg[/IMG]

  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1336734989_1.jpg[/IMG]

  [/B]​
  [B][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER] [URL="http://img18.imageshack.us/img18/2220/daynichthatlunglv1a.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1337421407_1.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://img217.imageshack.us/img217/1097/daynichthatlunglv2a.jpg"][IMG]http://img217.imageshack.us/img217/1097/daynichthatlunglv2a.jpg[/IMG][/URL]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1302077701_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666437.jpg[/IMG]

  [URL="http://shopiphone.vn/product/cate/6/Tui_xach_cap_da_giay_hieu_thoi_trang"][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=-0][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=blue][SIZE=7][B][FONT=Arial][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Còn nhiều mẫu >>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/B][/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/URL][/CENTER][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][URL="http://shopiphone.vn/product/cate/6/Tui_xach_cap_da_giay_hieu_thoi_trang"][/URL][SIZE=4][B][URL="http://shopiphone.vn/product/cate/6/Tui_xach_cap_da_giay_hieu_thoi_trang"] [/URL][URL="http://shoptuixach.vn"]www.ShopTuiXach.Vn[/URL][/B][/SIZE]
  [/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][FONT=arial][CENTER]
  [/CENTER]
  [/FONT]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][CENTER] [CENTER][LEFT][LEFT][CENTER][INDENT][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][CENTER][COLOR=yellow][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0969.555555[/B][/SIZE][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][B][COLOR=black][B][SIZE=5][COLOR=blue]- Mr.Tú[/COLOR][/SIZE][/B]
  [/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0986.28.28.79 - Ms.My[/B][/SIZE][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=4][B][COLOR=red]Lưu ý :[/COLOR][/B][B][COLOR=black] Ko tiếp tin [/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=4][B][COLOR=black]nhắn [/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=4][B][COLOR=red]SMS[/COLOR][/B][B][COLOR=black] , gọi trực tiếp sẽ tiện hơn.[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=4][B][COLOR=black][COLOR=red]
  [/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][B][SIZE=5][COLOR=#000000][SIZE=4]ĐỊA CHỈ :
  [/SIZE]
  [/COLOR][COLOR=#ff0000][B][SIZE=5]CN 2 :[/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=blue][B][SIZE=5][COLOR=blue] 278 Cách Mạng Tháng 8 F10 Q3
  [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B][SIZE=5][SIZE=3]( gần Lan Anh, góc ngã 3 Hòa Hưng & CMT8)
  [/SIZE][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/CENTER]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/INDENT][/CENTER]
  [/LEFT]
  [/LEFT]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
   
 8. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......
   
 9. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......
   
 10. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......
   
 11. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

  NGUYÊN TÚ MOBILE
  [​IMG]
  www.ShopiPad.Vn
  www.BaniPhone.Vn
  www.ShopiPhone.Vn
  www.NguyenTuMobile.Com

  Chuyên bán iphone 4,bán ipad 16GB, ipad 32GB, ipad 64GB, iphone 2G, iphone 3G, iphone 3GS, iphone 4 16GB, iPhone 4 32GB
  Chuyên cài game iphone ipad ipod touch,cài ứng dụng iphone ipad ipod touch
  Bán tai nghe Bluetooth đàm thoại và nghe nhạc
  Bao da iphone ipad,linh kiện iphone ipad,unlock iphone,sửa iphone,cài ứng dụng iphone ipad,cài game iphone ipad ipod
  Trang trí iphone ipad, skin hình,dán da, làm đẹp, dán màn hình iphone, bao da iphone, đồ chơi iphone ipad


  CHUYÊN MUA BÁN & TRAO ĐỔI, THÂU CÁC LOẠI ĐTDĐ CAO CẤP, BÌNH DÂN

  *** Cung cấp linh kiện,bao da iPad, iPhone, iPad ***


  Liên hệ số
  0963.000000***0969.555555 - Mr Tú
  0902556789***0968.999.666 - Mr Đức
  Lưu ý :Xin đừng nhắn tin SMS , gọi trực tiếp sẽ tiện hơn.

  [​IMG]
  ĐỊA CHỈ : 5A KÌ ĐỒNG F9 Q3


  ***CHUYÊN BÁN HÀNG iPHONE APPLE XÁCH TAY TỪ MỸ, CAM KẾT BÁN ĐÚNG HÀNG APPLE USA CỦA MỸ

  ***TIỀN NÀO CỦA NẤY, ĐỪNG HAM RẺ MÀ MUA NHẰM HÀNG TRUNG QUỐC(ĐÃ CÓ NHIỀU NGƯỜI BỊ MUA LẦM)

  *** KO BÁN HÀNG TRUNG QUỐC, AI MUỐN MUA HÀNG TRUNG QUỐC VUI LÒNG ĐẾN CHỖ KHÁC

  LƯU Ý
  +++>>> CHÚNG TÔI KO BÁN MÁY MỚI HÀNG DỰNG,HÀNG THAY NẮP LƯNG
  +++>>>TẤT CẢ MÁY MỚI CHÚNG TÔI BÁN ĐỀU ĐÚNG HÀNG NẮP LƯNG ZIN

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][B][COLOR=red]***T[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ấ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]T C[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ả[/COLOR][/B][B][COLOR=red] iPHONE Đ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ề[/COLOR][/B][B][COLOR=red]U CÓ KHUY[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ế[/COLOR][/B][B][COLOR=red]N[/COLOR][/B][B][COLOR=red] MÃI T[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ặ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]NG***[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][B][COLOR=red][SIZE=5]+++ [/SIZE][COLOR=blue]MI[/COLOR][/COLOR][/B][COLOR=#0000ff][B]Ế[/B][B]NG DÁN B[/B][B]Ả[/B][B]O V[/B][B]Ệ[/B][B] MÀN HÌNH 3 L[/B][B]Ớ[/B][B]P LO[/B][B]Ạ[/B][B]I T[/B][B]Ố[/B][B]T[/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=5][B][SIZE=4][SIZE=5][COLOR=#ff0000]+++[/COLOR][/SIZE][COLOR=blue] BAO [/COLOR][COLOR=blue]SILICON B[/COLOR][COLOR=blue]ẢO VỆ MÁY[/COLOR][/SIZE][/B]
  [SIZE=4][B][COLOR=red][SIZE=5]+++[/SIZE] [COLOR=blue]BAO CÀI NH[/COLOR][/COLOR][/B][COLOR=#0000ff][B]Ạ[/B][B]C, [/B][B]Ứ[/B][B]NG[/B][B] D[/B][B]Ụ[/B][B]NG, GAME, HÌNH, NH[/B][B]Ạ[/B][B]C, FIM…CH[/B][B]Ấ[/B][B]T L[/B][B]ƯỢ[/B][B]NG[/B][B] CAO[/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=4][COLOR=blue][B][SIZE=5][COLOR=red]+++[/COLOR][/SIZE][COLOR=#0000ff] CÀI GIAO DIỆN TIẾNG VIỆT, CHÁT YAHOO MESSENGER, TỪ ĐIỂN ANH VIỆT, BẢN ĐỒ VIỆT NAM...[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]

  [CENTER][B][COLOR=red][SIZE=5][B][COLOR=red]***[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]T[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]Ấ[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]T C[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]Ả[/COLOR][/B][B][COLOR=blue] iPHONE Đ[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]Ề[/COLOR][/B][B][COLOR=blue]U [/COLOR][/B][B][COLOR=blue]UNLOCK MIỄN PHÍ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]**[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/B][/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]

  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  LƯU Ý
  +++>>> CHÚNG TÔI KO BÁN MÁY MỚI HÀNG DỰNG,HÀNG THAY NẮP LƯNG
  +++>>>TẤT CẢ MÁY MỚI CHÚNG TÔI BÁN ĐỀU ĐÚNG HÀNG NẮP LƯNG ZIN

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][URL="http://images.businessweek.com/ss/08/07/0717_idea_winners/image/g_iphone.jpg"][IMG]http://images.businessweek.com/ss/08/07/0717_idea_winners/image/g_iphone.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [B][COLOR=red]LO[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ạ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]I[/COLOR][/B][B][COLOR=red] TH[/COLOR][/B][B][COLOR=red]ƯỜ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]NG 2G [/COLOR][/B][B][COLOR=red]:
  [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][COLOR=red]+ 8GB : [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]8GB[/COLOR][/B][B][COLOR=black] m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]98% [/COLOR][/B][B][COLOR=black]giá là[/COLOR][/B][B][COLOR=red] 4tr2[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullnobox[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][SIZE=3][COLOR=#000000]iphone [/COLOR][COLOR=red]8GB[/COLOR][/SIZE][COLOR=black][SIZE=3] m[/SIZE][/COLOR][COLOR=black][SIZE=3]ớ[/SIZE][/COLOR][COLOR=black][SIZE=3]i[/SIZE][/COLOR][COLOR=red][SIZE=3] 96% [/SIZE][/COLOR][COLOR=black][SIZE=3]giá là[/SIZE][/COLOR][COLOR=red][SIZE=3] 3tr8[/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullnobox[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [B][COLOR=red]+ 16GB :[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]98%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá[COLOR=red] 5tr2[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullnobox[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]96%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá [COLOR=red]4tr8[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullnobox[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [URL="http://farm3.static.flickr.com/2483/3727545666_43b675146c.jpg?v=0"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2483/3727545666_43b675146c.jpg?v=0[/IMG][/URL]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][COLOR=red]
  [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][COLOR=red]LO[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ạ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]I M[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]I[/COLOR][/B][B][COLOR=red] 3G:
  [/COLOR][/B][B][COLOR=red]+ 8GB :
  [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3G [/COLOR][/B][B][COLOR=red]8GB[/COLOR][/B][B][COLOR=black] m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]call[/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox,BAO UNLOCK[/COLOR][/B][COLOR=Black][B])[/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3G [/COLOR][/B][B][COLOR=red]8GB[/COLOR][/B][B][COLOR=black] m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i[/COLOR][/B][B][COLOR=red] 98%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [COLOR=Red]6[/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=red]tr[/COLOR][/B][B][COLOR=black][COLOR=Red]3[/COLOR]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullnobox,DA UNLOCK[/COLOR][/B][B][COLOR=red][COLOR=Black])

  [/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3G [/COLOR][/B][B][COLOR=red]8GB[/COLOR][/B][B][COLOR=black] m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i[/COLOR][/B][B][COLOR=red] 96%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]6tr[/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullnobox,DA UNLOCK[/COLOR][/B][B][COLOR=red][COLOR=Black])[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [B][COLOR=red]+ 16GB :[/COLOR][/B]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3G [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB[/COLOR][/B][B][COLOR=black] m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]call[/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox,BAO UNLOCK[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3G [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB[/COLOR][/B][B][COLOR=black] m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]98%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]7tr3[/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]Fullnobox,DA UNLOCK[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3G [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB[/COLOR][/B][B][COLOR=black] m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]96%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]7tr[/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]Fullnobox,DA UNLOCK[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black]
  [URL="http://farm3.static.flickr.com/2483/3727545666_43b675146c.jpg?v=0"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2483/3727545666_43b675146c.jpg?v=0[/IMG][/URL]

  [/COLOR][B][COLOR=red]LO[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ạ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]I M[/COLOR][/B][B][COLOR=red]Ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]I 3GS [/COLOR][/B][B][COLOR=red]:
  [/COLOR][/B] [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black][B][COLOR=red]+ 16GB :[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3GS [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]11tr[/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox,BAO UNLOCK[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3GS [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]98%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]8tr3[/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullnobox,BAO UNLOCK[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black]
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3GS [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]96%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]8tr[/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox,BAO UNLOCK[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [COLOR=#ff0000][B]+ 32GB[/B]
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3GS 32[/COLOR][/B][B][COLOR=red]GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]12tr[/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox,BAO UNLOCK[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3GS [/COLOR][/B][B][COLOR=red]32GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]98%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]9tr3[/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullnobox,BAO UNLOCK[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]3GS [/COLOR][/B][B][COLOR=red]32GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]96%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]9tr[/COLOR][/B][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox,BAO UNLOCK[/COLOR][/B][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#ff0000][B]iPhone 4 bản Unlock :[/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4 [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là[COLOR=Red] 14tr5[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4 [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]99%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là[COLOR=Red] 12tr1[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4 [/COLOR][/B][B][COLOR=red]32GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [COLOR=Red]16tr5[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#ff0000][B]iPhone 4 bản Quốc tế :

  [/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4 [/COLOR][/B][B][COLOR=red]16GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là[COLOR=Red] 16tr9[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  bán [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black]iphone [/COLOR][/B][B][COLOR=red]4 [/COLOR][/B][B][COLOR=red]32GB [/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]i [/COLOR][/B][B][COLOR=red]100%[/COLOR][/B][B][COLOR=black] giá là [COLOR=Red]18tr9[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]([/COLOR][/B][B][COLOR=red]fullbox[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black])[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=red]HÀNG CH[/COLOR][COLOR=red]Ấ[/COLOR][/B][B][COLOR=red]T NHA[/COLOR][/B][B][COLOR=red] ....![/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  iPad WiFi

  bán iPad 16GB mới 100% giá là call$

  bán iPad 32GB mới 100% giá là call$

  bán iPad 64GB mới 100% giá là call$

  iPad 3G + WiFi

  bán iPad 16GB mới 100% giá làcall$

  bán iPad 32GB mới 100% giá là 880$

  bán iPad 64GB mới 100% giá là 980$


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=red]
  [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  LƯU Ý
  +++>>> CHÚNG TÔI KO BÁN MÁY MỚI HÀNG DỰNG,HÀNG THAY NẮP LƯNG
  +++>>>TẤT CẢ MÁY MỚI CHÚNG TÔI BÁN ĐỀU ĐÚNG HÀNG NẮP LƯNG ZIN
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [CENTER][SIZE=6][COLOR=#0000ff]$$$ [B]Dịch vụ cài đặt phần mềm iPhone, iPad, iPod chuyên nghiệp $$$[/B][/COLOR][/SIZE]

