www.ShopTuiXach.Vn >> Chuyên túi xách da, cặp da cao cấp thời trang

Thảo luận trong 'MUA BÁN ĐIỆN THOẠI' bắt đầu bởi Nguyen Tu, 22/10/10.

 1. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  Chuyên bán giày hiệu Gucci, giày hiệu Hermes giày hiệu D&G, giày hiệu LV, giày hiệu Dior, giày hiệu salvatore ferragamo thời trang loại 1 siêu chuẩn, túi xách da, cặp da, bóp da cầm tay, ví da, dây nịch thắt lưng da, quần áo thời trang cao cấp
  [​IMG]  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=yellow][B][COLOR=#0000ff][B][SIZE=7]Shop Túi Xách NTLion[/SIZE]
  [/B][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  www.ShopTuiXach.Vn
  www.ShopGiayHieu.Vn  [SIZE=7][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000][B][COLOR=#ff0000][B][COLOR=#0000ff]Nguyên Tú Mobile[/COLOR][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE]

  www.BaniPhone.Vn

  www.NguyenTuMobile.Com


  Địa chỉ :
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=yellow][B][COLOR=#0000ff][B][SIZE=5][COLOR=blue][B][SIZE=5][COLOR=blue][SIZE=6]395 Cách Mạng Tháng 8 F.13 Q.10[/SIZE]
  [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][COLOR=#000000]Chung với [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]Nguyên Tú Mobile[COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=yellow][B][COLOR=#0000ff][B][COLOR=blue][B][COLOR=blue]
  [/COLOR][/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B](gần Lan Anh, góc ngã 3 Hòa Hưng & CMT8)[/B][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=black]
  [/COLOR]
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=#ff0000][B]( kế nha khoa Việt Mỹ )[/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=black][COLOR=blue]
  [/COLOR][/COLOR]


  Liên hệ số :

  [SIZE=5][B][B][COLOR=#0000ff][COLOR=#0000ff][B]0969.555555 [/B][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][COLOR=black][B][COLOR=blue]- Mr.Tú[/COLOR][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][COLOR=#0000ff][B]
  0936.456789 - Mr.Tú[/B][/COLOR][/SIZE]


  Thời gian mở cửa :
  Thứ 2 -- 7
  : 9h30 - 22h30

  Chủ Nhật
  : 9h30 - 22h30

  [​IMG][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][B][B][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/853859.jpg[/IMG][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][B][B][B][COLOR=red]Lưu ý[/COLOR][COLOR=black]: Xin đừng nhắn tin,mình ko tiếp tin nhắn,làm biếng nhắn tin lắm.Thông cảm hen.Thanks nhiều vì đã xem tin.[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]  [​IMG]

  Link vào hàng SALE giảm giá >>> http://shoptuixach.vn/sale/  Chuyên bán túi xách da, cặp da, bóp da cầm tay, ví da, dây nịch thắt lưng da, quần áo thời trang cao cấp

  [​IMG]
  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

   
 2. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  Còn nhiều mẫu >> www.ShopTuiXach.Vn

  Được làm bằng chất liệu da tốt, rất trẻ trung , sang trọng, nhiều mẫu model hợp thời trang cho cả nam và nữ
  Mẫu mã sẽ có thể còn và hết theo từng đợt hàng, quí khách vui lòng đếntrực tiếp cửa hàng để tiện cho việc lựa chọn
  Giá dao động từ 500 ngàn --->> 2tr5 tùy sản phẫm  [​IMG]

  Túi da handmade 33
  Giá 3tr5-5tr2

  có nhiều kích cỡ khác nhau  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Túi da handmade 33
  Giá 3tr5-5tr2

  có nhiều kích cỡ khác nhau


  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]  Túi da handmade 30
  Giá
  2tr3 - 2tr8


  [​IMG]  [​IMG]

  Túi da handmade 31
  Giá
  2tr5

  [​IMG]

  Túi da handmade 27
  Giá
  1tr7


  [​IMG]

  Túi da handmade 26
  Giá 1tr550  [​IMG]

  Túi da handmade 28
  Giá 2tr8


  [​IMG]
  [​IMG]
  Túi da handmade 29
  Giá 2tr050  [​IMG]Túi da handmade 24
  Giá 1tr250

  [​IMG]
  Túi da handmade 25
  Giá 1tr650  [​IMG]
  [​IMG]
  Túi da handmade 32
  Giá 1tr450 - 2tr8
  có nhiều kích cỡ khác nhau  [​IMG]

  Túi da handmade 34
  Giá 2tr350
  nhiều màu khác nhau  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Túi da handmade 36

  Giá 2tr150
  nhiều màu khác nhau

  [​IMG]
  [​IMG]
  Túi da handmade 35
  Giá 1tr450
  nhiều màu khác nhau
  [​IMG]Túi da handmade 36
  Giá 1tr750
  nhiều màu khác nhau
  [​IMG]
  Túi da handmade 37
  Giá 1tr750
  nhiều màu khác nhau
  [​IMG]