  [B][U][COLOR=#ff0000]CÀI ĐẶT SOFTWARE==NHẠC HÌNH ==THEME+GAME[/COLOR][/U][/B][/CENTER]

  [B][COLOR=blue]*** NHẬN UNLOCK iPHONE 3G + 3GS + 4 bằng SOFTWARE (tất cả firmware,phần mềm và sóng rất ổn định)[/COLOR][/B]

  [SIZE=3][B][COLOR=red]***UPDATE[/COLOR][/B][B][COLOR=black] iPHONE thừơng lên version mới giống [COLOR=red]3G[/COLOR] [/COLOR][/B][/SIZE]

  [SIZE=3][B][COLOR=red]***Nâng cấp[/COLOR][/B][B][COLOR=black] iPhone, iPad, iPod lên mọi phiên bản mới nhất[/COLOR][/B][/SIZE]

  [SIZE=3][B][COLOR=red]***Cài[/COLOR][/B][B][COLOR=black] GAME +NHẠC+HÌNH+VIDEO chất lượng cao với giá cả hợp lí

  [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  *** Nhận sửa lỗi 3GS tắt máy treo cáp tuần cao bằng phần mềm tại chỗ láy lền.Giá 100k ***

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black]
  [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu lựa chọn >>>[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][B][COLOR=black][SIZE=5] [URL="http://shopiphone.vn/product/cate/12/Cai_dat_iPhone_iPad_iPod"][COLOR=Blue]http://shopiphone.vn/product/cate/12/Cai_dat_iPhone_iPad_iPod[/COLOR][/URL]

  [/SIZE] [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]
  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][SIZE=6][COLOR=#0000ff]$$$ [B]Dịch vụ cài đặt phần mềm iPhone, iPad, iPod chuyên nghiệp $$$[/B][/COLOR][/SIZE]

  [B][U][COLOR=#ff0000]CÀI ĐẶT SOFTWARE==NHẠC HÌNH ==THEME+GAME

  [/COLOR][/U][/B][IMG]http://img411.imageshack.us/i/hero500m20090116jpg1.jpg/[/IMG][IMG]http://img411.imageshack.us/img411/4728/hero500m20090116jpg1.jpg[/IMG]
  [B][U][COLOR=#ff0000]
  [/COLOR][/U][/B][COLOR=Black]***[/COLOR] [COLOR=Red]Unlock 3G , 3GS 4.0[/COLOR] [COLOR=Black]all boot (phần mềm) giá:[/COLOR][COLOR=Red]200k[/COLOR] [COLOR=Black]***[/COLOR]
  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][CENTER][COLOR=Blue]
  *** Nhận sửa lỗi [COLOR=Red]3GS tắt máy treo cá[/COLOR]p tuần cao bằng phần mềm tại chỗ láy lền.Giá [COLOR=Red]200k[/COLOR] ***[/COLOR] [/CENTER]
  [COLOR=Blue]

  [/COLOR] [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][CENTER]*** Nhận Active kích hoạt cho tất cả iPhone vừa mới retore. Giá 50k ***[/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/CENTER]
  [COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][B][COLOR=Red][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]Nhiều mẫu lựa chọn >>>[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow] [URL="http://shopiphone.vn/product/cate/12/Cai_dat_iPhone_iPad_iPod"]http://shopiphone.vn/product/cate/12...hone_iPad_iPod[/URL][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow] [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [B][COLOR=blue]*** NHẬN UNLOCK iPHONE 3G + 3GS bằng SOFTWARE (tất cả firmware,phần mềm và sóng rất ổn định)[/COLOR][/B]

  [SIZE=3][B][COLOR=red]***UPDATE[/COLOR][/B][B][COLOR=black] iPhone thừơng lên version mới giống [COLOR=red]3G[/COLOR] [/COLOR][/B][/SIZE]

  [SIZE=3][B][COLOR=red]***Nâng cấp[/COLOR][/B][B][COLOR=black] iPhone iPad iPod lên mọi phiên bản mới nhất[/COLOR][/B][/SIZE]

  [SIZE=3][B][COLOR=red]***Cài[/COLOR][/B][B][COLOR=black] GAME +NHẠC+HÌNH+VIDEO chất lượng cao với giá cả hợp lí
  [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [​IMG]
  [​IMG]
  Nhận cắt, làm sim thường thành -->>> Micro sim để sử dụng iPhone 4, iPad 3G .Làm bằng thiết thiết bị hỗ trợ nên rất gọn và đẹp. Giá 10k


  [​IMG]

  Adaptor cho Micro sim thành -->>> Sim lớn bình thường .Giá 40k  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue]*** [/COLOR][B][COLOR=Red]Đồ chơi iPad [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]***


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][LEFT][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [URL="http://shopiphone.vn/products/sub/27/Linh_kien_iPad_do_choi_iPad"][COLOR=Blue]http://shopiphone.vn/products/sub/27/Linh_kien_iPad_do_choi_iPad[/COLOR][/URL][/COLOR][/B][/COLOR][/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#800080][COLOR=#0000cc][B][COLOR=#cc0000]Dock iPad[/COLOR] chính hãng Apple giá [COLOR=#cc0000]65$[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#800080][COLOR=#0000cc][B][COLOR=#cc0000]Dock iPad[COLOR=Blue] linh kiện giá[/COLOR] 500k[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]

  Keyboard iPad ,kết nối được với iPhone, iPad, iPod, máy tính. Giá là 110$

  [​IMG]

  Keyboard Dock iPad dính liền với nhau .Giá 140$

  [​IMG]

  Bàn phím Mini Bluetooth Keyboard sử dụng được cho tất cả các thiết bị
  điện thoại có hệ điều hành và cả máy tính có kết nối
  Product Description

  Mini Bluetooth Keyboard for Mobile Phone & Computer using

  Features:
  - Work For iPad
  - Work For iPhone 4.0
  - Work with Windows Mobile 6.0/6.1 or later System Mobile Phone
  - Work with Nokia Symbian S60 or later System Mobile Phone
  - Work with Android System Mobile Phone
  - Work with Personal PC & HDPC
  - Work with Sony PS3 Player
  - Good choice for Typing Email or Chatting
  - Build-in rechargeable Li-ion battery, support USB charge;
  - Poket sized, Sleek, Slim designed

  - Available in AZERTY, QWERTY, QWERTZ with 49 Keys
  Giá là 750k  Keyboard Dock iPad dính liền với nhau .Giá 140$


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Khung đế dựng iPad Giá: 250,000 VNĐ

  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]

  Pat dựng đứng khay nhựa iPad Giá: 150,000 VNĐ

  [​IMG]
  [​IMG]

  Đế bợ iPad treo xe hơi Giá: 350k


  [​IMG]
  [​IMG]


  Camera Connection Kit Linh kiện Giá: 600,000 VNĐ

  [​IMG]

  Dock iPad connector to VGA Adapter, cap out tivi full HD iPad giá 55$


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black][SIZE=4][B][COLOR=red][SIZE=6][COLOR=Blue]Túi đựng iPad , bao da iPad[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]http://shopiphone.vn/products/sub/26/Bao_da_iPad_case_iPad


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Được làm bằng chất liệu da tốt, rất trẻ trung , sang trọng, nhiều mẫu model hợp thời trang cho cả nam và nữ

  Mẫu mã sẽ có thể còn và hết theo từng đợt hàng, quí khách vui lòng đến trực tiếp cửa hàng để tiện cho việc lựa chọn

  Giá dao động từ 500 ngàn --->> 2tr(tùy sản phẫm)

  [​IMG]

  Case iPad Apple chính hãng giá 1tr2
  Case iPad giả Zin đến 98% giá 900k

  [​IMG]

  Bao da iPad case iPad Vintage bằng da cao cấp(hàng đặt dành cho VIP)
  Giá 2tr6  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Bao da iPad case iPad Viva chính hãng , đủ màu cực đẹp giá 1tr2


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bao da iPad case iPad iShell cacbon chính hãng cực đẹp giá 1tr2
  [​IMG]
  Bao da iPad case iPad Noreve cao cấp của Pháp giá 1tr2

  web chính hãng >>Noreve : Luxury leather cases for Mobile Devices | Noreve - Haute Couture for Mobile Devices


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  [​IMG]
  Bao da iPad, case iPad đủ màu.Giá là 250k - 600k

  [​IMG]
  [​IMG]

  Bao da iPad, case iPad màu đen với màu nâu.Giá là 250k


  [​IMG]
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [IMG]http://img20.imageshack.us/img20/7889/baodaipad1.jpg[/IMG]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  Bao da iPad cao cấp, túi da iPad cao cấp nhiều mẫu.Giá từ 250k - 650k  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000][SIZE=5]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [URL="http://shopiphone.vn/products/sub/26/Bao_da_iPad_case_iPad"][COLOR=Blue]http://shopiphone.vn/products/sub/26/Bao_da_iPad_case_iPad[/COLOR][/URL][/SIZE]

  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][SIZE=3][B][SIZE=4][COLOR=black]Miếng dán bảo vệ màn hình[COLOR=red] iPad[/COLOR] [URL="http://farm4.static.flickr.com/3484/3841184205_82aa6b9238.jpg"][COLOR=blue][B][SIZE=5][COLOR=red]3[/COLOR][COLOR=#0000ff] [SIZE=4]lớp [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  Giá 150k(hàng nhập)
  Giá [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][SIZE=3][B][COLOR=red][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=#ff0000]350k[/COLOR][/COLOR][COLOR=#0000ff](hàng nhập, cao cấp)[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  + Che toàn bộ màn hình iphone, vừa khít


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=3][B]+ Chống bụi.[/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=3][B]+ Chống chói (do ánh nắng phản chiếu làm chói màn hình).[/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][SIZE=3][COLOR=blue]+ Chống trầy (do sự tiếp xúc giữa ngón tay với màn hình).[/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#ff0000][SIZE=3][B]*** Giữ cho độ nhạy cảm ứng màn hình luôn tốt***[/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  Miếng dán bảo vệ màn hình iPad (mờ chống, hạn chế vân tay)
  Giá 180k(hàng nhập)
  Giá [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][SIZE=3][B][COLOR=red][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=#ff0000]350k[/COLOR][/COLOR][COLOR=#0000ff](hàng nhập, cao cấp)[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  - Thiết kế siêu mỏng
  - Chống chói khi ở ngoài trời
  - Chống dấu vân tay vì được thiết kế với nhiều lỗ li ti siêu nhỏ
  - Dễ dàng lau chùi bằng bất bất cứ vải gì
  *** Giữ cho độ nhạy cảm ứng màn hình luôn tốt***

  Miếng dán bảo vệ màn hình iPad giá 350k (kim tuyến ,loại tốt )  Miếng dán màn hình >> http://shopiphone.vn/products/sub/25/Dan_man_hinh_iPad

  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue][SIZE=3][B][COLOR=Red] [IMG]http://img85.imageshack.us/img85/7605/baosiliconipad1.jpg[/IMG]
  [/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]
  [SIZE=5]Bao[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][SIZE=4][SIZE=4][B][COLOR=Red] silicon iPad[/COLOR] [COLOR=Black],[/COLOR][COLOR=Red]case silicon iPad[/COLOR] [COLOR=Black]đủ màu. Giá [/COLOR][/B][B][COLOR=Red]140k
  [IMG]http://img34.imageshack.us/img34/6700/baosiliconipad2.jpg[/IMG][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][SIZE=4][SIZE=4][B][COLOR=red]
  [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=blue][SIZE=3][B][SIZE=4][COLOR=black][SIZE=5]Bao[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][SIZE=4][SIZE=4][B][COLOR=red] silicon iPad[/COLOR] [COLOR=black],[/COLOR][COLOR=red]case silicon iPad[/COLOR] [COLOR=black]đủ màu. Giá [/COLOR][/B][B][COLOR=red]140k[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [​IMG]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue] [SIZE=4][B][COLOR=Black]Nắp lưng [COLOR=Red]iPad trong suốt[/COLOR], khay nhựa[COLOR=Red] iPad[/COLOR] [/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue][SIZE=4][B][COLOR=Black][COLOR=Red]trong suốt[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue][SIZE=4][B][COLOR=Black], [COLOR=Red]case iPad [/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue][SIZE=4][B][COLOR=Black][COLOR=Red]trong suốt[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue][SIZE=4][B][COLOR=Black].Có pat dựng đứng máy.Giá [COLOR=Red]550k[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue] [URL="http://img130.imageshack.us/img130/34/caseipad.jpg"][IMG]http://img130.imageshack.us/img130/34/caseipad.jpg[/IMG][/URL]
  [IMG]http://img715.imageshack.us/img715/8213/khaynhaipadcaseipad3.jpg[/IMG][SIZE=3]
  [/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue] [SIZE=4][B][COLOR=Black]Nắp lưng [COLOR=Red]iPad[/COLOR], khay nhựa[COLOR=Red] iPad[/COLOR], [COLOR=Red]case iPad [/COLOR]đủ màu.Giá [COLOR=Red]160k[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000][SIZE=5]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [URL="http://shopiphone.vn/products/sub/30/Nap_lung_iPad_case_iPad"][COLOR=Blue]http://shopiphone.vn/products/sub/30/Nap_lung_iPad_case_iPad[/COLOR][/URL][/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][B][COLOR=#0000ff][SIZE=5][COLOR=red]Dán da[/COLOR] mặt lưng iPad cực đẹp ,bảo vệ lưng iPad.Giá[COLOR=red] 350k

  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B][/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][COLOR=Blue] [URL="http://shopiphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone"]***[/URL][/COLOR][URL="http://shopiphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone"][B][COLOR=Red]Đồ chơi iPhone[/COLOR][/B][/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]***

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000][SIZE=5]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [URL="http://shopiphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone"][COLOR=Blue]http://shopiphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone[/COLOR][/URL]
  [/SIZE]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][LEFT][B][COLOR=Black]
  [/COLOR][/B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][U][IMG]http://img842.imageshack.us/img842/8560/appleinearheadphones200.jpg[/IMG][/U]
  [/CENTER]
  [COLOR=black][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Tai nghe [COLOR=Red][I]iphone Apple in - ear headphones[/I] [/COLOR]có microphone: Giá là [COLOR=Red]550k[/COLOR] (Full box, mới 100%)

  [/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][URL="http://www.mobiles.co.uk/images/jaw-bone-big.jpg"][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][COLOR=Black][COLOR=Blue][COLOR=Red]***[/COLOR]Tai nghe [COLOR=Red]Bluetooth[/COLOR] ko dây chuyên[COLOR=Red] đàm thoại[/COLOR] và [COLOR=Red]nghe nhạc[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][COLOR=Red]***[/COLOR]
  [COLOR=blue]Sử dụng được cho tất cả các ĐT có bluetooth
  iphone,nokia,samsung,HTC,sony...[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/36_1286782521_3.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://www.acquiremag.com/2008/05/14/jawbone2.jpg"][IMG]http://www.acquiremag.com/2008/05/14/jawbone2.jpg[/IMG][/URL]
  [/CENTER]

  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]Tai nghe[COLOR=Red] Bluetooth Jawbone version 2[/COLOR] iphone đúng hàng [COLOR=Red]at&t apple USA[/COLOR] với công nghệ chống ồn [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Blue]của [COLOR=Red]Quân Đội[/COLOR] [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B]tốt nhất hiện nay[/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][B][COLOR=Blue].Vành móc [COLOR=Red]bằng da[/COLOR] cực đẹp.[/COLOR][/B][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B] Hàng new 100% fullbox[/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B].Giá là [COLOR=Red]129USD[/COLOR] =[COLOR=Red] 2tr5[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=black][COLOR=black][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][COLOR=Black]
  [/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][IMG]http://img842.imageshack.us/img842/2170/plantronicsvoyagerpro.jpg[/IMG]
  [URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/36_1285233320_3.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/36_1285233320_3.jpg[/IMG][/URL]
  [COLOR=Black][B]Tai nghe [COLOR=Red]Bluetooth Plantronics VOYAGER PRO[/COLOR] Stereo Headset
  Hàng cao cấp. Giá [COLOR=Red]2tr5(VIP)
  [/COLOR][/B][/COLOR][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/38_1285575620_1.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/38_1285575620_1.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/38_1285575620_2.jpeg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/38_1285575620_2.jpeg[/IMG][/URL]
  [IMG]http://img85.imageshack.us/img85/2980/tainghebluetooth.jpg[/IMG][COLOR=Black][B]
  Tai nghe [COLOR=Red]Bluetooth Plantronics Discovery 925[/COLOR][/B][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=Black][B]Hàng cao cấp. Giá [COLOR=Red]2tr5(VIP)
  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=Black][B][COLOR=Red][IMG]http://img709.imageshack.us/img709/2682/tainghebluetoothplantro.jpg[/IMG]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=Black][B]Tai nghe [COLOR=Red]Bluetooth Plantronics Discovery 975[/COLOR][/B][/COLOR]
  [COLOR=Black]Hàng cao cấp. Giá [COLOR=Red]2tr7 ( VIP)[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [IMG]http://img823.imageshack.us/img823/1848/backbeat903.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][B][COLOR=#000000][URL="http://rockyromero.typepad.com/.a/6a00d8341cd71853ef0120a5b2e40b970b-320wi"][IMG]http://rockyromero.typepad.com/.a/6a00d8341cd71853ef0120a5b2e40b970b-320wi[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=#000000][URL="http://www.leader.com.hk/ufiles/Ad_903.jpg"][IMG]http://www.leader.com.hk/ufiles/Ad_903.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][URL="http://www.leader.com.hk/ufiles/Plantronic903Ad.jpg"][IMG]http://www.leader.com.hk/ufiles/Plantronic903Ad.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=Black][B]Tai nghe [COLOR=Red]Bluetooth BACKBEAT PLANTRONICS 903[/COLOR] Stereo
  Hàng cao cấp. Giá[COLOR=Red] 2tr1[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/38_1282193929_1.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/38_1282193929_1.jpg[/IMG][/URL]
  [COLOR=Blue][B]Tai nghe Bluetooth T909S
  [/B][/COLOR] [SIZE=4][B][COLOR=Blue]Giá [COLOR=Red]550k[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [LEFT][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B]Sử dụng được cho tất cả điệnn thoại có bluetooth như iPhone, Nokia,[/B][/COLOR]
  [COLOR=#0000ff][B]Samsung, Motorola, HTC, BlackBerry....[/B][/COLOR]
  [COLOR=#0000ff][B]Kiểu dáng gọn, phong cách thể thao[/B][/COLOR]
  [COLOR=#0000ff][B]Nghe nhạc cực ấm cực hay.[/B][/COLOR]
  [COLOR=#0000ff][B]Đàm thoại trực tiếp [/B][/COLOR]
  [/SIZE][/LEFT]
  [B][B][B][B][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/38_1287297314_1.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/_k5moyJYCRqQ/R82j8h8UH_I/AAAAAAAAASI/TILgnTyWM84/s320/s60_nokia_bh-503.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=Blue][B]Tai nghe [COLOR=#ff0000]Bluetooth BH 503[/COLOR]
  [/B][/COLOR] [SIZE=4][B][COLOR=Blue]Giá [COLOR=Red]850k[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B] [LEFT][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B]Sử dụng được cho tất cả điệnn thoại có bluetooth như iPhone, Nokia,[/B][/COLOR]
  [COLOR=#0000ff][B]Samsung, Motorola, HTC, BlackBerry....[/B][/COLOR]
  [COLOR=#0000ff][B]Kiểu dáng gọn, phong cách thể thao[/B][/COLOR]
  [COLOR=#0000ff][B]Nghe nhạc cực ấm cực hay.[/B][/COLOR]
  [COLOR=#0000ff][B]Đàm thoại trực tiếp [/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/LEFT]

  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/38_1287297314_1.jpg[/IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=Blue][B]Tai nghe Bluetooth A-02
  [/B][/COLOR] [SIZE=4][B][COLOR=Blue]Giá [COLOR=Red]450k

  [/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [IMG]http://img196.imageshack.us/img196/1788/universalipoddock.jpg[/IMG]
  [/CENTER]
  [COLOR=black][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Trọn bộ [COLOR=Red]Dock[/COLOR] + [COLOR=Red]remote[/COLOR] + cáp [COLOR=Red]tivi out[/COLOR] : [COLOR=Red]1tr6[/COLOR] ( trọn bộ sản phẩm này bạn có thể xem phim và nghe nhạc của iphone , tất cả các dòng ipod trên tivi của bạn và đặc biệt hơn bạn có thể điều khiển iphone từ xa thông qua remote và dock ) [/B][/COLOR][/SIZE]

  [/COLOR][CENTER][COLOR=black][SIZE=4][B][COLOR=black][URL="http://www.webair.it/blog/wp-content/uploads/2009/07/apple-remote.jpg"][IMG]http://www.webair.it/blog/wp-content/uploads/2009/07/apple-remote.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR]
  [/CENTER]
  [COLOR=black]
  [/COLOR][CENTER][COLOR=black][SIZE=4][B][COLOR=black][URL="http://www.itunesfaq.com/images/23/125481283209323.jpg"][IMG]http://www.itunesfaq.com/images/23/125481283209323.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Remote iphone apple : [COLOR=Red]450k[/COLOR] ( mới 100% ) điều khiển từ xa macbook , iphone , ipod ........


  [/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [CENTER] [URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/36_1280393666_1.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/36_1280393666_1.jpg[/IMG][/URL]

  [COLOR=#0000ff][B][SIZE=5][FONT=Arial][SIZE=4]Đảm bảo đúng hàng[/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=#ff0000] Bumper iPhone 4 chống mất sóng[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4] của [/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Zin Apple . Giá 1tr1[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]
  nguyên hộp nguyên seri , ko phải hàng lô của Trung Quốc
  [/SIZE][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#0000ff][B][SIZE=5][FONT=Arial][SIZE=4]Bumper Zin y chang 99% giá [/SIZE][/FONT][FONT=Arial][COLOR=red][SIZE=4]850[/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][COLOR=#0000ff][B][SIZE=5][FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=red]k[/COLOR]
  Bumper linh kiện giá [/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Red]70k[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [/SIZE][/B][/COLOR]
  [URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/36_1280381950_1.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/36_1280381950_1.jpg[/IMG][/URL]
  [IMG]http://img121.imageshack.us/img121/6664/dockiphone4desaciphone4.jpg[/IMG]
  [LEFT]
  [COLOR=Black][SIZE=4][B]Đế sạc iPhone 4[COLOR=Red] Dock iPhone 4[/COLOR] chính hãng[COLOR=Red] Apple[/COLOR] . Giá là [COLOR=Red]300k[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR]
  [/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=Black][URL="http://farm3.static.flickr.com/2724/4127045619_904eccc49f_o.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2724/4127045619_904eccc49f_o.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Đế sạc iphone, [COLOR=Red]dock iphone[/COLOR] sử dụng cho [COLOR=Red]tất cả[/COLOR] iphone 2G, iphone 3G, iphone 3GS, ipod touch..
  Mới giá là[COLOR=Red] 350k[/COLOR]
  Mới 98% giá là [COLOR=Red]270K[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER]
  [/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [CENTER][URL="http://farm5.static.flickr.com/4046/4294963786_770fa9d2ef_o.jpg"][IMG]http://farm5.static.flickr.com/4046/4294963786_770fa9d2ef_o.jpg[/IMG][/URL]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow] [SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]Home dock full HD đế out TV full HD[/COLOR] cho hình ảnh fim cực đẹp với [COLOR=Red]full HD[/COLOR] chất lượng cao.Có [COLOR=Red]remote[/COLOR] điều chỉnh,cáp out TV,CD Driver,catalo,fullbox nguyên hộp.Hỗ trợ các ngõ ra :
  1. [COLOR=Red]Digital Audio Output[/COLOR]
  2. [COLOR=Red]USB Connection[/COLOR]
  3. [COLOR=Red]HDMI Output[/COLOR]
  4. [COLOR=Red]S-Video Output[/COLOR]
  5.[COLOR=Red] Composite Video Output[/COLOR]
  6. [COLOR=Red]RCA Audio Output[/COLOR]
  7. [COLOR=Red]Auxiliary Audio Input[/COLOR]
  8. [COLOR=Red]Power Adapter Input[/COLOR]
  Sử dụng được cho tất cả [COLOR=Red]iphone 2G/3G/3GS iPhone 4 - ipod -ipod touch[/COLOR].Gía là [COLOR=Red]900k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [CENTER] [CENTER][LEFT] [CENTER][COLOR=#0000ff][SIZE=5][B][IMG]http://img230.imageshack.us/img230/6342/banphimbluetooth.jpg[/IMG]
  [/B][/SIZE][/COLOR]
  [/CENTER]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B] [SIZE=4]Bàn phím [/SIZE][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Mini Bluetooth Keyboard[/COLOR][/SIZE][SIZE=4] sử dụng được cho tất cả các thiết bị [/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][SIZE=4]
  [/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B]điện thoại có hệ điều hành và cả máy tính có kết nối[/B][/COLOR][/SIZE]
  [/LEFT]
  [/CENTER]
  [COLOR=blue][B][LEFT][SIZE=3][B]Product Description[/B][/SIZE][/LEFT]
  [/B][/COLOR][B][LEFT][SIZE=3] [COLOR=black]Mini Bluetooth Keyboard for Mobile Phone & Computer using