  Túi da handmade 1
  Giá 1tr550

  [​IMG]

  Túi da handmade 2

  Giá 1tr520

  [​IMG]

  Túi da handmade 14

  Giá 2tr4  [​IMG]

  Túi da handmade 3

  Giá 1tr5


  [​IMG]

  Túi da handmade 5

  Giá 1tr450

  [​IMG]

  Túi da handmade 6
  Giá 1tr5

  [​IMG]

  Túi da handmade 7

  Giá 4tr5

  [​IMG]

  Túi da handmade 8

  Giá 1tr650

  [​IMG]

  Túi da handmade 9

  Giá 1tr550

  [​IMG]

  Túi da handmade 10
  Giá 1tr650

  Còn nhiều mẫu >> www.ShopTuiXach.Vn

  Được làm bằng chất liệu da nguyên chất 100% và từng mẫu ko đụng hàng được làm bằng tay handmade 100% Mẫu mã sẽ có thể còn và hết theo từng đợt hàng, quí khách vui lòng đến trực tiếp cửa hàng để tiện cho việc lựa chọn


  [​IMG]

  Link vào hàng SALE giảm giá >>> http://shoptuixach.vn/sale/
  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][FONT=Tahoma]Còn tiếp bên dưới....[/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=black][URL="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:cOJyaBQHIt81UM:http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/155714aa92e85f26d2.jpg"][IMG]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:cOJyaBQHIt81UM:http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/155714aa92e85f26d2.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

   
 3. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  Chuyên bángiày hiệu Gucci, giày hiệu Hermes, giày hiệu D&G, giày hiệu LV, giày hiệu Dior, giày hiệu salvatore ferragamo thời trang loại 1 siêu chuẩn, túi xách da, cặp da, bóp da cầm tay, ví da, dây nịch thắt lưng da, quần áo thời trang cao cấp


  ***Cung cấp hàng sỉ cho các shop giá tốt***


  Còn nhiều mẫu >> www.ShopTuiXach.Vn


  [​IMG]

  Giày tây LV
  Giá
  1tr750  [​IMG]

  Giày tây Salvatore
  Giá
  1tr8


  [​IMG]

  Giày Bally 635
  Giá
  1tr750


  [​IMG]

  Giày Gucci 10645
  Giá
  1tr750


  [​IMG]

  Giày Gucci 10639
  Giá
  1tr550  [​IMG]

  Giày Gucci 10636
  Giá
  1tr550


  [​IMG]

  Giày LV 3892
  Giá
  1tr650


  [​IMG]

  Giày Bally 631
  Giá
  1tr750


  [​IMG]

  GiàySalvatore 5
  Giá
  1tr750

  [​IMG]

  Giày Gucci 10650
  Giá
  1tr550


  [​IMG]

  Giày Gucci 25480
  Giá
  1tr550


  [​IMG]  Giày LV 3896
  Giá
  1tr850  [​IMG]  Giày LV 3894
  Giá
  1tr850


  [​IMG]


  Giày Gucci 106529
  Giá
  1tr750


  [​IMG]


  GiàySalvatore 7
  Giá
  1tr750


  [​IMG]

  GiàySalvatore 8
  Giá
  1tr750


  [​IMG]


  Giày Armani 001
  Giá
  1tr550


  [​IMG]
  Giày Armani 002
  Giá
  1tr550


  [​IMG]

  Giày Burberry 8320
  Giá
  1tr550
  [​IMG]

  Giày Burberry 8313
  Giá
  1tr550


  [​IMG]

  Giày Hermes 10017
  Giá
  1tr650

  [​IMG]


  Giày Hermes 10015
  Giá
  1tr350
  [​IMG]


  Giày Hermes 10014
  Giá
  1tr350


  [​IMG]
  Giày Bally 630
  Giá
  1tr750

  [​IMG]


  Giày Bally 626
  Giá
  1tr350


  [​IMG]  Giày Bally 629
  Giá
  1tr350


  [​IMG]

  Giày Gucci 10632
  Giá
  1tr750


  [​IMG]  Giày Gucci 10631
  Giá
  1tr750  [​IMG]


  Giày Hermes 10009
  Giá
  1tr750


  [​IMG]

  Giày LV 10625

  Giá 1tr650

  [​IMG]

  Giày LV 10228
  Giá 1T650  [​IMG]

  Giày Gucci 10610
  Giá 1tr650

  [​IMG]

  Giày Gucci 10629
  Giá 1tr350


  [​IMG]
  Giày Gucci 10622
  Giá 1tr350

  [​IMG]Giày Gucci 10623
  Giá 1tr350

  [​IMG]
  Giày Gucci 10710
  Giá 1tr350


  [​IMG]
  Giày Burberry 10332
  Giá
  2tr4  [​IMG]
  Giày Burberry 10335
  Giá
  2tr2  [​IMG]