  Features: [/COLOR] [/SIZE][/LEFT]
  [/B][SIZE=3][COLOR=black][B][LEFT]- Work For iPad
  [/LEFT]
  [/B][B][LEFT]- Work For iPhone 4.0
  [/LEFT]
  [/B][B][LEFT]- Work with Windows Mobile 6.0/6.1 or later System Mobile Phone
  [/LEFT]
  [/B][B][LEFT]- Work with Nokia Symbian S60 or later System Mobile Phone
  [/LEFT]
  [/B][B][LEFT]- Work with Android System Mobile Phone
  [/LEFT]
  [/B][B][LEFT]- Work with Personal PC & HDPC
  [/LEFT]
  [/B][B][LEFT]- Work with Sony PS3 Player
  [/LEFT]
  [/B][B][LEFT]- Good choice for Typing Email or Chatting
  [/LEFT]
  [/B][B][LEFT]- Build-in rechargeable Li-ion battery, support USB charge;
  [/LEFT]
  [/B][B][LEFT]- Poket sized, Sleek, Slim designed
  [/LEFT]
  [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=black]
  [/COLOR] [B][COLOR=black]- Available in AZERTY, QWERTY, QWERTZ with 49 Keys[/COLOR]
  [COLOR=Blue]Giá là [COLOR=Red]750k[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  [URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/36_1282135179_1.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/36_1282135179_1.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/36_1282135179_2.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/36_1282135179_2.jpg[/IMG][/URL]
  [SIZE=4][COLOR=Black][B][COLOR=#0000ff][COLOR=red]Dual Dock iPhone[/COLOR] sử dụng được cho [COLOR=red]iPhone 4[/COLOR] và [COLOR=red]iPhone 2G[/COLOR], có lỗ cắm sạc cho tai nghe Bluetooth.Đúng [COLOR=red]chính hãng APPLE[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [B][SIZE=6][COLOR=Blue][COLOR=Red]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][IMG]http://img87.imageshack.us/img87/8527/sacxehoiiphone.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][COLOR=#0000ff][B]Remote FM cho iPhone , iPad, iPod có sạc xe hơi kèm theo.Giá [COLOR=Red]350k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]

  [LEFT][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=Black][B][COLOR=Blue][COLOR=Red]***[/COLOR]Pin phụ,pin đa năng,pin back up iphone[COLOR=Red]***[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=2][SIZE=3][B]Thiết bị rất hữu dụng trong các chuyến đi chơi xa.Thiết bị bao gồm 1 pin dung lượng cao. Dù ở bất kỳ đâu với thiết bị này, bạn không cần đến nguồn điện AC và qua Adaptor để sạc iphone của bạn như trước nữa, chỉ cần gắn vào, thiết bị sẽ tự sạc cho máy của bạn mà không cần đến bất kỳ nguồn điện nào, sạc cực nhanh và cực tiện lợi cho iphone, có đèn báo khi pin đầy.

  [/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][IMG]http://img39.imageshack.us/img39/6311/pinphuiphone4.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img821.imageshack.us/img821/4764/pinphuiphone41.jpg[/IMG]

  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5]Đế xạc[/SIZE] [/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][SIZE=3][COLOR=Blue][B]trữ pin iphone,[COLOR=Red] backup battery iphone[/COLOR],sử dụng cho[/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=2][SIZE=3] [B]iPhone 4 .Rất tiện lợi khi đi xa khi ko có ổ cắm điện đã có[/B] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]backup battery iphone [COLOR=Blue]xạc thêm pi[COLOR=Blue]n.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=2][SIZE=3]Giá 700k[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][IMG]http://img810.imageshack.us/img810/1484/miliiphonecharger01.jpg[/IMG]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5] [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=2][SIZE=3][B]Đế xạc [/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=3][COLOR=Blue][B]trữ pin iphone,[COLOR=Red] backup battery iphone[/COLOR],sử dụng cho[/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=2][SIZE=3][B] , iphone 3G, iphone 3GS...Rất tiện lợi khi đi xa khi ko có ổ cắm điện ko sợ khi hết pin vì đã có [/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]backup battery iphone [COLOR=Blue]xạc thêm pi[COLOR=Blue]n.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=2][SIZE=3][B]Giá [COLOR=Red]600k[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=Black][SIZE=3][URL="http://farm3.static.flickr.com/2478/4101622821_5b2b8f357f_o.jpg"]
  [/URL][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][IMG]http://img137.imageshack.us/img137/866/41016228215b2b8f357fo.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img291.imageshack.us/img291/6026/milipowermiracleforipho.jpg[/IMG]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=Black][B][COLOR=Blue][COLOR=Red] Mili Power Crystal đa năng[/COLOR],xạc nhanh iphone,cho [COLOR=Red]tất cả điện thoại [/COLOR]với các đầu ra cho iPhone,ipod,Samsung,HTC,LG,Blackberry,Motorola,Nok ia,USB...
  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=blue][B][SIZE=4]pin dung lượng cao 2000mAh[/SIZE][/B][/COLOR]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=2][SIZE=3][B]Rất tiện lợi khi đi xa khi ko có ổ cắm điện ko sợ khi hết pin.[/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=Black][B][COLOR=Blue]Giá là [COLOR=Red]760k[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/LEFT]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=4][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=2]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][IMG]http://img718.imageshack.us/img718/6914/3612764241891.jpg[/IMG]
  [SIZE=4][B][COLOR=Black][COLOR=Red]Mili Power Crystal[/COLOR] đa năng,xạc nhanh có chân đế, sử dụng cho[COLOR=Red] iPhone, iPad, iPod,[/COLOR] Giá [COLOR=Red]850k [/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE] [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [IMG]http://img197.imageshack.us/img197/4899/ipower.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img827.imageshack.us/img827/5103/ipower1.jpg[/IMG]
  [SIZE=5][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000]iPower 3[COLOR=Red]G[/COLOR][/COLOR][COLOR=Red]/3GS[/COLOR] rất đa năng [/B][/COLOR][/SIZE]
  [LEFT][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B]1. Dùng để sạc trữ pin ko cần điện[/B][/COLOR][/SIZE]

  [SIZE=4][COLOR=#0000ff][B]2. Mặt sau có chế độ phát ra loa lớn[/B][/COLOR][/SIZE]

  [SIZE=4][COLOR=#0000ff][B]3. Có hỗ trợ đèn Flash cực sáng[/B][/COLOR][/SIZE]

  [SIZE=4][COLOR=#0000ff][B]4. Thiết kế bao gọn iPhone để bảo vệ[/B][/COLOR][/SIZE]

  [SIZE=4][COLOR=red]Giá 700K[/COLOR][/SIZE]
  [/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][IMG]http://img209.imageshack.us/img209/5678/41080533578e55162434.jpg[/IMG]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=3][COLOR=Black][B][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=Blue]
  X[/COLOR][/COLOR]ạc nhanh iphone,cho [COLOR=Red]tất cả điện thoại [/COLOR]với các đầu ra cho iPhone,ipod,Samsung,HTC,LG,Blackberry,Motorola,Nok ia,USB...[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=3][COLOR=Black][B][COLOR=Blue]Giá là [COLOR=Red]380k[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [IMG]http://img715.imageshack.us/img715/3185/sacxehoi.jpg[/IMG]
  [COLOR=Blue]Sạc xe hơi 2 đầu ra USB[/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][URL="http://www.textually.org/textually/archives/images/set3/iphonepower.jpg"][IMG]http://www.textually.org/textually/archives/images/set3/iphonepower.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]
  [B][SIZE=3][COLOR=#000000]+Sạc Pin dự phòng cho iphone - Ipod các loại : [/COLOR][COLOR=red]Dung lượng 1900mA[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][SIZE=3][COLOR=red]h: Giá là :430 ngàn.


  [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][URL="http://www.a-depot.com/eBay/IPHONE-FM-TRANSMITTER-ALLKIT.jpg"][IMG]http://www.a-depot.com/eBay/IPHONE-FM-TRANSMITTER-ALLKIT.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://www.gadstyle.com/images/iPhonehandsfree/iPhonehandsfree_04.jpg"][IMG]http://www.gadstyle.com/images/iPhonehandsfree/iPhonehandsfree_04.jpg[/IMG][/URL]

  [LEFT][SIZE=3][B][COLOR=Blue]Khung đế xạc xe hơi [/COLOR][COLOR=Red]FM Transmitter Hands Free[/COLOR][COLOR=Blue] ,có thể nghe được đài FM,có remote chỉnh.[/COLOR][/B][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Sử dụng cho[/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=2][SIZE=3][B] iphone 2G, iphone 3G, iphone 3GS, ipod...[/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=3][B][COLOR=Blue]Giá là[/COLOR] [COLOR=Red]700k[/COLOR][/B][/SIZE]

  [CENTER][URL="http://www.varologic.com/blog/Images/iPhone-3G-in-car-Holder.jpg"][IMG]http://www.varologic.com/blog/Images/iPhone-3G-in-car-Holder.jpg[/IMG][/URL]


  [B][SIZE=3][B][COLOR=Blue]Khung đế [/COLOR][/B][/SIZE][B][SIZE=3][COLOR=Red]Holder Suction Mount[/COLOR] [COLOR=Blue]for Apple [/COLOR][/SIZE][/B][/B][SIZE=3][COLOR=Blue][B]sử dụng cho[/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=2][SIZE=3][B] iphone 2G, iphone 3G, iphone 3GS, ipod...[/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][B][SIZE=3][COLOR=Blue].Hít dính vào kiếng.Giá [COLOR=red]250k[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B]
  [/B]
  [CENTER][URL="http://www.prepaymania.co.uk/capsta/photo/xtand-destop-stand-holder-iphone-apple-3g-desc.jpg"][IMG]http://www.prepaymania.co.uk/capsta/photo/xtand-destop-stand-holder-iphone-apple-3g-desc.jpg[/IMG][/URL]
  [/CENTER]

  [LEFT] [SIZE=3][COLOR=Red][B]Đế bợ Rotation Bracket for iphone [COLOR=Blue]xoay[/COLOR] 360 độ.[/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Sử dụng cho[/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=Blue][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=2][SIZE=3][B] iphone 2G, iphone 3G, iphone 3GS, ipod...Giá là 350k[/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [/CENTER]
  [/LEFT]

  [CENTER][URL="http://www.getprice.com.au/images/uploadimg/1279/350_hamburger-20speaker.jpg"][IMG]http://www.getprice.com.au/images/uploadimg/1279/350_hamburger-20speaker.jpg[/IMG][/URL]
  [/CENTER]
  [CENTER][URL="http://www.thegiftedman.com.au/images/hamburger%20speaker1.jpg"][IMG]http://www.thegiftedman.com.au/images/hamburger%20speaker1.jpg[/IMG][/URL]
  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]
  Loa [COLOR=Red]hamburger mini speaker[/COLOR] .Nhỏ gọn,âm thanh cực lớn,khá hay,sử dụng cho mọi ĐTDĐ.Giá là [COLOR=Red]200k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][LEFT][SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][CENTER][URL="http://assets1.phonedifferent.com/store_images/product_images/accessories/large/3927.jpg"][IMG]http://assets1.phonedifferent.com/store_images/product_images/accessories/large/3927.jpg[/IMG][/URL]
  [/CENTER]
  [COLOR=Blue]
  [/COLOR][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Xạc xe hơi cho iphone.Giá [COLOR=Red]250k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [/LEFT]
  [/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [​IMG]
  [​IMG]

  iphone - ipod Shuffle - USB Cable đúng chính hãng Apple. sử dụng cho iphone - ipod 1 đầu USB, 1 đầu jac cắm .Loại ngắn giá 100k. Loại dài giá 150k[COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][URL="http://i155.photobucket.com/albums/s303/shcodon/accessory_cables20070905.png"][IMG]http://i155.photobucket.com/albums/s303/shcodon/accessory_cables20070905.png[/IMG][/URL][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [LEFT][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=3][B][COLOR=#000000]+ [/COLOR][/B][B][COLOR=red]Cáp out Video[/COLOR][/B][B][COLOR=black][COLOR=Red] iphone[/COLOR] lên tivi xem cực đẹp,cực nét.
  - Linh kiện giá là [COLOR=Red]350k[/COLOR]
  - [COLOR=Red]Zin apple[/COLOR] giá là [COLOR=Red]5[/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=red]50k(nguyên hộp,có mã số seri)[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][LEFT][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2508/3843902567_7841c46276.jpg[/IMG][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=3][COLOR=#000000]+Tai nghe[/COLOR][COLOR=red] iphone 3GS [/COLOR][COLOR=#000000]ZIN linh kiện [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=2][B][SIZE=3][COLOR=#000000]có nút[/COLOR][COLOR=red] chỉnh Volume[/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=3][COLOR=#000000].Giá là [/COLOR][COLOR=red]40[/COLOR][COLOR=red]0k

  [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=3][COLOR=#000000]+Tai nghe[/COLOR][COLOR=red] iphone 3GS Apple[/COLOR][COLOR=#000000].Giá là [/COLOR][COLOR=red]65[/COLOR][COLOR=red]0[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=3][B][COLOR=red](nguyên hộp,có mã số seri hộp)[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=2][B][SIZE=3][COLOR=red]
  [/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2619/3831948771_41761f5ae3_m.jpg[/IMG][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=black]+Tai nghe[COLOR=red] i[/COLOR][COLOR=red]phone[/COLOR] ZIN linh kiện(có nút nghe gọi và micro ) âm thanh rất hay,bass đầy đủ.Giá là [/COLOR][COLOR=red]250k[/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=3][COLOR=black]+Tai nghe [COLOR=red]i[/COLOR][COLOR=red]phone loai 1[/COLOR](có nút nghe gọi và micro luôn) âm thanh rất hay,bass đầy đủ.Giá là [/COLOR][COLOR=red]150k[/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][IMG]http://store.apple.com/Catalog/US/Images/hero-bluetoothtravelkit.jpg[/IMG][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][B][SIZE=3][COLOR=black]+ [COLOR=red][COLOR=black]Cáp[/COLOR] iphone[/COLOR] [COLOR=#ff0000]lô [/COLOR]giá là [COLOR=red]60k[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5] [COLOR=#000000][B][SIZE=3][COLOR=black]+ Cáp [COLOR=red]iphone [COLOR=#ff0000]Zin [/COLOR]linh kiện [/COLOR]giá là [COLOR=red]120k
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][B][SIZE=3][COLOR=black]+ Cáp [COLOR=red]iphone [COLOR=#ff0000]Zin Apple[/COLOR] [/COLOR]giá là [COLOR=red]200k[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=3][B][COLOR=red](nguyên hộp,có mã số seri hộp)[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/27_1273907233_1.jpg[/IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5] [COLOR=#000000][B][SIZE=3][COLOR=black][B][COLOR=black]+ S[/COLOR][COLOR=black]ạ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]c [COLOR=#ff0000]iphone[/COLOR][B][COLOR=red] [COLOR=#ff0000]Zin[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/B][B][COLOR=black][COLOR=Red] apple[/COLOR] [/COLOR][/B][B][COLOR=black]giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]400 [COLOR=black]( lời khuyên nên dùng sạc Zin đúng Apple bảo vệ máy luôn ổn định, ko chai pin, ko bi hư ic nguồn của máy)[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [LEFT][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][IMG]http://img.muare.vn/binladen8609/MB352AV1.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][B][SIZE=3][COLOR=black]+ [COLOR=red][COLOR=black][COLOR=red]Sạc[/COLOR][/COLOR] iphone[/COLOR] [COLOR=#ff0000]lô [/COLOR]giá là [COLOR=red]60k[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=black][B][SIZE=3][B][COLOR=black]+ S[/COLOR][COLOR=black]ạ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]c [/COLOR][COLOR=#ff0000]iphone [B]3G Zin [/B][/COLOR][/B][B][COLOR=black]linh ki[/COLOR][COLOR=black]ện [/COLOR][/B][B][COLOR=black]giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]130k
  [/COLOR][/B][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][B][SIZE=3][COLOR=black][B][COLOR=black]+ S[/COLOR][COLOR=black]ạ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]c [COLOR=#ff0000]iphone [/COLOR][B][COLOR=red]3G [COLOR=#ff0000]Zin[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/B][B][COLOR=black][COLOR=Red] apple[/COLOR] [/COLOR][/B][B][COLOR=black]giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]350k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=3][B][COLOR=red](nguyên hộp,có mã số seri hộp)[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5] [COLOR=#000000][B][SIZE=3][COLOR=black][B][COLOR=black]+ S[/COLOR][COLOR=black]ạ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]c [COLOR=#ff0000]iphone [/COLOR][B][COLOR=red]3G [COLOR=#ff0000]Zin[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/B][B][COLOR=black][COLOR=Red] apple[/COLOR] [/COLOR][/B][B][COLOR=black]giá là [/COLOR][/B][B][COLOR=red]550k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=3][B][COLOR=red](xạc + cáp,nguyên hộp,có số seri hộp)[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][URL="http://shopiphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone"][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000][SIZE=5][COLOR=Blue]http://shopiphone.vn/products/sub/36/Linh_kien_iPhone_do_choi_iPhone[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/URL]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][COLOR=Blue][/COLOR][/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
   
 12. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][COLOR=Blue][B]
  *** Dán bảo vệ màn hình iphone ***
  [/B][/COLOR]
  [LEFT][CENTER]
  [/CENTER]
  [B][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#000000]Miếng dán màn hình >> [URL="http://shopiphone.vn/products/sub/34/Dan_man_hinh_iPhone"][COLOR=Blue]http://shopiphone.vn/products/sub/34/Dan_man_hinh_iPhone[/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][URL="http://farm4.static.flickr.com/3484/3841184205_82aa6b9238.jpg"][CENTER]

  [COLOR=blue][B][COLOR=#0000ff]***Miếng dán màn hình iphone [/COLOR][COLOR=red]3[/COLOR][COLOR=#0000ff] lớp [/COLOR][COLOR=#0000ff]***[COLOR=blue][SIZE=3]

  [/SIZE][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR]
  [IMG]http://farm4.static.flickr.com/3484/3841184205_82aa6b9238.jpg[/IMG]
  [/CENTER]
  [/URL][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][SIZE=3][COLOR=blue][COLOR=#ff0000][COLOR=Blue]Dán màn hình iPhone 2G 3G 3GS
  Dán màn hình iPhone 4[/COLOR]

  iPhone 2G - 3G - 3GS iPhone 4 [/COLOR]loại tốt [COLOR=red]50k[/COLOR] (hàng nhập) [COLOR=red]200k[/COLOR] (cao cấp)[/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [SIZE=3][B][COLOR=blue]+ Che toàn bộ màn hình iphone, vừa khít[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [COLOR=#0000ff][SIZE=3][B]+ Chống bụi.[/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#0000ff] [SIZE=3][B]+ Chống chói (do ánh nắng phản chiếu làm chói màn hình).[/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [B][SIZE=3][COLOR=blue]+ Chống trầy (do sự tiếp xúc giữa ngón tay với màn hình).[/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [COLOR=#ff0000][SIZE=3][B]*** Giữ cho độ nhạy cảm ứng màn hình luôn tốt***[/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/LEFT]

  [CENTER][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/34_1279885413_2.jpg"] [IMG]http://img841.imageshack.us/img841/7113/danmanhinhiphone4.jpg[/IMG][/URL]
  [/CENTER]
  [LEFT][CENTER]
  [/CENTER]
  [/LEFT]
  [SIZE=5][COLOR=#0000ff][B]Hiện đã có miếng [COLOR=#ff0000]dán lưng[/COLOR] iPhone 4 [COLOR=#ff0000]chuẩn body skin[/COLOR] giá[COLOR=#ff0000] 50k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [CENTER][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][URL="http://img263.imageshack.us/img263/4482/danvieniphone4.jpg"][IMG]http://img263.imageshack.us/img263/4482/danvieniphone4.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/CENTER]

  [SIZE=5][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000][COLOR=Blue]Dán viền[/COLOR] khung iPhone 4[COLOR=Blue] giá[/COLOR] 50k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#ff0000]
  [/COLOR] [CENTER][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][IMG]http://farm4.static.flickr.com/3494/3751780904_491e41f1dd.jpg?v=0[/IMG][/COLOR][/SIZE][/B]

  [COLOR=blue][B][COLOR=#0000ff]***Miếng dán [/COLOR][COLOR=red]gương[/COLOR][COLOR=#0000ff] bảo vệ màn hình iphone giá [/COLOR][COLOR=red]60k[/COLOR][COLOR=#0000ff]***

  [/COLOR][/B][/COLOR][/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow]Dán màn hình iPhone 2G 3G 3GS
  Dán màn hình iPhone 4

  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][B][COLOR=#0000ff][SIZE=3][COLOR=#ff0000]iPhone 2G - 3G - 3GS iPhone 4 loại tốt (hàng nhập cao cấp)[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B][/LEFT]
  [B][SIZE=3][COLOR=blue]- Màn hình trở thành kiếng soi gương , rất đẹp , loại tốt 3 lớp iphone.mờ chống vân tay.[/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][B][COLOR=#ff0000][COLOR=blue]***[/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000][COLOR=blue]Miếng dán[/COLOR] nhám chống vân tay [/COLOR][COLOR=#0000ff]***

  [/COLOR][/B][/CENTER]
  [LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]Dán màn hình iPhone 2G 3G 3GS
  Dán màn hình iPhone 4[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [B][SIZE=3][COLOR=blue][COLOR=#ff0000]
  iPhone 2G - 3G - 3GS iPhone 4 [/COLOR]loại tốt[/COLOR][/SIZE][/B] [B][SIZE=3][COLOR=blue][COLOR=red]50k[/COLOR] ( hàng nhập)[COLOR=red] 200k[/COLOR] (cao cấp)[/COLOR][/SIZE][/B]
  [COLOR=#0000ff][B][SIZE=3]- Thiết kế siêu mỏng[/SIZE][/B]
  [/COLOR][B][SIZE=3][COLOR=blue]- [COLOR=red]Chống[/COLOR] chói khi ở ngoài trời[/COLOR][/SIZE][/B]
  [COLOR=blue][B][SIZE=3][COLOR=#0000ff]- [/COLOR][COLOR=red]Chống[/COLOR][COLOR=#0000ff] dấu vân tay vì được thiết kế với nhiều lỗ li ti siêu nhỏ[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR]
  [COLOR=#0000ff][B][SIZE=3]- Dễ dàng lau chùi bằng bất bất cứ vải gì[/SIZE][/B]
  [/COLOR][B][SIZE=3][COLOR=red]*** Giữ cho độ nhạy cảm ứng màn hình luôn tốt***

  [/COLOR][/SIZE][/B][/LEFT]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][CENTER][B][COLOR=#ff0000][COLOR=blue]***[/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000][COLOR=blue]Miếng dán[/COLOR] nhìn trộm ko thấy,chống vân tay [COLOR=blue]giá[/COLOR] 150k[/COLOR][COLOR=#0000ff]***

  [/COLOR][/B][/CENTER]
  [LEFT][B][SIZE=3][COLOR=blue][COLOR=#ff0000]iPhone 2G - 3G - 3GS iPhone 4 [/COLOR]loại tốt (hàng nhập cao cấp)[/COLOR][/SIZE][/B]
  [COLOR=#0000ff][B][SIZE=3]- Thiết ngưởi kế bên [COLOR=Red]nhìn trộm ko thấy[/COLOR]
  - Thiết kế siêu mỏng[/SIZE][/B]
  [/COLOR][B][SIZE=3][COLOR=blue]- [COLOR=red]Chống[/COLOR] chói khi ở ngoài trời[/COLOR][/SIZE][/B]
  [COLOR=blue][B][SIZE=3][COLOR=#0000ff]- [/COLOR][COLOR=red]Chống[/COLOR][COLOR=#0000ff] dấu vân tay vì được thiết kế với nhiều lỗ li ti siêu nhỏ[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR]
  [COLOR=#0000ff][B][SIZE=3]- Dễ dàng lau chùi bằng bất bất cứ vải gì[/SIZE][/B]
  [/COLOR][B][SIZE=3][COLOR=red]*** Giữ cho độ nhạy cảm ứng màn hình luôn tốt***[/COLOR][/SIZE][/B][/LEFT]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][B][COLOR=#ff0000]*** Dán Skin iphone 4 iPhone 3GS iPhone 3G iPhone 2G[/COLOR][COLOR=blue]: Làm tăng thêm vẻ đẹp và bảo vệ toàn diện iPhone của bạn[/COLOR][/B][/SIZE]

  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [B][SIZE=4][COLOR=blue]- Mẫu đa dạng nhiều phong cách[/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [SIZE=4][B][COLOR=blue]- Dán ngay tại chỗ[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [COLOR=black][SIZE=4][B][COLOR=red][COLOR=blue]***[/COLOR]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [COLOR=Blue][U][URL="http://shopiphone.vn/product/view/892/Dan_Skin_iPhone_4"]SHOP iPHONE - NguyenTuMobile.com[/URL][/U][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [CENTER][IMG]http://img228.imageshack.us/img228/6843/daniphone2.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img221.imageshack.us/img221/8113/daniphone.jpg[/IMG]
  [/CENTER]
  [IMG]http://img816.imageshack.us/img816/3286/dandaiphone2.jpg[/IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black][SIZE=4][B][COLOR=red]

  [/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=red][SIZE=5]*** [COLOR=Blue]Cung cấp linh kiện,bao da iPad, iPhone, iPad[/COLOR] ***

  [/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR] [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [CENTER][B][COLOR=#0000ff]***[COLOR=#ff0000]The Crumpler Le Royale[/COLOR][COLOR=#0000ff]***[/COLOR][/COLOR][/B][/CENTER]

  [LEFT][B][COLOR=#0000ff][SIZE=3][COLOR=red][COLOR=#0000ff]***[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu lựa chọn >>> [URL="http://shopiphone.vn/products/sub/35/Bao_da_iPhone_case_iPhone_Bao_da_iPhone_4_case_iPhone_4"][COLOR=blue]http://shopiphone.vn/products/sub/35/Bao_da_iPhone_case_iPhone_Bao_da_iPhone_4_case_iPhone_4[/COLOR][/URL]
  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]

  [CENTER][COLOR=#800080][U][URL="http://farm4.static.flickr.com/3496/3928419164_8c1533aee3.jpg"][IMG]http://farm4.static.flickr.com/3496/3928419164_8c1533aee3.jpg[/IMG][/URL][/U][/COLOR][/CENTER]