  Giày Gucci 29671
  Giá 1tr6

  [​IMG]

  Giày Gucci 20908

  Giá 1tr6

  [​IMG]


  Giày Gucci 10158

  Giá1tr650


  [​IMG]

  Giày Gucci 10478

  Giá 1tr450  [​IMG]

  Giày Gucci 10574

  Giá 850k


  [​IMG]

  Giày Gucci 10706

  Giá 1tr350


  [​IMG]

  Giày Gucci 10707

  Giá 1tr350  [​IMG]
  Giày LV 10626
  Giá 1tr7  [​IMG]
  Giày LV 10517

  Giá 1T050

  [​IMG]
  Giày Dior 10353

  Giá 1tr150


  Còn nhiều mẫu >> www.ShopTuiXach.vn

  so sánh giống siêu chuẩn


  web chính hãng Gucci >> Gucci - men's shoes


  Lưu ý :
  mẫu nào web www.Gucci.com ko có mẫu tức là ko phải hàng loại 1 mà là loại 2-3 nha các bạn

  ***Cung cấp hàng sỉ cho các shop giá tốt***   
 4. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  Còn nhiều mẫu >> www.ShopTuiXach.vn

  [​IMG]

  Giày
  D&G 5002
  Giá
  1tr550

  [​IMG]

  Giày
  D&G 8812
  Giá
  1tr150
  Giảm còn
  750k


  [​IMG]


  Giày
  D&G 8810
  Giá
  1tr250
  Giảm còn 750k

  [​IMG]


  Giày
  D&G 8502
  Giá
  1tr250

  Giảm còn 750k
  [​IMG]
  Giày
  D&G 8805
  Giá
  1tr250
  Giảm còn 750k

  [​IMG]

  Giày D&G 8804
  Giá 1tr250
  Giảm còn 750k

  [​IMG]

  Giày D&G 09334
  Giá 1tr250
  Giảm còn 750k

  [​IMG]


  Giày D&G 0933
  Giá 1tr250
  Giảm còn750k

  [​IMG]

  Giày D&G 1933
  Giá 1tr650
  Giảm còn 1tr450
  [​IMG]

  Giày D&G 8885
  Giá 1tr750
  Giảm còn 1tr450

  [​IMG]

  Giày D&G 8830
  Giá 1tr750
  Giảm còn 1tr450
  [​IMG]

  Giày D&G 8831
  Giá 1tr750
  Giảm còn 1tr450

  [​IMG]


  Giày D&G 1934
  Giá 1tr350
  Giảm còn 1tr150

  [​IMG]
  Giày D&G 8832
  Giá 1tr350
  Giảm còn 1tr150
  [​IMG]

  Giày D&G 8800
  Giá 1tr250
  Giảm còn 850k
  [​IMG]

  Giày D&G 8835
  Giá 1tr350
  Giảm còn 850k
  [​IMG]

  Giày D&G 8836
  Giá 1tr350
  Giảm còn 850k
  [​IMG]

  Giày D&G 8872
  Giá 1tr150
  Giảm còn 850k

  [​IMG]

  Giày D&G 8769
  Giá 1tr350
  Giảm còn 850k

  [​IMG]

  Giày Burberry 131-3
  Giá 1tr650


  [​IMG]
  [​IMG]


  Dép Hermes
  Giá
  850k

  [​IMG]

  Dép Bally 075
  Giá
  850k


  [​IMG]
  Dép Bally 074
  Giá 9
  50k


  [​IMG]
  Dép Dior 1
  Giá
  850k


  [​IMG]

  Dép Gucci 0189
  Giá
  850k


  [​IMG]
  Dép Gucci 0188
  Giá
  850k


  [​IMG]
  Dép Gucci 0163
  Giá
  700k  [​IMG]
  Dép Gucci 10201
  Giá
  800k


  [​IMG]
  Dép Gucci 10202
  Giá
  850k

  [​IMG]

  Dép Bally 072
  Giá
  800k


  [​IMG]
  Dép Bally 070
  Giá
  800k

  [​IMG]
  Dép Gucci 10557
  Giá
  950k


  [​IMG]
  Dép Gucci 10497
  Giá
  700k

  [​IMG]

  Dép Gucci 10501
  Giá
  700k


  [​IMG]

  Dép Gucci 10500
  Giá
  700k


  [​IMG]

  Dép Gucci 10598
  Giá
  700k


  [​IMG]

  Dép Gucci 10498
  Giá
  700k


  [​IMG]

  Dép Gucci 10550
  Giá
  750k


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Giày da giá 250k

  Còn nhiều mẫu >>
  www.ShopTuiXach.vn

  Link vào hàng SALE giảm giá >>> http://shoptuixach.vn/sale/

   
 5. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787

  [​IMG]  Giày Gucci n 136
  Giá 800k


  [​IMG]

  Giày Gucci n 141
  Giá 800k


  [​IMG]

  Giày Gucci n 142
  Giá 850k


  [​IMG]

  Giày Gucci n 135
  Giá 850k


  [​IMG]

  Giày Burberry n 145
  Giá 850k


  [​IMG]

  Giày Burberry n 145
  Giá 850k


  [​IMG]

  Giày cao gót n 154
  Giá 800k


  [​IMG]

  Giày cao gót n 146
  Giá 800k


  [​IMG]

  Giày cao gót n 150
  Giá 800k
  [​IMG]
  Giày LV n 18009
  Giá 1tr2  [​IMG]
  Giày LV n 18020
  Giá 1tr350


  [​IMG]
  Giày LV n 18019
  Giá 1tr350


  [​IMG]
  Giày LV n 18010
  Giá 1tr350


  [​IMG]
  Giày n 57
  Giá 550k


  [​IMG]

  Giày n 54
  Giá 550k


  [​IMG]

  Giày n 52
  Giá 550k


  [​IMG]


  Giày Gucci n 131
  Giá 750k


  [​IMG]

  Giày Gucci n 129
  Giá 750k


  [​IMG]

  Giày Gucci n 127
  Giá 750k


  [​IMG]

  Giày Gucci n 124
  Giá 750k


  [​IMG]

  Giày Gucci n 122
  Giá 750k


  [​IMG]

  Giày Gucci n 118
  Giá 750k


  [​IMG]

  Giày Gucci n 105
  Giá 750k


  [​IMG]

  Giày Gucci n 106
  Giá 750k


  [​IMG]

  Giày Gucci n 111
  Giá 750k


  [​IMG]

  Giày Salvatore n 109
  Giá 650k


  [​IMG]

  Giày Salvatore n 106
  Giá 650k


  [​IMG]

  Giày Burberry n 106
  Giá 650k


  [​IMG]

  Giày Burberry n 112
  Giá 650k


  [​IMG]

  Giày Chanel n 1005
  Giá 650k


  [​IMG]

  Giày Chanel n 1004
  Giá 650k


  [​IMG]

  Giày Chanel n 1003
  Giá 1tr350


  [​IMG]


  Giày Chanel n 1001
  Giá 1tr350


  [​IMG]


  Giày Chanel n 1002
  Giá 1tr350


  Còn nhiều mẫu >> www.ShopTuiXach.vn
   
 6. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
 7. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787

  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][CENTER]
  [FONT=arial narrow][SIZE=5][B][B][B][COLOR=#0000ff][B][COLOR=blue]Chuyên bán [/COLOR][/B][/COLOR][URL="http://shoptuixach.vn/giay/giay-hieu/giay-hieu-nam/giay-hieu-gucci/"][COLOR=#0000CD][B]giày hiệu[/B][/COLOR][/URL][COLOR=#0000ff][B][COLOR=blue][COLOR=blue][COLOR=red][URL="http://shoptuixach.vn/giay/giay-hieu/giay-hieu-nam/giay-hieu-gucci/"] Gucci[/URL], [/COLOR][/COLOR][URL="http://shoptuixach.vn/giay/giay-hieu/giay-hieu-nam/giay-hieu-hermes/"]giày hiệu[/URL][/COLOR][/B][/COLOR][B][URL="http://shoptuixach.vn/giay/giay-hieu/giay-hieu-nam/giay-hieu-hermes/"][COLOR=#0000cd]Hermes[/COLOR][/URL][COLOR=#0000cd], [/COLOR][/B][COLOR=#0000ff][B][COLOR=blue][URL="http://shoptuixach.vn/giay/giay-hieu/giay-hieu-nam/giay-hieu-d-and-g/"]giày hiệu[/URL][COLOR=blue][COLOR=red][URL="http://shoptuixach.vn/giay/giay-hieu/giay-hieu-nam/giay-hieu-d-and-g/"] D&G[/URL], [/COLOR][/COLOR][URL="http://shoptuixach.vn/giay/giay-hieu/giay-hieu-nam/giay-hieu-lv/"]giày hiệu [/URL][COLOR=blue][COLOR=red][URL="http://shoptuixach.vn/giay/giay-hieu/giay-hieu-nam/giay-hieu-lv/"]LV[/URL], [/COLOR][/COLOR][URL="http://shoptuixach.vn/giay/giay-hieu/giay-hieu-nam/giay-hieu-dior/"]giày hiệu [/URL][COLOR=blue][COLOR=red][URL="http://shoptuixach.vn/giay/giay-hieu/giay-hieu-nam/giay-hieu-dior/"]Dior[/URL], [/COLOR][/COLOR][URL="http://shoptuixach.vn/giay/giay-hieu/giay-hieu-nam/"]giày hiệu [/URL][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/B][URL="http://shoptuixach.vn/giay/giay-hieu/giay-hieu-nam/"][COLOR=#0000cd]salvatore ferragamo[/COLOR][/URL][B][B][COLOR=#0000ff][B][COLOR=blue][COLOR=blue][COLOR=red] [URL="http://shoptuixach.vn/"]thời trang [/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][B][URL="http://shoptuixach.vn/"][COLOR=#ff0000]loại 1 siêu chuẩn[/COLOR][/URL][/B][COLOR=#0000ff][B][COLOR=blue][COLOR=blue], [URL="http://shoptuixach.vn/cap-da-tui-xach-da-that-100/"]túi xách da[/URL], [URL="http://shoptuixach.vn/cap-da-tui-xach-da-that-100/"]cặp da[/URL], [URL="http://shoptuixach.vn/day-nit-bop-vi/bop-cam-tay-nam-nu/"]bóp da cầm tay[/URL], [URL="http://shoptuixach.vn/day-nit-bop-vi/bop-vi-nam/"]ví da[/URL], [URL="http://shoptuixach.vn/day-nit-bop-vi/day-nit-nam-nu/"]dây nịch thắt lưng da[/URL], [URL="http://shoptuixach.vn/quan-jeans-hieu/"]quần áo thời trang cao cấp[/URL][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][FONT=arial narrow][B][B][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff]
  [/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/FONT]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666264.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666263.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666262.jpg[/IMG]
  [/CENTER]
  [CENTER]