  [LEFT][SIZE=3][COLOR=#000099][B][COLOR=red][SIZE=5][COLOR=#0000ff]***[/COLOR][/SIZE]The [COLOR=red]Crumpler[/COLOR] [/COLOR][COLOR=red]Le Royale[/COLOR][SIZE=5][COLOR=#0000ff]***[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=3][COLOR=#000099][B][COLOR=blue]Bao da điện thoại [COLOR=red]iPhone ,ipod touch, nokia E71, E63 ,E66[/COLOR]...[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [B][SIZE=3][COLOR=blue]Chất liệu da mềm mại bảo vệ máy khỏi va chạm và trầy xước [/COLOR][/SIZE][/B]
  [COLOR=#000099][COLOR=#000099][B][SIZE=3][COLOR=red]Logo Crumpler[/COLOR][COLOR=blue]bằng sắt nhìn cực đẹp [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR]
  [B][SIZE=3][COLOR=blue]Hàng cực chuẩn, nhìn là ghiền [/COLOR][/SIZE][/B]
  [COLOR=#000099][COLOR=#000099][B][SIZE=3][COLOR=blue]Giá [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][B][SIZE=3][COLOR=red]250K[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/LEFT]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][LEFT]
  [/LEFT]

  [SIZE=5][B][COLOR=#0000ff]*** Bao da iphone [/COLOR][COLOR=#0000ff]***
  [/COLOR][/B][/SIZE][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][URL="http://img829.imageshack.us/img829/6903/id070048pnk.jpg"][IMG]http://img829.imageshack.us/img829/6903/id070048pnk.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://img253.imageshack.us/img253/4924/id070038blk.jpg"][IMG]http://img253.imageshack.us/img253/4924/id070038blk.jpg[/IMG][/URL]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=black][B]Bao da iPhone 4 case iPhone 4. Giá [COLOR=red]150k--250k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B]
  [URL="http://blog.fazai38.com/wp-content/uploads/2009/08/iphone06.jpg"][IMG]http://blog.fazai38.com/wp-content/uploads/2009/08/iphone06.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://www.gadgetgear.com.au/images/blackberry/BB_9000_vintage_leather_web_banner_440.jpg"][IMG]http://www.gadgetgear.com.au/images/blackberry/BB_9000_vintage_leather_web_banner_440.jpg[/IMG][/URL]
  [LEFT]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bao da iphone [COLOR=Red]Vintage collection by more for iphone 3G/3GS,Blackberry[/COLOR]..Hàng xịn của [COLOR=Red]MORE[/COLOR].Đúng da tốt,nhìn cực kì sang trọng...Giá là [COLOR=Red]85$[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]

  [/LEFT]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B][IMG]http://img42.imageshack.us/img42/671/baodaiphoneviva.png[/IMG]
  Bao da iphone [COLOR=Red]Armor Case collection sừ dụng cho iphone 2G/3G/3GS.[/COLOR]Hàng xịn.Đúng da tốt,nhìn cực kì sang trọng...Giá là [COLOR=Red]400k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [LEFT]
  [/LEFT]
  [IMG]http://img816.imageshack.us/img816/7425/baodaiphoneviva.jpg[/IMG]

  [LEFT][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bao da iphone [COLOR=Red]Viva Case collection sừ dụng cho iphone 2G/3G/3GS.[/COLOR]Hàng xịn.Đúng da tốt,nhìn cực kì sang trọng...Giá là [COLOR=Red]400k

  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [IMG]http://img59.imageshack.us/img59/7867/baodaiphoneworld.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img42.imageshack.us/img42/1295/baodavivawordcupiphone.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bao da iphone [COLOR=Red]Viva Case Wordcup collection sừ dụng cho iphone 2G/3G/3GS.[/COLOR]Hàng xịn.Đúng da tốt,nhìn cực kì sang trọng...Giá là [COLOR=Red]400k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://img340.imageshack.us/img340/9263/baodaiphonegonavweb1w.jpg[/IMG]

  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]Bao da iphone [COLOR=Red]Venus case, case iphone 2G/3G/3GS.[/COLOR]HàngSing .Đúng da tốt,nhìn cực kì sang trọng...Giá là [COLOR=Red]280k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][IMG]http://img844.imageshack.us/img844/5152/baodaiphonecimoshellbas.jpg[/IMG][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [SIZE=4][B][COLOR=Blue]Bao da iphone[/COLOR] [COLOR=Red]Cimo Shell Basic Style[/COLOR] [COLOR=Blue]cao cấp, có đủ 4 màu. Giá là[/COLOR] [COLOR=Red]600k[/COLOR][/B][/SIZE]
  [IMG]http://img804.imageshack.us/img804/1904/baodaiphone42.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img228.imageshack.us/img228/4011/baodaiphone43.jpg[/IMG]

  [SIZE=4][B][COLOR=Black]Bao da iPhone 4 case[/COLOR][COLOR=Red] iPhone 4 Noreve[/COLOR] [COLOR=Black]cao cấp của[/COLOR] [COLOR=Red]Pháp [/COLOR][COLOR=Black]giá[/COLOR] [COLOR=Red]800k[/COLOR][/B][/SIZE]
  [CENTER]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/35_1286624667_1.jpg[/IMG]
  [COLOR=Black][B]Bao da [COLOR=Red]iPhone 4 Masstige[/COLOR] hàng cao cấp
  Giá [COLOR=Red]1tr6[/COLOR][/B][/COLOR][SIZE=3][B][COLOR=Red](hàng đặt dành cho VIP)[/COLOR][/B][/SIZE] [/CENTER]

  [B][COLOR=Black]web chính hãng >>[/COLOR] [URL="http://www.noreve.com/langue/en.html"]Noreve : Luxury leather cases for Mobile Devices | Noreve - Haute Couture for Mobile Devices[/URL][/B]
  [CENTER][IMG]http://img707.imageshack.us/img707/9288/baodaiphonehoco1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img409.imageshack.us/img409/3087/baodaiphonehoco2.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img401.imageshack.us/img401/9785/baodaiphonehoco3.jpg[/IMG]

  [IMG]http://img710.imageshack.us/img710/9223/baodaiphonehoco4.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img831.imageshack.us/img831/6738/baodaiphonehoco5.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img826.imageshack.us/img826/3193/baodaiphonehoco6.png[/IMG]
  [IMG]http://img231.imageshack.us/img231/269/baodaiphonehoco7.jpg[/IMG]

  [/CENTER]
  [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=black][B]Bao da iPhone 4 case iPhone 4 [COLOR=red]Hoco hàng cao cấp[/COLOR]. Giá [COLOR=red]800k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [IMG]http://img826.imageshack.us/img826/9950/baodaiphoneicase.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img580.imageshack.us/img580/6978/baodaiphoneicase3.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img839.imageshack.us/img839/6816/baodaiphoneicase1.jpg[/IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=4][COLOR=black][B]Bao da iPhone 4 case iPhone 4 [COLOR=red]iCase hàng cao cấp[/COLOR]. Giá [COLOR=red]400k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [URL="http://img85.imageshack.us/img85/2527/baodaiphone4caseiphone4.jpg"][IMG]http://img85.imageshack.us/img85/2527/baodaiphone4caseiphone4.jpg[/IMG][/URL]
  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow] [B][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=Blue]Nắp lưng bọc da cao cấp iPhone 4 case iPhone 4 Zenus[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B]
  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][B][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=Blue] Giá[/COLOR][COLOR=red] 1tr2
  [IMG]http://img838.imageshack.us/img838/8888/baodaiphone4zenuscase10.jpg[/IMG]

  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][URL="http://img186.imageshack.us/img186/2527/baodaiphone4caseiphone4.jpg"][IMG]http://img186.imageshack.us/img186/2527/baodaiphone4caseiphone4.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B]

  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow] [B][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=Blue]Nắp lưng bọc da cao cấp iPhone 4 case iPhone 4 Zenus[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B]
  [B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][B][SIZE=4][COLOR=black][COLOR=Blue] Giá[/COLOR][COLOR=red] 400k - 650k[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B]
  [IMG]http://img7.imageshack.us/img7/2374/baodarutcapdase.png[/IMG]
  [IMG]http://img832.imageshack.us/img832/8515/baodaiphone4capdase14.jpg[/IMG]
  [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=Red][B][COLOR=Red][B][SIZE=4][COLOR=Red]Capdase Smart Pocket Callid (chính hãng)
  [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][B][SIZE=2][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=Black]Dành cho [COLOR=Red]iPhone 3G + 3GS + iPhone 4[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/FONT]
  [FONT=Arial][SIZE=2] [B][COLOR=Red][SIZE=4][COLOR=Black]Vỏ bao da bảo vệ toàn thân iPhone,[/COLOR][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=Red][SIZE=4][COLOR=Black] có khe hở hiển thị Cuộc gọi đến. thời gian...[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B]
  [COLOR=Red][SIZE=4][B] [COLOR=Red][B]Giá: 600k[/B][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [IMG]http://img844.imageshack.us/img844/5687/baodaiphone4capdase28.jpg[/IMG]
  [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=Red][B][COLOR=Red][B][SIZE=4][COLOR=Red]Capdase Smart Pocket Kraco (chính hãng)
  [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][B][SIZE=2][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=Black]Dành cho[COLOR=Red] iPhone 3G + 3GS + iPhone 4[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/FONT]
  [FONT=Arial][SIZE=2] [B][COLOR=Red][SIZE=4][COLOR=Black]Vỏ bao da bảo vệ toàn thân iPhone[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B]
  [COLOR=Red][SIZE=4][B] [COLOR=Red][B]Giá: 550k[/B][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [IMG]http://img713.imageshack.us/img713/3990/capdaseprotective.jpg[/IMG]
  [FONT=Arial][B][SIZE=2][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=Black][COLOR=Red]Capdase-Capparel Protective Case[/COLOR] (chính hãng)
  Dành cho [COLOR=Red]iPhone 3G + 3GS + iPhone 4 [/COLOR]nắp gập [COLOR=Red]
  [/COLOR][/COLOR][COLOR=Red]Giá 500k[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/FONT]

  [URL="http://img440.imageshack.us/img440/3372/baodaiphonedeolung1.jpg"][IMG]http://img440.imageshack.us/img440/3372/baodaiphonedeolung1.jpg[/IMG][/URL]

  [URL="http://img204.imageshack.us/img204/7824/baodaiphonedeolung2.jpg"][IMG]http://img204.imageshack.us/img204/7824/baodaiphonedeolung2.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://img708.imageshack.us/img708/5408/baodaiphonedeolung3.jpg"][IMG]http://img708.imageshack.us/img708/5408/baodaiphonedeolung3.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://img706.imageshack.us/img706/6889/baodaiphonedeolung4.jpg"][IMG]http://img706.imageshack.us/img706/6889/baodaiphonedeolung4.jpg[/IMG][/URL]

  [SIZE=5][B][COLOR=#0000ff]Bao da đeo lưng iPhone giá[COLOR=Red] 350k[/COLOR]

  [/COLOR][/B][/SIZE][URL="http://farm3.static.flickr.com/2430/3927711143_cce39b939f.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2430/3927711143_cce39b939f.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://farm4.static.flickr.com/3528/3928503782_cc49091c13.jpg"][IMG]http://farm4.static.flickr.com/3528/3928503782_cc49091c13.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://farm3.static.flickr.com/2462/3928514514_dd55f3e3c7.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2462/3928514514_dd55f3e3c7.jpg[/IMG][/URL]

  [SIZE=5][B][COLOR=#0000ff]Bao da đeo lưng iPhone giá[COLOR=Red] 180k

  [/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][COLOR=Red][B][IMG]http://img842.imageshack.us/img842/7475/baodaiphone.jpg[/IMG][/B][/COLOR]
  [SIZE=5][B][COLOR=#0000ff]***Bao da iphone cầm tay [/COLOR][COLOR=red]180k[/COLOR][COLOR=#0000ff]***[/COLOR][/B][/SIZE]


  [SIZE=5][B][COLOR=#0000ff] ***Bao da iphone [/COLOR][COLOR=red]140k [COLOR=blue]đến[/COLOR] 180k[/COLOR][COLOR=#0000ff]***[/COLOR][/B][/SIZE]

  [CENTER]
  [URL="http://farm3.static.flickr.com/2452/3927736857_814bd4caf3.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2452/3927736857_814bd4caf3.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://farm3.static.flickr.com/2513/3927987257_e106c42842.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2513/3927987257_e106c42842.jpg[/IMG][/URL]
  [IMG]http://img192.imageshack.us/img192/8907/baodaiphone1.jpg[/IMG][COLOR=#000099][COLOR=#000099][B][SIZE=3][COLOR=blue]
  [URL="http://farm3.static.flickr.com/2502/4108795948_5dfcd2e4c0.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2502/4108795948_5dfcd2e4c0.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR]
  [URL="http://farm3.static.flickr.com/2588/4111616724_5eed004859_o.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2588/4111616724_5eed004859_o.jpg[/IMG][/URL]
  [COLOR=black][URL="http://farm4.static.flickr.com/3514/4072027848_f1d57c3eac.jpg"][IMG]http://farm4.static.flickr.com/3514/4072027848_f1d57c3eac.jpg[/IMG][/URL][/COLOR]
  [COLOR=black][URL="http://farm3.static.flickr.com/2536/4071270273_69c7e1433e.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2536/4071270273_69c7e1433e.jpg[/IMG][/URL][/COLOR]
  [COLOR=black][URL="http://farm3.static.flickr.com/2578/4071279685_bb57a802ca.jpg"]
  [/URL][/COLOR][/CENTER]
  [B][SIZE=3][COLOR=#0000ff]Túi đựng điện thoại,bao da [/COLOR][COLOR=red]iPhone ,ipod touch, nokia E71, E63 ,E66[/COLOR][COLOR=#0000ff]...[/COLOR][/SIZE][/B]
  [B][COLOR=#0000ff][SIZE=3]Chất liệu da mềm mại bảo vệ máy khỏi va chạm và trầy xước [/SIZE][/COLOR][/B]
  [COLOR=#000099][COLOR=#000099][B][SIZE=3][COLOR=blue]nhìn cực đẹp [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR]