  [COLOR=blue][B][SIZE=5]Chuyên bóp da cầm tay, ví da, dây nịch da, thắt lưng da thời trang cao cấp[/SIZE][/B][/COLOR][/CENTER]
  [CENTER]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666279.jpg[/IMG]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666267.jpg[/IMG]
  [B]Gia 1tr2[/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666270.jpg[/IMG]
  [B]Gia 750k[/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666271.jpg[/IMG]
  [B]Gia 1tr2[/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666273.jpg[/IMG]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666275.jpg[/IMG]

  [B]Gia 950k[/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666299.jpg[/IMG]

  [B]Gia 950k[/B][/CENTER]
  [CENTER]


  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666305.jpg[/IMG]
  [B]Gia 750k[/B]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666307.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_301364959286515ba0369fede.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_281364959233515ba001b8863.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_23.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_21.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_40a.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_36a.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_35.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_34a.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_33b.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_32.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_31.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_30.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_29.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/B%C3%B3p_c%E1%BA%A7m_tay_cao_c%E1%BA%A5p_28.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/IMG_5788.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/IMG_5785.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shoptuixach.vn/images/thumbnails/1/320/320/IMG_5785.jpg[/IMG]

  [/CENTER]
  [CENTER]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666276.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666265.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666266.jpg[/IMG]
  [IMG]http://shopiphone.vn/upload/shop/61_1337421467_1.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666268.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666269.jpg[/IMG]


  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666272.jpg[/IMG]
  [/CENTER]
  [CENTER]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666278.jpg[/IMG]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666277.jpg[/IMG]


  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666280.jpg[/IMG]


  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666281.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666282.jpg[/IMG]

  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666308.jpg[/IMG]
  [IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/666310.jpg[/IMG][/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  Chuyên quần Jeans, áo thun, sơ mi xách tay
  chính hãng hàng hiệu 100% USA

  Không phải hàng lên, hàng VNXK. Ko đúng hoàn trả đủ tiền  [​IMG]

  Quần Jeans giá từ 900k - 1tr9 tùy cái tùy hiệu

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  Quần Jeans giá từ 900k - 1tr9 tùy cái tùy hiệu
  xách tay chính hãng hàng hiệu 100% USA

  Không phải hàng lên, hàng VNXK. Ko đúng hoàn trả đủ tiền

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  Hàng hiệu chính hãng100%
  Tag đầy đủ


  [​IMG]


  Gents Invicta 18k Gold Plated Black Leather Dress Watch
  Mvàng 18k
  Giá
  3tr9  Hàng xách tay Mỹ USA
  giấy chứng nhận hàng chính hãng đầy đủ
  Bảo hành 12 tháng sử dụng

  [​IMG]

  [​IMG]
  Akribos XXIV Mens Saturnos Automatic Skeleton Dial Leather Watches
  Giá 3tr5

  Hàng xách tay Mỹ USA
  giấy chứng nhận hàng chính hãng đầy đủ
  Bảo hành 12 tháng sử dụng


  [​IMG]

  Invicta Men's 1423 Stainless Steel Chronograph Watch
  Giá 3tr7

  Hàng xách tay Mỹ USA
  giấy chứng nhận hàng chính hãng đầy đủ
  Bảo hành 12 tháng sử dụng  [​IMG]
  [​IMG]


  Invicta Womens Angel Crystal Accented
  Giá 4tr7

  Hàng xách tay Mỹ USA
  giấy chứng nhận hàng chính hãng đầy đủ
  Bảo hành 12 tháng sử dụng

  [​IMG]
  Mắt kính hiệuA.J.MORGAN
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 1tr550
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-a.j.-morgan.html


  [​IMG]

  Mắt kính hiệu Levi's LS 3138
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 3tr550
  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-levis-3138.html

  [​IMG]

  Mắt kính hiệu Levi's LS 3139
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 3tr550
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-levis-3139.html


  [​IMG]

  Mắt kính hiệu
  A.J.MORGAN 8816

  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 1Tr650
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-a.j.-morgan-8816.html

  [​IMG]

  Mắt kính hiệu Levi's LS 137-3
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 3tr550
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-levis-ls137-3.html

  [​IMG]

  Mắt kính hiệu Guess
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 3tr750
  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-...unglasses.html


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Mắt kính hiệu GIORGIO ARMANI GA 8001
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 4tr950
  Link xem chi tiết >>http://shoptuixach.vn/mt-kinh-hiu-gi...i-ga-8001.html

  [​IMG]
  [​IMG]

  Mắt kính hiệu GIORGIO ARMANI GA 8001
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 4tr750
  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-emporio-armani-8002.html  [​IMG]
  [​IMG]  Mắt kính hiệu Calvin Klein CK 202
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 4tr2
  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-ck.html  [​IMG]  [​IMG]


  Mắt kính hiệu
  SPY BODEGA Sunglasses Smokey
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 2tr250

  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-...es-smokey.html

  [​IMG]
  [​IMG]  Mắt kính hiệu
  GIORGIO ARMANI GA 8871

  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 4tr2

  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-...i-ga-8871.html


  [​IMG]  [​IMG]

  Mắt kính hiệu Chloe CL2203
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 7tr3

  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-chloe-cl2201.html
  [​IMG]

  Mắt kính hiệu
  Chloe CL2203
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 7tr5

  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-chloe-cl2202.html

  [​IMG]  Mắt kính hiệu
  Michael Stars 6014
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 1tr850

  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/mat-kinh-hieu-michael-stars-6014.html  [​IMG]

  Link vào hàng SALE giảm giá >>> http://shoptuixach.vn/sale/  [COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=black]Còn tiếp bên dưới....[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=yellow][COLOR=yellow][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][COLOR=yellow][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=black][URL="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:cOJyaBQHIt81UM:http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/155714aa92e85f26d2.jpg"][IMG]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:cOJyaBQHIt81UM:http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/155714aa92e85f26d2.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
   
 8. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  [​IMG]
  Dây nịch hiệu Calvin Klein Reversible
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Đeo được 2 mặt nâu và đen
  Giá 1tr650
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/day-nich-tommy-belt-silver-en.html


  [​IMG]

  Dây nịch hiệu Calvin Klein Reversible
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Đeo được 2 mặt nâu và đen

  Giá 1tr650
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/day-nch-calvin-klein-white-size-34.html
  [​IMG]
  Dây nịch hiệu LEVI'S hàng chính hãng, ship từ USA
  Tag giấy từ đầy đủ
  Đeo được 2 mặt nâu và đen
  Giá
  1tr550

  http://shoptuixach.vn/day-nich-levis-khakis-style.html

  [​IMG]

  Dây nịch hiệu Calvin Klein Reversible
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Đeo được 2 mặt nâu và đen
  Giá 1tr450
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/day-nich-calvin-klein-reversible.html
  [​IMG]

  Dây nịch hiệu
  Calvin Klein

  hàng
  chính hãng,tag dầy đ

  Đeo được 2 mặt đen và nâu

  Giá 1tr250

  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/day-nich-calvin-klein-reversible-textured-faux.html


  [​IMG]

  Dây nịch hiệu Calvin Klein
  hàng chính hãng, tag dầy đủ
  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 2tr Link xem chi tiết >>

  http://shoptuixach.vn/day-nich-calvin-klein-tobaco-belt.html


  [​IMG]  Dây nịch hiệu Nautica
  hàng
  chính hãng, tag dầy đ

  Đeo được 2 mặt đen và nâu

  Giá 1tr450

  Link xem chi tiết >>http://shoptuixach.vn/day-nich-nauti...belt-in-1.html
  [​IMG]


  Dây nịch hiệu Levi's
  hàng
  chính hãng, tag dầy đ

  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 1tr450

  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/day-nich-levis-khakis-style.html


  [​IMG]


  Dây nịch hiệu Levi's
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 1tr650


  Link xem chi tiết >>http://shoptuixach.vn/day-nich-calvin-klein-dress.html

  [​IMG]

  Dây nịch hiệu
  NWT Brand Q

  hàng
  chính hãng, tag dầy đ

  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 1tr750


  Link xem chi tiết >>http://shoptuixach.vn/day-ncih-nwt-b...m-leather.html
  [​IMG]


  Dây nịch hiệu
  Nautica
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 1tr450