  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][URL="http://farm4.static.flickr.com/3146/3727743220_5c68f39a54.jpg?v=0"][IMG]http://farm4.static.flickr.com/3146/3727743220_5c68f39a54.jpg?v=0[/IMG][/URL][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5] [CENTER][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][URL="http://farm3.static.flickr.com/2526/3727743236_0da7eda095.jpg?v=0"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2526/3727743236_0da7eda095.jpg?v=0[/IMG][/URL][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER]
  [IMG]http://img412.imageshack.us/img412/3395/baodaiphone2.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img713.imageshack.us/img713/1923/baodaiphone3.jpg[/IMG]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow] [LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][LEFT]***Nhiều mẫu lựa chọn >>>[URL="http://shopiphone.vn/products/sub/35/Bao_da_iPhone_case_iPhone_Bao_da_iPhone_4_case_iPhone_4"]SHOP iPHONE - NguyenTuMobile.com[/URL][/LEFT]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][CENTER]

  [SIZE=5][B][COLOR=#0000ff] ***Khay nhựa iPhone***
  [/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][B][COLOR=#0000ff]
  [/COLOR][/B][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=red][SIZE=5]*** [COLOR=Blue]Cung cấp linh kiện,bao da iPad, iPhone, iPad[/COLOR] ***[/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][LEFT][CENTER][COLOR=Blue][B]*** Nắp lưng iPhone 4 ***[/B]
  [/COLOR][/CENTER]
  [COLOR=Red][B][SIZE=3]Nhiều mẫu lựa chọn >>>[/SIZE][/B][/COLOR] [URL="http://shopiphone.vn/products/sub/52/Nap_lung_iPhone_4_case_iPhone_4"][B][SIZE=3][COLOR=Blue]http://shopiphone.vn/products/sub/52/Nap_lung_iPhone_4_case_iPhone_4[/COLOR][/SIZE][/B][/URL]
  [/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][URL="http://shopiphone.vn/upload/shop/52_1280393416_1.jpg"][IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/52_1280393416_1.jpg[/IMG][/URL]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#0000ff][B][SIZE=5][FONT=Arial][SIZE=4]Đảm bảo đúng hàng[/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=#ff0000] Bumper iPhone 4 chống mất sóng[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4] của [/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Zin Apple . Giá 1tr1[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]
  nguyên hộp nguyên seri , ko phải hàng lô của Trung Quốc
  [/SIZE][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#0000ff][B][SIZE=5][FONT=Arial][SIZE=4]Bumper Zin y chang 99% giá [/SIZE][/FONT][FONT=Arial][COLOR=red][SIZE=4]850[/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][COLOR=#0000ff][B][SIZE=5][FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=red]k[/COLOR]
  Bumper linh kiện giá [/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Red]70k[/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]

  [COLOR=#ff0000][COLOR=#ff0000][COLOR=#000000][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff0000][CENTER][SIZE=4][URL="http://f6.images22.51img1.com/6000/gcs0216/6140fd84eecea926d3ba481bae407dad.jpg"][SIZE=5][IMG]http://img291.imageshack.us/img291/3193/baodaiphone4.jpg[/IMG][/SIZE][/URL]
  [IMG]http://img163.imageshack.us/img163/3702/baodaiphone5.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img801.imageshack.us/img801/9066/baodaiphone6.jpg[/IMG]

  [/SIZE][/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/46_1280645898_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/color/46_1280645898_4.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/color/46_1280645898_1.jpg[/IMG]

  [IMG]http://img818.imageshack.us/img818/5800/baodaiphone7.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img404.imageshack.us/img404/7145/baodaiphone8.jpg[/IMG]

  [SIZE=3][COLOR=Black][B][COLOR=Blue]Case series [/COLOR][COLOR=Red]iPhone 4 X-doria[/COLOR] [COLOR=Blue]chống sóc, [/COLOR][COLOR=Red]chống mất sóng[/COLOR] [COLOR=Blue]cao cấp đủ màu [/COLOR]
  [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#0000ff][B]***Tặng kèm miếng [COLOR=#ff0000]dán màn hình[/COLOR] [COLOR=#ff0000]iPhone 4[/COLOR][/B][/COLOR][COLOR=#0000ff][B]***[/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=3]
  [/SIZE] [SIZE=3][COLOR=Black][B][COLOR=Blue]giá[/COLOR] [COLOR=Red]800k [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]

  [IMG]http://img202.imageshack.us/img202/3783/baodaiphone9.jpg[/IMG]
  [CENTER][SIZE=3][COLOR=#0000ff][B]***Nắp lưng [COLOR=#ff0000]iPhone 4 i9case iPhone 4[/COLOR] chống mất sóng[/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=#0000ff][B]***[/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3]
  [/SIZE] [SIZE=3][COLOR=#0000ff][B]***Tặng kèm [COLOR=#ff0000]cây viết [/COLOR]dành cho[COLOR=#ff0000] iPhone iPad iPod[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=#0000ff][B]***[/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3]
  [/SIZE] [SIZE=3][COLOR=#0000ff][B]***Tặng kèm miếng [COLOR=#ff0000]dán màn hình[/COLOR] [COLOR=#ff0000]iPhone 4[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=#0000ff][B]***[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [SIZE=3][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=Black][B][COLOR=Blue]giá[/COLOR] [COLOR=Red]800k [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE]

  [IMG]http://img186.imageshack.us/img186/2527/baodaiphone4caseiphone4.jpg[/IMG]

  [B][FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=black]Nắp lưng bọc da cao cấp iPhone 4 case iPhone 4 Zenus
  Giá[COLOR=red] 400k[/COLOR]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu khay nhựa iphone,nắp lưng iphone lựa chọn >>> [/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][URL="http://shopiphone.vn/products/sub/39/Nap_lung_iPhone_case_iPhone"][B]http://shopiphone.vn/products/sub/39/Nap_lung_iPhone_case_iPhone[/B][/URL][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5] [CENTER][COLOR=Blue][B]*** Nắp lưng iPhone 2G 3G 3GS ***[/B]
  [/COLOR][/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=Red][B][SIZE=3]Nhiều mẫu lựa chọn >>>[/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [URL="http://shopiphone.vn/products/sub/39/Nap_lung_iPhone_case_iPhone"][B][SIZE=3]http://shopiphone.vn/products/sub/39/Nap_lung_iPhone_case_iPhone[/SIZE][/B][/URL]
  [/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5] [CENTER][B][COLOR=#800080][U][URL="http://farm3.static.flickr.com/2632/3936967496_ac90335c73.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2632/3936967496_ac90335c73.jpg[/IMG][/URL][/U][/COLOR][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=#0000ff]Khay nhựa[COLOR=red] trong suốt[/COLOR] có nhiều màu[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]

  [LEFT][SIZE=3][B][COLOR=#0000ff]-Crystal Case for iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS , MODEL 2009[/COLOR][/B][/SIZE]
  [B][SIZE=3][COLOR=#0000ff]-Case trong suốt , thấy toàn bộ bên trong vỏ máy [/COLOR][/SIZE][/B]
  [SIZE=3][B][COLOR=#0000ff]-Hàng nhập khẩu cao cấp [/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=#0000ff]-Hàng cực đẹp , ráp vừa khít máy , mẫu mới [/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=#ff0000][COLOR=blue]Giá tốt[/COLOR] 80.000 vnđ[/COLOR][/B][/SIZE]
  [SIZE=3][B][COLOR=#ff0000]Đang có rất nhiều màu trong cực đẹp[/COLOR][/B][/SIZE][/LEFT]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][URL="http://assets2.phonedifferent.com/store_images/product_images/accessories/large/3034.jpg"][IMG]http://assets2.phonedifferent.com/store_images/product_images/accessories/large/3034.jpg[/IMG][/URL]

  [LEFT][SIZE=3][COLOR=Blue][B]Case iphone, khay nhựa iphone trong suốt bao toàn thân máy. Giá [COLOR=Red]150k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]

  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5]***Khay nhựa case iphone cao cấp cực đẹp giá[/SIZE][COLOR=blue] 150-900k***[/COLOR]
  [/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][/color][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/color][/color][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/color][/color][/color][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/color][/color][/color][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/color][/color][/color][/color][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER][/LEFT][/CENTER][/SIZE][CENTER][LEFT][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/center][/left][/center][/SIZE][CENTER][LEFT][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/center][/left][/center][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][CENTER][LEFT][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/center][/left][/center][/color][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][LEFT][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/center][/left][/center][/color][/color][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][LEFT][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/center][/left][/center][/color][/color][/color][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][LEFT][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][URL="http://www.gamekool.com/images/Others/speck01.jpg"][IMG]http://www.gamekool.com/images/Others/speck01.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://www.hightechdad.com/wp-content/uploads/2009/11/speck_candyshell2.png"][IMG]http://www.hightechdad.com/wp-content/uploads/2009/11/speck_candyshell2.png[/IMG][/URL]

  [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=black][B]Nắp lưng[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=black][B] iPhone case iPhone [COLOR=red]Candy Speck[/COLOR] giá [COLOR=red]200k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5] [CENTER]
  [/CENTER]
  [URL="http://farm3.static.flickr.com/2727/4284625554_ec4c7146eb_o.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2727/4284625554_ec4c7146eb_o.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [IMG]http://img823.imageshack.us/img823/8535/baodaiphone11.jpg[/IMG]
  [/CENTER]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]
  Khay nhựa [COLOR=Red]iphone Moshi ,case Moshi iphone[/COLOR] cao cấp nhiều màu giá[COLOR=Red] 350k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=3][COLOR=Blue][B]Khay nhựa [COLOR=Red]iphone[COLOR=Blue] loại thường[/COLOR][/COLOR] nhiều màu giá[COLOR=Red] 150k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]


  [CENTER][IMG]http://img716.imageshack.us/img716/5536/iphone3gb.jpg[/IMG]
  [/CENTER]
  [/LEFT]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][CENTER][LEFT][SIZE=3][COLOR=Blue][B]
  Khay nhựa [COLOR=Red]iphone, [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Blue][B][COLOR=Red]incase iPhone 3G Slider Case[/COLOR] cao cấp giá[COLOR=Red] 350k[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][IMG]http://img809.imageshack.us/img809/9616/baodaiphone12.jpg[/IMG]
  [SIZE=3][B]
  [COLOR=Black][COLOR=Red]nincase iphone[/COLOR] cao cấp đủ màu .Giá [COLOR=Red]250K[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][SIZE=+0][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5] ***Khay nhựa iphone giá [/SIZE][COLOR=red]80[/COLOR][COLOR=red]k[/COLOR][COLOR=blue]***[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER][/SIZE][CENTER][/center][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][CENTER][/center][/color][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][/center][/color][/color][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][/center][/color][/color][/color][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][/center][/color][/color][/color][/COLOR][/SIZE][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  [B][IMG]http://img38.imageshack.us/img38/7006/khaynhuaiphone.jpg[/IMG][/B]
  [URL="http://img697.imageshack.us/img697/3844/img4817z.jpg"][IMG]http://img697.imageshack.us/img697/3844/img4817z.jpg[/IMG][/URL]
  [IMG]http://img819.imageshack.us/img819/9051/img4813d.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img813.imageshack.us/img813/858/khaykhuaiphone1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img69.imageshack.us/img69/2096/khaynhuaiphone112.jpg[/IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][URL="http://farm3.static.flickr.com/2527/3727743242_450f278b56.jpg?v=0"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2527/3727743242_450f278b56.jpg?v=0[/IMG][/URL][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow]
  [/COLOR] [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][CENTER][URL="http://cellphones.techfresh.net/wp-content/uploads/2009/04/japan-texture-iphone-3g.jpg"][IMG]http://cellphones.techfresh.net/wp-content/uploads/2009/04/japan-texture-iphone-3g.jpg[/IMG][/URL]
  [/CENTER]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow]
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000][SIZE=5]Nhiều mẫu khay nhựa iphone,nắp lưng iphone lựa chọn >>> [/SIZE][COLOR=Blue][SIZE=5]http://shopiphone.vn/products/sub/39/Nap_lung_iPhone_case_iPhone[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/LEFT]

  [URL="http://pic.pbsrc.com/spacer.gif"][IMG]http://pic.pbsrc.com/spacer.gif[/IMG][/URL]
  [/CENTER]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5] [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=6][SIZE=5][COLOR=#0000ff][B][COLOR=red]***[/COLOR]Khay nh[/B][B]ựa[/B][B] iphone,2[/B][SIZE=3][B][SIZE=5] miếng ghép[/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][B][COLOR=#0000ff] giá [/COLOR][COLOR=red]8[/COLOR][COLOR=red]0k[COLOR=red]***[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER]
  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][IMG]http://img230.imageshack.us/img230/9739/37807606243d8959be46o.jpg[/IMG]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]*** Sale cực rẻ 30k 1 cái ***[/COLOR]
  [COLOR=black]mua trên[/COLOR] [COLOR=Red]5 cái[/COLOR] [COLOR=black]còn [/COLOR][COLOR=Red]25k

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][CENTER][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/1928/377993160911149cf1b2o.jpg[/IMG]
  [IMG]http://img87.imageshack.us/img87/9215/4058292794e88132be32o.jpg[/IMG]
  [URL="http://4.bp.blogspot.com/_DjindJJmUqo/Sr5NpPXLR9I/AAAAAAAAWMg/BI3pKv3TxmM/s400/IMG_9500.JPG"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/_DjindJJmUqo/Sr5NpPXLR9I/AAAAAAAAWMg/BI3pKv3TxmM/s400/IMG_9500.JPG[/IMG][/URL][/CENTER]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu khay nhựa iphone,nắp lưng iphone lựa chọn >>>[/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [URL="http://shopiphone.vn/products/sub/39/Nap_lung_iPhone_case_iPhone"][B]http://shopiphone.vn/products/sub/39/Nap_lung_iPhone_case_iPhone[/B][/URL] [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow]  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=blue][B][COLOR=#0000ff]***Bao silicon iphone hình giá [/COLOR][COLOR=red]80[/COLOR][COLOR=red]k[/COLOR][COLOR=#0000ff]***

  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [LEFT][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu khay nhựa iphone,nắp lưng iphone lựa chọn >>>[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=5][URL="http://shopiphone.vn/products/sub/40/Bao_Silicon_iPhone"][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=#ff0000] [COLOR=Blue]http://shopiphone.vn/products/sub/40/Bao_Silicon_iPhone[/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/URL][/SIZE][/LEFT]

  [B][COLOR=Blue]Bao silicon iPhone 4[/COLOR][/B]

  [/CENTER]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][IMG]http://img177.imageshack.us/img177/5430/baosiliconiphone4.jpg[/IMG]

  [IMG]http://img811.imageshack.us/img811/3307/softjacket2xpose147386.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][SIZE=3][COLOR=Red]
  Silicon case CAPDASE for Iphone 3G 3Gs[COLOR=Black] giá 360k[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B]
  [LEFT][B][SIZE=3][COLOR=Black] Có nhiều màu để các bạn tuỳ chọn theo màu của Iphone [/COLOR][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=3][COLOR=Black] Hàng xịn Capdase [/COLOR][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=3][COLOR=Black] Kèm theo là 1 giá đỡ máy đứng , 1 miếng dán bảo vệ logo apple mặt sau , miếng dán màn hình loại tốt , 1 bao nỉ đeo thắt lưng[/COLOR][/SIZE][/B][/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][IMG]http://img87.imageshack.us/img87/6513/baosiliconiphone.jpg[/IMG]
  [COLOR=Black][B]Bao[COLOR=Red] silicon iPhone Gonav[/COLOR] đủ màu.Giá là [COLOR=Red]180K

  [/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][URL="http://assets2.phonedifferent.com/store_images/product_images/accessories/large/3846.jpg"][IMG]http://assets2.phonedifferent.com/store_images/product_images/accessories/large/3846.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://image.dhgate.com/upload/20102/79/ff80808122a14e5b0122a150eab00365/productimg1267163593469.jpg"][IMG]http://image.dhgate.com/upload/20102/79/ff80808122a14e5b0122a150eab00365/productimg1267163593469.jpg[/IMG][/URL]
  [IMG]http://img832.imageshack.us/img832/4425/siliconbelkin.jpg[/IMG]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][U][COLOR=#800080][URL="http://farm4.static.flickr.com/3507/3819670501_ae2e20b087.jpg"][IMG]http://farm4.static.flickr.com/3507/3819670501_ae2e20b087.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/U]
  [U][COLOR=#800080][URL="http://farm3.static.flickr.com/2580/3820479270_d394882d16.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2580/3820479270_d394882d16.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/U][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][U][COLOR=#800080][URL="http://www.gadgetgear.com.au/images/iphone/itouch2-more-dmd-banner.jpg"][IMG]http://www.gadgetgear.com.au/images/iphone/itouch2-more-dmd-banner.jpg[/IMG][/URL]
  [/COLOR][/U][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][URL="http://www.numberxiv.com/wp-content/uploads/2009/07/chocolate-iphone-case.jpg"][IMG]http://www.numberxiv.com/wp-content/uploads/2009/07/chocolate-iphone-case.jpg[/IMG][/URL]
  [URL="http://4.bp.blogspot.com/_DjindJJmUqo/Sr5PvxNEZpI/AAAAAAAAWNA/w9IDkd1xeic/s400/IMG_9493.JPG"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/_DjindJJmUqo/Sr5PvxNEZpI/AAAAAAAAWNA/w9IDkd1xeic/s400/IMG_9493.JPG[/IMG][/URL]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][B][COLOR=#0000ff]***Bao silicon giá [/COLOR][COLOR=red]6[/COLOR][COLOR=red]0k[/COLOR][COLOR=#0000ff]***[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][URL="http://farm3.static.flickr.com/2555/3820500576_f69c4867c5.jpg"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2555/3820500576_f69c4867c5.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]

  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow]
  [SIZE=5][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Nhiều mẫu khay nhựa iphone,nắp lưng iphone lựa chọn >>> [/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=5][COLOR=Blue][B][URL="http://shopiphone.vn/products/sub/40/Bao_Silicon_iPhone"][B] http://shopiphone.vn/products/sub/40/Bao_Silicon_iPhone[/B][/URL][/B][/COLOR][/SIZE] [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][U][URL="http://farm3.static.flickr.com/2640/3726759705_8b5fbd9b78.jpg?v=0"][IMG]http://farm3.static.flickr.com/2640/3726759705_8b5fbd9b78.jpg?v=0[/IMG][/URL][/U][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][LEFT][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Sửa iphone [/COLOR][/SIZE][/B][/LEFT]

  [LEFT][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=4][COLOR=#000000][B][COLOR=#000000]Mình có lô hàng màn hình[/COLOR][COLOR=red] iphone 3G[/COLOR][COLOR=#000000] & màn hình [/COLOR][COLOR=red]iphone 3GS[/COLOR][COLOR=#000000] mới 100%[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]

  [LEFT][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]+Màn hình [/COLOR][COLOR=red]iphone 3G[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]

  [LEFT][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** Màn hình LCD iphone giá là [/COLOR][COLOR=red]700[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** Màn hình [/COLOR][COLOR=red]cảm ứng[/COLOR][COLOR=#000000] iphone + [/COLOR][COLOR=red]mặt kiếng[/COLOR][COLOR=#000000] giá là [COLOR=Red]700[/COLOR][/COLOR][COLOR=red](sử dụng rồi 400k)[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]***[/COLOR][COLOR=red] Nguyên bộ[/COLOR][COLOR=#000000] màn hình + màn hình cảm ứng + mặt kiếng giá là [/COLOR][COLOR=red]1tr4[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]

  [LEFT][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]+Màn hình [/COLOR][COLOR=red]iphone 3GS[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]

  [LEFT][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** Màn hình LCD iphone giá là [COLOR=Red]900k[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** Màn hình [/COLOR][COLOR=red]cảm ứng[/COLOR][COLOR=#000000] iphone + [/COLOR][COLOR=red]mặt kiếng[/COLOR][COLOR=#000000] giá là [COLOR=red]800[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=4][COLOR=#000000]*** [/COLOR][COLOR=red]Nguyên bộ[/COLOR][COLOR=#000000] màn hình + màn hình cảm ứng + mặt kiếng giá là [/COLOR][COLOR=red]2tr0[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]

  [LEFT][B][SIZE=4][COLOR=#000000]Nếu lấy số lượng nhiều sẽ có giá tố[/COLOR][/SIZE][/B][/LEFT]
  [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=4][B][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=red]LƯU Ý[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/LEFT]

  [LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=4][B][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=red]+++>>>[/COLOR][/SIZE][SIZE=5] [COLOR=green]CHÚNG TÔI KO BÁN MÁY MỚI [COLOR=green]HÀNG DỰNG,HÀNG THAY NẮP LƯNG [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/LEFT]

  [LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=4][B][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=red]+++>>>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=4][B][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=green]TẤT CẢ MÁY MỚI CHÚNG TÔI BÁN ĐỀU ĐÚNG HÀNG NẮP LƯNG ZIN[/COLOR] [/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [COLOR=#000000]

  [/COLOR] [LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#000000][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=5][COLOR=#000000][SIZE=5][COLOR=#000000][B][B][B][B][COLOR=black]SẼ BỚT CHÚT ÍT CHO NHỮNG AI THẬT SỰ MUỐN MUA VÀ ĐẾN CỬA HÀNG MUA

  [/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]
  [COLOR=red]***[/COLOR] [B][COLOR=Blue]Cung cấp linh kiện,bao da iPad, iPhone, iPad[/COLOR][/B] [COLOR=red]***[/COLOR]
  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=red][SIZE=5]
  [/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][URL="http://shopipad.vn/"][SIZE=5][COLOR=Blue][B]www.ShopiPad.Vn[/B][/COLOR][/SIZE][/URL]
  [URL="http://baniphone.vn/"][B][SIZE=5][COLOR=blue]www.BaniPhone.Vn[/COLOR][/SIZE][/B][/URL][URL="http://www.shopiphone.vn/"]
  [/URL][URL="http://shopiphone.vn/"][B][SIZE=5][COLOR=Blue]www.ShopiPhone.Vn[/COLOR][/SIZE][/B][/URL][URL="http://www.shopiphone.vn/"]
  [/URL] [SIZE=5][COLOR=#800080][B][URL="http://www.nguyentumobile.com/"]www.NguyenTuMobile.Com[/URL][/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#000000][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=5][COLOR=#000000][SIZE=5][COLOR=#000000][B][B][B][B][COLOR=black][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][B][COLOR=black]Liên hệ số [/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]

  [B][SIZE=5][COLOR=blue]0963.000000***0969.555555 - Mr Tú[/COLOR][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=5][COLOR=blue]0902556789***0968.999.666 - Mr Đức

  [/COLOR][/SIZE][/B] [LEFT][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=5][COLOR=#000000][SIZE=5][COLOR=#000000][SIZE=5][COLOR=#000000][B][B][B][B][COLOR=red]Lưu ý[/COLOR][COLOR=black]: Xin đừng nhắn tin,mình ko tiếp tin nhắn,làm biếng nhắn tin lắm.Thông cảm hen.Thanks nhieu vi da xem tin.[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/LEFT]

  [CENTER][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][SIZE=5][COLOR=#000000]ĐỊA CHỈ :[/COLOR][COLOR=blue] 5A KÌ ĐỒNG F9 Q3[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
   
 13. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  <b>
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......

  </b>
   
 14. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  <b><b>
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B] [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B] [B][SIZE=5][COLOR=#ff0000]......[/COLOR][/SIZE][/B][URL="http://5giay.vn/images/smilies/animated/17_002.gif"][IMG]http://5giay.vn/images/smilies/animated/17_002.gif[/IMG][/URL][B][SIZE=5][COLOR=#ff0000]phát tài[URL="http://5giay.vn/images/smilies/animated/17_002.gif"][IMG]http://5giay.vn/images/smilies/animated/17_002.gif[/IMG][/URL][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=5][COLOR=#ff0000]......[/COLOR][/SIZE][/B]

  [B][SIZE=5][COLOR=#ff0000]......[/COLOR][/SIZE][/B][URL="http://5giay.vn/images/smilies/animated/17_002.gif"][IMG]http://5giay.vn/images/smilies/animated/17_002.gif[/IMG][/URL][B][SIZE=5][COLOR=#ff0000]phát lộc[URL="http://5giay.vn/images/smilies/animated/17_002.gif"][IMG]http://5giay.vn/images/smilies/animated/17_002.gif[/IMG][/URL]......[/COLOR][/SIZE][/B] [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  </b></b>
   
 15. emmrthuong

  emmrthuong Member

  Tham gia ngày:
  27/9/11
  Bài viết:
  13
 16. hiepga91

  hiepga91 New Member

  Tham gia ngày:
  26/10/11
  Bài viết:
  16
  Thanks đã chia sẻ....
   
 17. Shoptuixach.vn

  Shoptuixach.vn Member

  Tham gia ngày:
  1/11/11
  Bài viết:
  30
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......
  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......
   
 18. thiensuxanh

  thiensuxanh New Member

  Tham gia ngày:
  6/8/12
  Bài viết:
  4
  có ship hàng tới tận nơi ko?
   
 19. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......
  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......

   
 20. luongthienminh

  luongthienminh New Member

  Tham gia ngày:
  9/6/16
  Bài viết:
  25
  chúc bên bạn luôn đắt hàng và bán tốt
   

Chia sẻ trang này