  Link xem chi tiết >>http://shoptuixach.vn/day-nich-nautica-braided.html


  [​IMG]

  Dây nịch hiệu
  KENNETH COLE
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 1tr750


  Link xem chi tiết >>http://shoptuixach.vn/day-nich-kenne...-reaction.html


  [​IMG]
  Dây nịch hiệu TOMMY
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 1tr550


  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/day-nich-tommy-belt-silver.html


  [​IMG]

  Dây nịch hiệu Calvin Klein da cừu 100%
  hàng chính hãng

  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 2tr2


  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/day-nch-calvin-klein-tobaco-belt.html


  [​IMG]

  Dây nịch hiệu KENNETH COLE
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 1tr5


  Link xem chi tiết >>http://shoptuixach.vn/day-nich-kenne...-reaction.html


  [​IMG]
  Dây nịch hiệu Geoffrey Beene
  hàng
  chính hãng, tag dầy đ

  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 1tr550


  Link xem chi tiết >>http://shoptuixach.vn/day-nich-geoffrey-beene.html  [​IMG]
  Dây nịch hiệu KENNETH COLE
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 1tr550


  Link xem chi tiết >>http://shoptuixach.vn/day-nich-kenne...-reaction.html  [​IMG]
  Dây nịch hiệu
  TOMMY bộ combo 2 mặt

  hàng
  chính hãng, tag dầy đ

  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 1tr750


  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/day-nich-tommy-belt-silver.html


  [​IMG]
  Dây nịch hiệu Colombia
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 1tr350


  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/day-nich-hieu-columbia.html


  [​IMG]  Dây nịch hiệu KENNETH COLE 4
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 1tr650


  Link xem chi tiết >>http://shoptuixach.vn/day-nich-hieu-kenneth-cole-4.html


  [​IMG]
  Dây nịch hiệu Valentino 101
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 2tr2


  Link xem chi tiết >>http://shoptuixach.vn/day-nich-hieu-marco-valentino-101.html

  [​IMG]
  Dây nịch hiệu Valentino 102
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Đeo được 2 mặt đen và nâu
  Giá 2tr2

  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/day-nich-hieu-...ntino-102.html

  [​IMG]
  Giày hiệu FRANCO VANUCCI 3
  hàng chính hãng, tag dầy đ
  Giá 1tr850
  size 40-41

  [​IMG]

  Giày hiệu FRANCO VANUCCI 2
  hàng chính hãng
  Giá 1tr850
  size 40-41

  [​IMG]
  Giày hiệu FRANCO VANUCCI 1
  hàng chính hãng
  Giá 1tr850
  size 40-41
  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/giay-hieu-franco-vanucci-1.html
  [​IMG]
  Giày hiệu Lacoste
  hàng chính hãng
  Giá 2.150.000 đ
  size
  9 ( 41- 42 )

  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/giay-hiu-lacoste.html

  [​IMG]

  Giày hiệu
  Lacoste 102

  hàng chính hãng
  Giá1.850.000 đ
  size
  9 ( 41- 42 )
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/giay-hiu-lacoste-102.html

  [​IMG]

  Giày hiệu
  Calvin Klein 202

  hàng chính hãng
  Giá 3tr650
  size 9 ( 41- 42 )
  Link xem chi tiết >>http://shoptuixach.vn/giay-hieu-calvin-klein-202.html
  [​IMG]

  Giày
  Calvin Klein dress casual loafers

  hàng chính hãng
  Giá 3tr4
  size
  9 ( 41- 42 )
  Link xem chi tiết >> http://shoptuixach.vn/giay-calvin-klein-dress-casual-loafers.html


  [​IMG]
  Giày Calvin Klein 201
  hàng chính hãng
  Giá 3tr4
  size 9 ( 41- 42 )
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/giay-calvin-klein-201.html

  [​IMG]

  Giày
  Hugo Boss

  hàng chính hãng
  Giá 4tr2
  size 43
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/giay-hugo-boss-drefin-us.html


  [​IMG]


  Giày hiệu
  SPERRY MAKO 2

  hàng chính hãng
  Giá 2tr950
  Size 8 ( 41 )
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/giay-hieu-sperry-mako-2.html


  [​IMG]


  Giày hiệu Timberland 6122
  hàng chính hãng
  Giá 3tr950
  Size 7.5 ( 40-41 )
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/giay-hieu-timberland-6122.html  [​IMG]

  Giày hiệu Delli Aldo

  hàng chính hãng
  Giá 2tr250
  Size 7 ( 40 )
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/giay-hieu-delli-aldo.html


  [​IMG]  Giày hiệu
  GBX 09113

  hàng chính hãng
  Giá 2tr950
  Size 8.5 ( 41-42 )
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/giay-hieu-gbx-09113.html

  [​IMG]

  Giày hiệu
  Timberland Classic 2-Eye
  hàng chính hãng
  Giá 3tr2
  size 40-41-42
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/giay-hieu-timberland-classic-2-eye.html


  [​IMG]
  Giày hiệu Gravis Yachtmaster
  hàng chính hãng
  Giá 2tr450
  size 40
  Link xem chi tiết >>
  http://shoptuixach.vn/giay-hieu-gravis-yachtmaster.html

  [​IMG]

  Link vào hàng SALE giảm giá >>> http://shoptuixach.vn/sale/
   
 9. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  Đúng hàng chính hãng
  Tag đầy đủ

  [​IMG]

  [​IMG]

  Bóp đeo
  Calvin Klevin CK 85
  Đúng hàng chính hãng
  giá 2tr150

  [​IMG]  [​IMG]  [​IMG]  [​IMG]

  Túi xách
  Calvin Klevin CK 88
  Đúng hàng chính hãng
  Giá 3tr4

  [​IMG]

  [​IMG]

  Túi Xách
  Calvin Klevin CK 84
  Đúng hàng chính hãng
  gia 3tr350

  [​IMG]

  [​IMG]

  Túi Xách
  Calvin Klevin CK 82
  Đúng hàng chính hãng
  gia 3tr650

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  Túi Xách
  Calvin Klevin CK 81
  Đúng hàng chính hãng
  gia 3tr650

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  Túi Xách Calvin Klevin CK 78
  Đúng hàng chính hãng
  gia 4tr250


  [​IMG]


  Túi Xách Calvin Klevin CK leather
  Đúng hàng chính hãng
  gia 4tr850

  [​IMG]

  Bóp hiệu Calvin Klevin CK 83
  Đúng hàng chính hãng
  gia 2tr550

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Bóp hiệu Calvin Klevin CK 92
  Đúng hàng chính hãng
  gia 2tr4

  [​IMG]

  Bóp hiệu Calvin Klevin CK 93
  Đúng hàng chính hãng
  gia 2tr650
  [​IMG]

  [​IMG]

  Bóp hiệu Calvin Klevin CK 89
  Đúng hàng chính hãng
  gia 2tr250
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Bóp hiệu Calvin Klevin CK 79
  Đúng hàng chính hãng
  gia 1tr9

  [​IMG]

  Bóp hiệu Guess 101
  Đúng hàng chính hãng
  gia 2tr150

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  Bóp hiệu KENNETH COLE
  Đúng hàng chính hãng
  gia 1tr850

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Bóp hiệu
  da cá sấu, da trăn
  đúng da thật 100%

  gia
  1tr650

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  Bóp hiệu
  da cá sấu, da trăn
  đúng da thật 100%
  gia 1tr150
  Còn nhiều mẫu >> www.ShopTuiXach.Vn


  [​IMG]

  Link vào hàng SALE giảm giá >>> http://shoptuixach.vn/sale/
   
 10. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787


  Bật lửa Dupont line 1 mạ vàng!
  Hàng
  chính hãng Dupont
  Made in France!
  Mạ vàng dày
  20micro

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]  Bật lửa
  Dupont line 1 mạ vàng!
  Hàng
  chính hãng Dupont
  Made in France!
  Mạ vàng dày
  20micro

  Giá 280$  http://shoptuixach.vn/giay/bat-lua/st-dupont/
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]  Bật lửa
  Dupont line 1 mạ vàng!
  Hàng
  chính hãng Dupont
  Made in France!
  Mạ vàng dày
  20micro

  Giá 420$

  http://shoptuixach.vn/giay/bat-lua/st-dupont/

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Bật lửa Dupont line 1 mạ vàng!
  Hàng
  chính hãng Dupont
  Made in France!
  Mạ vàng dày
  20micro
  Giá 420$

  http://shoptuixach.vn/giay/bat-lua/st-dupont/

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Dupont line 1 chính hãng của Pháp

  mạ vàng dày 20micro, mới 98%

  Hàng đặt biệt của dupont làm riêng cho Hermes
  Giá 320$

  http://shoptuixach.vn/giay/bat-lua/st-dupont/

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bật lửa Dupont line 1 mạ vàng!
  Hàng
  chính hãng Dupont
  Made in France!
  Mạ vàng dày
  20micro
  Giá 320$

  Giá 320$http://shoptuixach.vn/giay/bat-lua/st-dupont/


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Bật lửa MARXMAN - đồng hồ

  mạ vàng nguyên cái

  Đồng hồ lên dây cót vẫn hoạt động tốt

  Giá 2tr3
   
 11. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......

   
 12. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......
   
 13. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......
   
 14. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......

   
 15. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  <b>
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......

  </b>
   
 16. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......

   
 17. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......
   
 18. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......
   
 19. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......


   
 20. Nguyen Tu

  Nguyen Tu Chuyên bán iphone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  20/6/09
  Bài viết:
  787
  ......[​IMG]phát tài[​IMG]......

  ......[​IMG]phát lộc[​IMG]......
   

Chia sẻ trang này